Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

105 - Zee-onderzoekers stellen samenhangend programma voor onderzoek Waddenzee op

Waddenacademie naar toppositie in de wetenschap
07 oktober 2004

Zes onderzoekers van het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee, de Rijksuniversiteit Groningen en de Universiteit Utrecht hebben de minister van VROM een voorstel gedaan tot een samenhangend programma voor onderzoek van de Waddenzee. Het voorstel sluit aan aan op het advies ‘Ruimte voor de Wadden’ van de Adviesgroep Waddenzeebeleid om een Waddenacademie op te richten, dat in oktober in de Tweede Kamer wordt besproken.

De wetenschappers juichen het initiatief voor de Waddenacademie toe. Ze zijn echter bang dat het in deze tijd van bezuinigingen zal worden aangegrepen om knelpunten in het onderzoek op te lossen. Dat kan er toe leiden dat de Waddenacademie "een samenraapsel van projecten en projectjes" wordt, precies het tegenovergestelde van wat de Adviesgroep Waddenbeleid beoogt. Het programma dat de zes onderzoekers nu voorstellen is in de eerste plaats opgezet om goede wetenschappelijke adviezen voor het beheer van de Waddenzee te kunnen opstellen.

Toppositie

Een waddenacademie die werkt op basis van het voorstel, moet leiden tot "een Waddenzee die beheerd wordt met een excellent onderzoeksprogramma en een innovatief systeem van monitoring op een manier die ons belangrijkste natuurgebied waardig is". Voor de wetenschap is er volgens de zes ook een bonus: naarmate het onderzoek zich meer concentreert op één gebied, wordt dat gebied interessanter voor de wetenschap. "De waddenzee zou zo kunnen uitgroeien tot een van de weinige gebieden in de wereld die het toneel is van gestructureerd ecologisch onderzoek op lange termijn. Daarmee zou de Waddenacademie ook een toppositie in de wetenschap kunnen verwerven."

Uitgekiende kwaliteitsborging

Het onderzoeksprogramma moet volgens het voorstel onder auspiciën van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) komen. Het uitgekiende NWO-systeem van kwaliteitsborging staat er garant voor dat alleen het beste onderzoek wordt gefinancierd, dat bijdraagt aan het vergroten van kennis van het waddengebied. Inbreng van het ministerie moet er voor zorgen dat het programma maatschappelijk relevant blijft.

Noot voor de pers

Laatst gewijzigd:30 november 2017 15:02

Meer nieuws