Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsNews articles

092 - Propedeuse Rechten Leeuwarden blijft

18 augustus 2004

Vanochtend hebben sommige media een ANP-bericht overgenomen met de kop ‘Universitaire studie Leeuwarden verdwijnt’. Het bestuur van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen betreurt het dat enkele uitlatingen aanleiding kunnen geven tot misverstanden of niet geheel juist waren. Het bestuur ziet het vooral als een omissie dat niet duidelijk gezegd is dat de RUG in ieder geval de propedeuse rechten wil handhaven.

De situatie is aldus:

1. RUG blijft actief studenten werven

In de berichtgeving werd gesteld dat de RUG niet meer actief studenten gaat werven. Voor de juridische faculteit is dat niet juist. Zij zet haar beleid in dezen gewoon voort.

2. RUG handhaaft opleidingen

Verder werd in bepaalde media opgemerkt dat niet gezegd kon worden of de RUG de opleidingen zou handhaven. Voor de juridische propedeuse is dat niet juist; deze blijft gehandhaafd. Deze opleiding trekt voldoende studenten (op dit moment 50) en er is geen enkele aanleiding te verwachten dat de komende jaren minder zal zijn.

Noot voor de pers

Informatie: het Faculteitsbestuur van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, tel. (050)363 5729 of 5653.

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:34

Meer nieuws

 • 02 april 2019

  ‘Verliesgevoelens bepalen stemgedrag’

  'Iedereen hier vindt het mooi dat de universiteit terug is in Friesland.’ Aan het woord is Caspar van den Berg, hoogleraar Global and Local Governance op de Campus Fryslân van de RUG. Van den Berg kent ‘de regio’ en kan vanuit theorie én praktijk commentaar...

 • 29 maart 2019

  Prof.dr. Jeff De Hosson koninklijk onderscheiden

  Vrijdag 29 maart werd prof.dr. J. Th. M. De Hosson koninklijk onderscheiden tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Waarnemend burgemeester Koos Wiersma van de gemeente Westerkwartier decoreerde hem in de Aula van het Academiegebouw, na afloop...

 • 27 maart 2019

  Huiseigenaar 2,7 procent meer kwijt aan lokale belastingen

  Een huishouden met een eigen woning betaalt dit jaar gemiddeld 2,7 procent meer belasting aan de gemeente, de provincie en het waterschap. De gemeentelijke lasten stijgen gemiddeld 3,5 procent, de waterschapslasten 2,3 procent en de provinciale lasten...