Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

083 - Ook juridisch gaat er niets boven Groningen

VSNU onderwijsvisitatie rechtenstudie
06 juli 2004

De juridische opleiding van de Rijksuniversiteit Groningen is op dit moment de beste van Nederland. Dat blijkt uit het rapport van de visitatiecommissie die het onderwijs aan de tien juridische faculteiten in Nederland heeft doorgelicht. Hoewel de commissie zelf geen rangorde aangeeft, blijkt uit de onderlinge vergelijking op twaalf punten dat Groningen op nummer 1 staat, met een duidelijk verschil ten opzichte van de tweede in rij. Vijf jaar geleden vond een vergelijkbare externe beoordeling plaats. Toen eindigde de Groningse faculteit op de derde plaats.

Een externe commissie van deskundigen beoordeelde in opdracht van de Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU) het onderwijs aan de tien juridische faculteiten in Nederland. De commissie baseerde haar oordeel op een schriftelijke evaluatie door de faculteit zelf, de zogenoemde Zelfstudie, en een tweedaags bezoek waarin gesprekken zijn gevoerd met studenten en docenten. Daarnaast heeft de commissie onderwijsmateriaal, tentamens en scripties bestudeerd om een indruk te krijgen van het niveau van de studie.

Beoordeling

Op de twaalf beoordeelde punten krijgt de Groningse faculteit zeven keer het predikaat goed (zie tabel). Deze zijn: doelstellingen en eindtermen, opbouw en inhoud van het programma, onderwijsleeromgeving, faciliteiten en voorzieningen, internationalisering en externe contacten, interne kwaliteitszorg en de Zelfstudie. Op de onderdelen studeerbaarheid, doorstroom en rendementen, kwaliteit van de afgestudeerden en effectiviteit van de organisatie en kwaliteiten van de staf ligt de Groningse score rond het landelijk gemiddelde. Op twee onderdelen – instroom en kwaliteit van de afgestudeerden - geeft de commissie alle faculteiten hetzelfde oordeel: een voldoende.

Opbouw en inhoud

De oriënterende en selecterende functie van het propedeuseprogramma is sterk verbeterd. De samenhang en interne afstemming, ook van het onderwijs in de doctoraalfase, zijn volgens de commissie goed. Er wordt al vanaf het eerste jaar ruim voldoende aandacht besteed aan academische en professionele vaardigheden. Er is waardering voor de functie en de plaats die wordt toegekend aan de scriptie in het onderwijsprogramma, er wordt veel zorg besteed aan de begeleiding en voortgang. Ook zijn naar het oordeel van de commissie de inhoud, intensiteit en organisatie van de aio-opleiding goed.

Leeromgeving

De commissie is tevreden over de aangeboden didactische werkvormen. Hoorcolleges en werkgroepen worden goed op elkaar afgestemd. Vooral de opleiding Juridische Bestuurswetenschappen kenmerkt zich door kleinschaligheid en veel individuele aandacht voor de studenten.

Zeer te spreken is de commissie over de opzet van de Studentenrechtbank, een oefenrechtbank voor training in zowel schriftelijke als mondelinge presentatievaardigheden. Deze zijn werktuigen in de meeste juridische beroepen, dus niet alleen de togaberoepen.

Internationalisering

Rechtenstudenten in Groningen hebben volop mogelijkheden om in een periode in het buitenland te studeren of stage te lopen. Vrijstellingen en erkenning van in het buitenland behaalde punten zijn helder geregeld. Via uitwisselingsprogramma’s komen ook veel buitenlandse studenten een periode in Groningen studeren. Ook in eigen land zijn de externe contacten goed, bijvoorbeeld met de rechtelijke macht, door het grote aantal rechter-plaatsvervangers aan de rechtbanken onder de wetenschappelijke staf.

Faciliteiten en voorzieningen

Er zijn voldoende onderwijsruimten en deze zijn voorzien van audiovisuele hulpmiddelen en ict-faciliteiten. De bibliotheek is fraai gehuisvest, goed geoutilleerd en herbergt een grote variatie aan studieplaatsen. Ook zijn er genoeg computerwerkplekken, daarnaast kunnen studenten ook thuis inloggen op het RUG-netwerk.

Verbeterpunten

Uiteraard heeft de commissie ook kritiek en doet zij aanbevelingen. Zo moet de toepassing van ict in het onderwijs zich verder ontwikkelen en moet de faculteit streven naar een toename van vrouwelijke hoogleraren. De inzet van student-assistenten in werkgroeponderwijs zou beperkt moeten worden en geïntegreerd onderwijs waaraan verschillende vakgroepen meewerken, moet worden gestimuleerd.

Noot voor de pers

Meer informatie: mw. mr.drs. J.E. Bosch-Boesjes, directeur opleidingen, e-mail: J.E.Bosch-Boesjes@rechten.rug.nl, tel. (050) 363 5784.

Beoordeling kwaliteitsaspecten van de juridische opleidingen per universiteit

Onvoldoende

Matig

Voldoende

Goed

Groningen

0

1

4

7

Nijmegen

0

1

7

4

Maastricht

0

1

8

3

UvA

1

1

7

3

Utrecht

1

2

6

3

VU

0

4

6

2

Rotterdam

1

2

7

2

Tilburg

0

3

8

1

Open univ.

1

0

8

0

Leiden

5

3

4

0

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:34

Meer nieuws