Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

106 - Congres ‘Regio pakt de ruimte’ streeft naar samenwerkingspact noordelijke provincies

12 oktober 2004

Voor het congres De regio pakt de ruimte op donderdag 14 oktober 2004 in Martini Plaza Groningen hebben zich al meer dan 800 deelnemers ingeschreven. ‘Veel meer dan we hadden gedacht,’ zegt de initiatiefnemer van het congres en hoogleraar ruimtelijke wetenschappen prof.dr. Gert de Roo. ‘Die enorme belangstelling bewijst hoeveel hart men in het Noorden heeft voor de eigen leefomgeving en voor de toekomst daarvan.’

Op het congres komt Sybilla Dekker, minister van VROM, haar Nota Ruimte toelichten aan de regio. In deze nota, die op 27 april 2004 aan de Tweede Kamer is verzonden, wordt een sturingsfilosofie voorgesteld die een breuk betekent met het tot nu toe gangbare ruimtelijke beleid. Die houdt in dat het Rijk slechts verantwoordelijk wil zijn voor beleid op hoofdlijnen. Provincies en gemeenten moeten hun eigen verantwoordelijkheid nemen.

Trendsettend

‘Het is niet vreemd dat de minister voor haar gehoor naar Noord-Nederland afreist,’ zegt De Roo. ‘De Noord-Nederlandse partijen zijn trendsettend op het gebied van regionale samenwerking. Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland, Regiovisies en de Provinciale Omgevingsplannen zijn voorbeelden voor de rest van Nederland gebleken.’

Verder samenwerking

De congresdag start met de rede van de minister van VROM. In het ochtendprogramma worden door verschillende partijen duidelijk gemaakt hoe het Noorden de regionale samenwerking tot dusver heeft vormgegeven. Daarbij gaat het vooral om de vraag waar mogelijkheden liggen voor verdere samenwerking. Het middagdeel van het congres bestaat uit ruim 20 workshops. In deze workshops laten overheden en andere organisaties mogelijkheden zien om tot ontwikkelingsperspectieven voor het Noorden te komen.

Slotverklaring

Het congres wordt afgesloten met een plenaire forumdiscussie tussen de verantwoordelijke gedeputeerden en wethouders. Het congres heeft als doel de samenwerking op het vlak van de fysieke leefomgeving van Noord-Nederland verder te onderstrepen en wil eigen(zinnige) ontwikkelingsmogelijkheden in beeld brengen. Er wordt gestreefd naar een slotverklaring, waarin de toekomstige samenwerking in Noord-Nederland zal worden onderschreven.

Organisatie

Het congres is een initiatief van de Faculteit der Ruimtelijke Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen, het Samenwerkingsverband Noord-Nederland en de Regiovisie Groningen-Assen 2030. Om de grote toeloop goed te stroomlijnen, is de ontvangst en registratie drie kwartier eerder dan oorspronkelijk stond gepland.

Noot voor de pers

Meer informatie: prof.dr. G. de Roo, tel. (050) 363 38 95, e-mail: g.de.roo@frw.rug.nl

Laatst gewijzigd:30 november 2017 15:02

Meer nieuws