Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

114 - Eerste handgeschreven bibliotheekcatalogus op RUG-website

Syllabus Librorum Academicorum
02 november 2004

De eerste handgeschreven bibliotheekcatalogus uit 1619 van de Rijksuniversiteit Groningen is nu voor het publiek toegankelijk via een website. Op diezelfde website is ook een geschiedschrijving van de in 1615 opgerichte Academiebibliotheek te vinden.

De bibliotheek van de Hoogeschool van Stad en Lande werd in 1615 gesticht in Groningen. In 1619 stelde Nicolaus Mulerius, hoogleraar Wiskunde en Geneeskunde en tevens bibliothecaris, een lijst op van de boeken die in die eerste jaren zijn aangeschaft: de Syllabus Librorum Academicorum. Deze catalogus is in twee handgeschreven exemplaren overgeleverd. De ene versie was het werkexemplaar van de bibliothecaris. De andere is in fraai schoonschrift opgesteld en was bedoeld om getoond te worden aan bezoekers en eventuele begunstigers.

De boektitels zijn naar vakgebieden geordend: (libri) theologici, iuridici, medici, philosophi, literatores, mathematici en historici. Het zijn 205 titels in ruim 400 banden. Bijna vier eeuwen later zijn nagenoeg al deze boeken nog steeds in de UB aanwezig. Ze vormen een prachtige en belangrijke bron voor geïnteresseerden in boek-en bibliotheekgeschiedenis, de vroege Groningse universiteit en de wetenschapsbeoefening in de vroege 17de eeuw.

Virtueel doorbladeren

Tot nu toe was het slechts enkelen voorbehouden de catalogi in te zien; ze worden met zorg bewaard, tot voor enkele jaren in de kluis op de UB, tegenwoordig in de Groninger Archieven. De kalligrafische versie van deze eerste bibliotheekcatalogus is nu voor een breed publiek toegankelijk gemaakt op de website: www.syllabus.ub.rug.nl.

Het boek kan virtueel worden doorgebladerd. Het in het Latijn geschreven voorwerk is vertaald, de cataloguspagina’s zijn zo bewerkt dat naast het origineel de transcriptie van de titels wordt gepresenteerd, met de mogelijkheid door te klikken naar de beschrijvingen in de moderne bibliotheekcatalogus, en er is een register op de in de syllabus genoemde auteurs.

Daarnaast geeft deze website een beeld van de academiebibliotheek in haar eerste jaren: wie waren de hoofpersonen, hoe werd de bibliotheek gefinancierd en van boeken voorzien, wat is bekend over zaken als de inrichting, organisatie en het gebruik van de bibliotheek.

Officiele opening website: vergadering van de Vrienden van de Universiteitsbibliotheek dinsdag 2 november 2004, aanvang: 20.00 uur, plaats: universiteitsbibliotheek.

Noot voor de pers

Laatst gewijzigd:30 november 2017 15:04

Meer nieuws

 • 24 september 2018

  Keurig groen gedrag kan sociaal verrekte ongemakkelijk zijn

  Waarom is het zo moeilijk een heilig boontje te zijn? Jan Willem Bolderdijk over zijn onderzoek naar de schurende randjes van duurzaam gedrag.

 • 11 september 2018

  Van Klokhuis-vraag naar Veni-subsidie

  Als kind was Jorrig Vogels al gefascineerd door taal en vergeleek hij de verschillende woorden voor ingrediënten op verpakkingen. Een jaar terug sleepte de taalonderzoeker een Veni-beurs in de wacht. ‘Taal heeft iets telepathisch: het beeld dat ík in...

 • 07 september 2018

  Constructief overleg – gezamenlijke overeenkomst

  Na een intensief en constructief gesprek met de actievoerende studenten van studentenpartij DAG en ROOD (jongeren SP) is donderdagavond een gezamenlijke overeenkomst bereikt op vier punten, vooral gericht op de lange termijn.