Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

117 - Eerste buluitreiking Togamaster

04 november 2004

De nieuwe opleiding Togamaster van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen levert vrijdag 5 november 2004 de eerste afgestudeerden af. Mieke Benedictus en Frouwkje Tinga krijgen dan hun bul uitgereikt. Groningen is één van de weinige plaatsen in Nederland waar de Togamaster in deze vorm wordt aangeboden.

De Togamaster is een duale studievariant binnen de opleiding Nederlands recht. In de Togamaster wordt een reguliere hoofdrichting gecombineerd met theoretische en met name praktische vorming op het gebied van de togaberoepen. Tijdens de anderhalf jaar durende opleiding lopen de studenten kennismakingsstages van acht dagen elk bij de advocatuur, de rechterlijke macht en het OM. Gedurende een half jaar vindt een leer-werkstage plaats bij één van de drie genoemde beroepen. Door leren en werk te combineren krijgen studenten de kans de opgedane kennis in de praktijk toe te passen om zo tot een betere verwerking van de leerstof te komen. Bovendien verwerft de student kennis en vaardigheden op het werkgebied van het betreffende togaberoep.

Samenwerking

De Togamaster is een samenwerkingsproject van de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen, de rechtbanken en arrondissementsparketten in Groningen, Leeuwarden en Assen, het ressortsparket en het Gerechtshof te Leeuwarden en de Nederlandse Orde van Advocaten in Groningen, Friesland en Drenthe. Mieke Benedictus heeft haar stage gelopen bij de sector Vreemdelingenzaken van de Rechtbank in Groningen. Zij is daar werkzaam geweest als griffier van de Vreemdelingenkamer. Frouwkje Tinga heeft haar stageperiode doorgebracht als griffier bij de sectoren Kanton en Handel van de Rechtbank Leeuwarden.

Enthousiast

Het afgelopen jaar hebben acht (vrouwelijke) studenten met succes de Togamaster gevolgd. De studenten en de aanbieders van stageplaatsen zijn zeer enthousiast. Het merendeel van de studenten heeft na afloop van de stage een baan gekregen bij hun stageplaatsaanbieder. Op dit moment telt de opleiding elf nieuwe studenten.

Noot voor de pers

Meer informatie: mr. F.R. Vermeer, universitair docent verbonden aan de vakgroep Bestuursrecht en Bestuurskunde. Tel. (050) 363 5703, e-mail: F.R.Vermeer@rechten.rug.nl

Laatst gewijzigd:30 november 2017 15:04

Meer nieuws

 • 11 september 2018

  Van Klokhuis-vraag naar Veni-subsidie

  Als kind was Jorrig Vogels al gefascineerd door taal en vergeleek hij de verschillende woorden voor ingrediënten op verpakkingen. Een jaar terug sleepte de taalonderzoeker een Veni-beurs in de wacht. ‘Taal heeft iets telepathisch: het beeld dat ík in...

 • 07 september 2018

  Constructief overleg – gezamenlijke overeenkomst

  Na een intensief en constructief gesprek met de actievoerende studenten van studentenpartij DAG en ROOD (jongeren SP) is donderdagavond een gezamenlijke overeenkomst bereikt op vier punten, vooral gericht op de lange termijn.

 • 04 september 2018

  Weg met die systeemplafonds

  Als Zuidlarens jongetje vond hij al die oude gebouwen in de stad Groningen maar niks. De interesse in historische panden kwam pas later, tijdens zijn studie Bouwkunde. Als bouwkundige is René Bosscher nu verantwoordelijk voor de buitenkant van de gebouwen...