Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

072 - Verbeelding gespannen relatie privaat- en publiek recht

11 augustus 2004

Op woensdag 23 juni vindt de onthulling plaats van het kunstwerk Versus. De plafondschildering is ontworpen voor de faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen door het kunstenaarsduo Yland/Metz (Lilian van Opdorp/ Jos Dijkstra). Het werk is gesitueerd onder de poorten van het Harmoniecomplex aan de Oude Kijk In’t Jatstraat 26.

Versus is de negende verbeelding in een reeks die begon in 1994 ter gelegenheid van het 380-jarige bestaan van de RUG. Tot 2014 - wanneer de universiteit haar 400-jarig bestaan viert - laat de RUG jaarlijks in het kader van het beeldenproject ‘Kennisjaren 1994-2014’ een verbeelding ontwerpen

Het kunstwerk verbeeldt de gespannen relatie tussen privaatrecht en publiek recht. Het publiek recht regelt de verhoudingen tussen overheid en burgers, het privaatrecht houdt zich bezig met de relaties tussen burgers onderling. Afhankelijk van de eisen en inzichten van de tijd verschuiven en veranderen taken, verantwoordelijkheden, regels en wetten.

De vloer symboliseert het privaatrecht, de op het plafond geschilderde lucht het publiek recht. In het raderwerk van goud- en zilverkleurige tandwielen op het plafond ontmoeten beide rechtsvormen elkaar. De goudkleurige tandwielen staan voor het privaatrecht, de zilverkleurige voor het publiek recht. Het conflict krijgt vorm doordat het raderwerk niet helemaal in elkaar past. Door te kijken en te schuiven kan het geheel weer in evenwicht worden gebracht.

Noot voor de pers

De onthulling van het kunstwerk ‘Versus’ op woensdag 23 juni a.s. om 16.30 uur.

Locatie presentatie: Universiteitstheater, Oude Kijk In’t Jatstraat 26.

Programma van 16.30 tot 17.00 uur:

 • Inleiding over het beeldenproject ‘Kennisjaren 1994-2014’:prof. dr. F. Zwarts (Rector Magnificus)
 • Over de verbeelding voor de Faculteit der Rechtsgeleerdheid: prof. dr. B.H. Stolte (vice-decaan Rechten).
 • Over ‘Versus’: Jos Dijkstra (van het kunstenaarsduo Yland/Metz)

Na afloop van de presenaties vindt de onthulling van het kunstwerk plaats onder de poorten van het Harmoniecomplex, Oude Kijk In’t Jatstraat 26.

Laatst gewijzigd:30 november 2017 14:57

Meer nieuws

 • 11 september 2018

  Van Klokhuis-vraag naar Veni-subsidie

  Als kind was Jorrig Vogels al gefascineerd door taal en vergeleek hij de verschillende woorden voor ingrediënten op verpakkingen. Een jaar terug sleepte de taalonderzoeker een Veni-beurs in de wacht. ‘Taal heeft iets telepathisch: het beeld dat ík in...

 • 07 september 2018

  Constructief overleg – gezamenlijke overeenkomst

  Na een intensief en constructief gesprek met de actievoerende studenten van studentenpartij DAG en ROOD (jongeren SP) is donderdagavond een gezamenlijke overeenkomst bereikt op vier punten, vooral gericht op de lange termijn.

 • 04 september 2018

  Weg met die systeemplafonds

  Als Zuidlarens jongetje vond hij al die oude gebouwen in de stad Groningen maar niks. De interesse in historische panden kwam pas later, tijdens zijn studie Bouwkunde. Als bouwkundige is René Bosscher nu verantwoordelijk voor de buitenkant van de gebouwen...