Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

117 - Eerste buluitreiking Togamaster

04 november 2004

De nieuwe opleiding Togamaster van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen levert vrijdag 5 november 2004 de eerste afgestudeerden af. Mieke Benedictus en Frouwkje Tinga krijgen dan hun bul uitgereikt. Groningen is één van de weinige plaatsen in Nederland waar de Togamaster in deze vorm wordt aangeboden.

De Togamaster is een duale studievariant binnen de opleiding Nederlands recht. In de Togamaster wordt een reguliere hoofdrichting gecombineerd met theoretische en met name praktische vorming op het gebied van de togaberoepen. Tijdens de anderhalf jaar durende opleiding lopen de studenten kennismakingsstages van acht dagen elk bij de advocatuur, de rechterlijke macht en het OM. Gedurende een half jaar vindt een leer-werkstage plaats bij één van de drie genoemde beroepen. Door leren en werk te combineren krijgen studenten de kans de opgedane kennis in de praktijk toe te passen om zo tot een betere verwerking van de leerstof te komen. Bovendien verwerft de student kennis en vaardigheden op het werkgebied van het betreffende togaberoep.

Samenwerking

De Togamaster is een samenwerkingsproject van de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen, de rechtbanken en arrondissementsparketten in Groningen, Leeuwarden en Assen, het ressortsparket en het Gerechtshof te Leeuwarden en de Nederlandse Orde van Advocaten in Groningen, Friesland en Drenthe. Mieke Benedictus heeft haar stage gelopen bij de sector Vreemdelingenzaken van de Rechtbank in Groningen. Zij is daar werkzaam geweest als griffier van de Vreemdelingenkamer. Frouwkje Tinga heeft haar stageperiode doorgebracht als griffier bij de sectoren Kanton en Handel van de Rechtbank Leeuwarden.

Enthousiast

Het afgelopen jaar hebben acht (vrouwelijke) studenten met succes de Togamaster gevolgd. De studenten en de aanbieders van stageplaatsen zijn zeer enthousiast. Het merendeel van de studenten heeft na afloop van de stage een baan gekregen bij hun stageplaatsaanbieder. Op dit moment telt de opleiding elf nieuwe studenten.

Noot voor de pers

Meer informatie: mr. F.R. Vermeer, universitair docent verbonden aan de vakgroep Bestuursrecht en Bestuurskunde. Tel. (050) 363 5703, e-mail: F.R.Vermeer@rechten.rug.nl

Laatst gewijzigd:30 november 2017 15:04

Meer nieuws