Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

113 - Groningse universiteit leidt Europees onderzoek naar productiviteit

01 november 2004

De Europese Commissie heeft een budget van vijf miljoen euro beschikbaar gesteld aan onderzoekers van de Faculteit der Economische Wetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen voor een grootschalig onderzoek naar de productiviteit in Europese landen.

Dit is de grootste onderzoekssubsidie in de gamma-wetenschappen die de Groningse Universiteit ooit van de Europese Commissie heeft ontvangen. Het project wordt gefinancierd vanuit het zogenaamde Zesde Raamwerk-programma voor EU onderzoek. Van de 5 miljoen euro is ongeveer 1,5 miljoen bestemd voor versterking van het Groningen Growth and Development Centre, dat met ongeveer zes onderzoekers – onder leiding van prof.dr Bart van Ark - dit Europese project gaat coördineren. Van Ark is hoogleraar aan de Economische Faculteit op het terrein van "economische ontwikkeling, technologische verandering en groei".

Lissabon agenda

De Europese Commissie vindt het onderzoek van groot belang voor een betere evaluatie van de afspraken die EU-lidstaten hebben gemaakt in het kader van de zogenaamde Lissabon agenda. Volgens deze afspraken moeten de lidstaten tal van economische hervormingen doorvoeren waardoor de Europese Unie zich kan ontwikkelen tot de meest concurrerende en dynamische economie in de wereld. Tot nu toe ontbrak het echter aan goede cijfers om de productiviteitsgroei, een van de belangrijkste doelstellingen in de Lissabon agenda, goed te meten en te evalueren.

Consortium

De onderzoekers van de Faculteit der Economische Wetenschappen leiden een consortium dat bestaat uit 14 onderzoeksinstituten in tien Europese landen, waaronder het Centraal Planbureau in Nederland. Het doel is om voor iedere lidstaat van de Europese Unie (en ook voor de Verenigde Staten en Japan) productiviteitscijfers op bedrijfsniveau te ontwikkelen en om de verschillen tussen de landen te analyseren. Hierdoor kan bijvoorbeeld beter worden bepaald in welke bedrijfstakken individuele lidstaten concurrentievoordelen hebben en in hoeverre een verhoging van de uitgaven aan onderzoek en ontwikkeling de economische groei kan bevorderen.

Database

De Groningse economen hebben een grote staat van dienst op het gebied van het meten en analyseren van productiviteit. Ze hebben zich onder andere intensief bezig gehouden met onderzoek naar de invloed van informatie- en communicatietechnologie (ICT) op productiviteit. Ook doen zij onderzoek naar de oorzaken van de trage productiviteitsgroei in veel dienstensectoren in Europa en naar de relatie tussen de arbeidsmarkt en productiviteit.

Een belangrijke doelstelling van het project is om de database na afloop van het project over te dragen aan statistische bureaus in de Europese lidstaten, zodat deze gegevens ook in de toekomst op regelmatige basis kunnen worden ontwikkeld. Het Europese consortium werkt onder andere samen met onderzoeksgroepen die soortgelijk onderzoek doen aan Harvard University (in de VS) en Keio University (in Japan), met als doel de vergelijkbaarheid van productiviteitscijfers ook op wereldniveau te verbeteren.

Noot voor de pers

Meer informatie:

Zie ook: http://www.euklems.net/

Laatst gewijzigd:30 november 2017 15:04

Meer nieuws

 • 12 november 2018

  Symposium 'Gaswinning, aardbevingen en wat nu?' op 15 november a.s.

  Het Groninger Universiteitsfonds (GUF) bestaat dit jaar 125 jaar. Tijdens een speciaal symposium met de titel ‘Gaswinning, aardbevingen en wat nu?’ op donderdag 15 november 2018, wordt daarom de 'Ubbo Emmiuspenning voor bijzondere maatschappelijke verdiensten'...

 • 06 november 2018

  Groningen blijft in trek bij Nederlandse en internationale studenten

  De Rijksuniversiteit Groningen telt per 1 november 2018 31.115 studenten met een ‘actieve eerste inschrijving’ voor een bachelor of masteropleiding. Dit is een stijging van 4,6% ten opzichte van 2017.Het totale aantal studenten dat ingeschreven is aan...

 • 16 oktober 2018

  Digital Society Conferentie Nederlandse universiteiten

  De digitale informatietechnologie dringt steeds dieper door in onze samenleving. Daarom organiseren de veertien Nederlandse universiteiten, verenigd in de VSNU, op dinsdag 27 november de internationale Digital Society Conference in de Rijtuigenloods...