Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

077 - Aruba zoekt balans tussen natuurbescherming en toerisme-economie

22 juni 2004

Op Aruba zijn er 47 inheemse plantensoorten, 27 vogelsoorten, 9 inheemse zoogdieren (vooral vleermuizen) en een aantal reptielen en amfibieën die bedreigd worden en vanwege hun uniciteit bescherming vergen. Ook zijn er verscheiden landschapstypen van bijzondere waarde, speciaal de mangroven en de rooien (droge rivierbeddingen).

Dat blijkt uit een onderzoek van het Centrum voor Energie en Milieukunde (IVEM) van de Rijksuniversiteit Groningen, dat de stand van de Arubaanse natuur in beeld brengt. De rapportage van het onderzoek bevat ook aanbevelingen om de druk op het milieu, die ontstaat door de snelle bevolkingsgroei en het florerend toerisme, in goede banen te leiden. Het rapport wordt op 28 juni a.s. om 11.00 uur op het Arubahuis te Den Haag aangeboden aan de Gevolmachtigde Minister van Aruba, mevrouw Alicia Angela Tromp-Yarzagaray.

In het onderzoek zijn indicatoren voor de kwaliteit van milieu en ecologie ontwikkeld die een aanzet gegeven tot een permanent natuur-monitoringsysteem voor Aruba. Het verzamelen van de benodigde gegevens is in principe mogelijk met de inzet van vrijwillige natuurbeschermers. Het is daarvoor echter gewenst, constateren de onderzoekers, dat hun organisaties betere ondersteuning krijgen met middelen en training.

Beleidskeuzes

De indicatoren zijn ontwikkeld op basis van het zogeheten functie-evaluatie-systeem. De gedachte daarachter is dat de natuur aan de ene kant een ecologische waarde heeft, maar anderzijds ook gelegenheid moet bieden voor allerlei menselijke activiteiten. Deze twee typen functies kunnen tot op zekere hoogte naast elkaar bestaan, maar er zijn ook situaties waarin zij elkaar niet verdragen. In dat geval zijn beleidskeuzes onvermijdelijk.

Arubaanse holenuil

Uit het onderzoek blijkt dat er nog altijd heel wat gebieden op Aruba zijn waar natuur en halfnatuur dominant zijn. Deze zijn belangrijk voor de economische positie van Aruba als toeristeneiland in het Caribisch gebied. Maar datzelfde toerisme vormt ook een bedreiging voor die gebieden. Het halfnatuurlijke gebied tussen de stedelijke bebouwing en de kust wordt vooral bedreigd door oprukkende bewoning. Daar komen nu nog verscheidene bijzondere planten- en diersoorten voor, waaronder de Choco, de Arubaanse holenuil. Voor dat gebied zou een scherpere ruimtelijke ordening veel goeds betekenen.

Noot voor de pers

  • Nadere informatie: dr. A.J. Schilstra, Centrum voor Energie en Milieukunde (IVEM), Rijksuniversiteit Groningen, tel: (050) 363 4614/09, e-mail: A.J.Schilstra@fwn.rug.nl
  • Exemplaren van het onderzoeksrapport Development of an Environmental Assessment Method for Aruba zijn verkrijgbaar bij dr.A.J. Schilstra, evenals proceedings van het Natuurforum 2002 Monitoring of Nature and Environment, waarvan de uitkomsten zijn verwerkt in het onderzoeksrapport.
Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:34

Meer nieuws