Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsNews articles

072 - Verbeelding gespannen relatie privaat- en publiek recht

11 augustus 2004

Op woensdag 23 juni vindt de onthulling plaats van het kunstwerk Versus. De plafondschildering is ontworpen voor de faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen door het kunstenaarsduo Yland/Metz (Lilian van Opdorp/ Jos Dijkstra). Het werk is gesitueerd onder de poorten van het Harmoniecomplex aan de Oude Kijk In’t Jatstraat 26.

Versus is de negende verbeelding in een reeks die begon in 1994 ter gelegenheid van het 380-jarige bestaan van de RUG. Tot 2014 - wanneer de universiteit haar 400-jarig bestaan viert - laat de RUG jaarlijks in het kader van het beeldenproject ‘Kennisjaren 1994-2014’ een verbeelding ontwerpen

Het kunstwerk verbeeldt de gespannen relatie tussen privaatrecht en publiek recht. Het publiek recht regelt de verhoudingen tussen overheid en burgers, het privaatrecht houdt zich bezig met de relaties tussen burgers onderling. Afhankelijk van de eisen en inzichten van de tijd verschuiven en veranderen taken, verantwoordelijkheden, regels en wetten.

De vloer symboliseert het privaatrecht, de op het plafond geschilderde lucht het publiek recht. In het raderwerk van goud- en zilverkleurige tandwielen op het plafond ontmoeten beide rechtsvormen elkaar. De goudkleurige tandwielen staan voor het privaatrecht, de zilverkleurige voor het publiek recht. Het conflict krijgt vorm doordat het raderwerk niet helemaal in elkaar past. Door te kijken en te schuiven kan het geheel weer in evenwicht worden gebracht.

Noot voor de pers

De onthulling van het kunstwerk ‘Versus’ op woensdag 23 juni a.s. om 16.30 uur.

Locatie presentatie: Universiteitstheater, Oude Kijk In’t Jatstraat 26.

Programma van 16.30 tot 17.00 uur:

 • Inleiding over het beeldenproject ‘Kennisjaren 1994-2014’:prof. dr. F. Zwarts (Rector Magnificus)
 • Over de verbeelding voor de Faculteit der Rechtsgeleerdheid: prof. dr. B.H. Stolte (vice-decaan Rechten).
 • Over ‘Versus’: Jos Dijkstra (van het kunstenaarsduo Yland/Metz)

Na afloop van de presenaties vindt de onthulling van het kunstwerk plaats onder de poorten van het Harmoniecomplex, Oude Kijk In’t Jatstraat 26.

Laatst gewijzigd:30 november 2017 14:57

Meer nieuws

 • 02 april 2019

  ‘Verliesgevoelens bepalen stemgedrag’

  'Iedereen hier vindt het mooi dat de universiteit terug is in Friesland.’ Aan het woord is Caspar van den Berg, hoogleraar Global and Local Governance op de Campus Fryslân van de RUG. Van den Berg kent ‘de regio’ en kan vanuit theorie én praktijk commentaar...

 • 29 maart 2019

  Prof.dr. Jeff De Hosson koninklijk onderscheiden

  Vrijdag 29 maart werd prof.dr. J. Th. M. De Hosson koninklijk onderscheiden tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Waarnemend burgemeester Koos Wiersma van de gemeente Westerkwartier decoreerde hem in de Aula van het Academiegebouw, na afloop...

 • 27 maart 2019

  Huiseigenaar 2,7 procent meer kwijt aan lokale belastingen

  Een huishouden met een eigen woning betaalt dit jaar gemiddeld 2,7 procent meer belasting aan de gemeente, de provincie en het waterschap. De gemeentelijke lasten stijgen gemiddeld 3,5 procent, de waterschapslasten 2,3 procent en de provinciale lasten...