Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

092 - Propedeuse Rechten Leeuwarden blijft

18 augustus 2004

Vanochtend hebben sommige media een ANP-bericht overgenomen met de kop ‘Universitaire studie Leeuwarden verdwijnt’. Het bestuur van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen betreurt het dat enkele uitlatingen aanleiding kunnen geven tot misverstanden of niet geheel juist waren. Het bestuur ziet het vooral als een omissie dat niet duidelijk gezegd is dat de RUG in ieder geval de propedeuse rechten wil handhaven.

De situatie is aldus:

1. RUG blijft actief studenten werven

In de berichtgeving werd gesteld dat de RUG niet meer actief studenten gaat werven. Voor de juridische faculteit is dat niet juist. Zij zet haar beleid in dezen gewoon voort.

2. RUG handhaaft opleidingen

Verder werd in bepaalde media opgemerkt dat niet gezegd kon worden of de RUG de opleidingen zou handhaven. Voor de juridische propedeuse is dat niet juist; deze blijft gehandhaafd. Deze opleiding trekt voldoende studenten (op dit moment 50) en er is geen enkele aanleiding te verwachten dat de komende jaren minder zal zijn.

Noot voor de pers

Informatie: het Faculteitsbestuur van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, tel. (050)363 5729 of 5653.

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:34

Meer nieuws