Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

066 - Rijksuniversiteit Groningen reikt ‘maatschappelijke’ eredoctoraten uit

10 juni 2004

Tijdens de viering van het 390-jarig bestaan van de Rijksuniversiteit Groningen op vrijdag 18 juni 2004 zal rector magnificus prof.dr. Frans Zwarts eredoctoraten uitreiken aan columnist Jan Blokker, essayist Ian Buruma en de Duitse kinder- en jeugdboekenschrijfster Mirjam Pressler. De Groningse universiteit brengt met het verlenen van deze eredoctoraten haar waardering tot uiting voor de maatschappelijke en culturele verdiensten van de laureaten.

‘Kritische intellectuelen opleiden. Onderdak verlenen aan mensen die andere mensen aanzetten tot nadenken. Voor een universiteit zijn dat opdrachten, die zeker zo belangrijk zijn als het tot de wereldtop behoren op onderzoeksgebied.’ Dat zegt de Groningse rector Zwarts in zijn rede bij de uitreiking van de drie eredoctoraten.

De personen aan wie de universiteit een eredoctoraat verleent, weten volgens Zwarts ‘de rol van kritisch denker in onze postmoderne kennissamenleving uitnemend gestalte te geven’. ‘Mevrouw Pressler en de heren Blokker en Buruma zijn alledrie intellectuelen die over het bijzondere vermogen beschikken om in hun geschriften geestelijke onafhankelijkheid en vrijheid te realiseren. Ze práten niet alleen over vrijheid, onafhankelijkheid en kritiek, ze zíjn vrij, onafhankelijk en kritisch. En dat is precies waar het in een universiteit om hoort te gaan.’

Column X=X

Twee dagen voor de uitreiking van de eredoctoraten - op woensdag 16 juni 2004 - vindt de door het Studium Generale georganiseerde bijeenkomst Honoris Causa plaats. Prof. Wim Hofstee (erepromotor van Blokker), prof. Jan Bremmer (erepromotor Buruma) en prof. Wara Wende (erepromotor Pressler) bespreken dan het oeuvre van de drie publicisten en hun rol in het intellectuele debat. Hofstee prijst daarbij Blokkers verdiensten in het hinderlijk volgen van de sociale wetenschappen. ’Dertig jaar geleden hingen we zijn roemruchte column X=X op het prikbord in ons Instituut. Daarin vergeleek Blokker de sociale wetenschapper met een scholier, die, worstelend met een algabrasom, na veel omhaal uitkomt bij wat we al wisten. Wij, als wetenschappelijke staf, zagen die column als hart onder de riem bij onze pogingen om strenge wetenschap op de planken te zetten.’

Kritische vragensteller

Voor Buruma en Pressler geldt evenzeer dat ze mensen aanzetten tot denken. ‘Buruma is iemand die het Oosten serieus neemt en aanspreekt op een eigen verantwoordelijkheid,’ zegt Bremmer. ‘Hij is niet iemand die hét antwoord heeft, maar hij is een kritische vragensteller. Iemand die een appèl doet op mensen om een redelijke discussie aan te gaan en die niet te laten vervuilen door religieuze of ideologische argumenten.’

De Duitse schrijfster Pressler is vooral bekend van haar kinderboeken. Zoals meer jeugdboekenschrijvers heeft ze veel belangstelling voor randgroepen, buitenstaanders en vreemdelingen. ‘Haar sociale realisme is echter minder optimistisch,’ zegt Wara Wende in haar laudatio. ‘Pressler vertelt over kinderjaren die niet leuk, niet plezierig zijn. Zonder rekening te houden met de taboes uit de traditionele kinder- en jeugdliteratuur schrijft zij over de eenzaamheid, de armoe, het isolement en de problemen van kinderen en jonge mensen’. Dat had in de tijd voor mevrouw Pressler - althans wat de Duitse kinderliteratuur betreft - nog niemand gedaan. ‘Als een maatschappij het kind en de situatie waarin het leeft, belangrijk vindt, dan is met name die realistische kijk op de schaduwkant van het bestaan bijzonder noodzakelijk.’

Maar er is meer. Pressler vertaalde ook de wetenschappelijke editie van het dagboek van Anne Frank in het Duits en werkte mee aan de uitgebreide leeseditie van dat dagboek. Speciaal voor dit vertaalwerk leerde zij Nederlands. Ook schreef zij een biografie van Anne Frank (Ich sehne mich so, 1992, in het Nederlands vertaald onder de titel Daar verlang ik zo naar).

Expositie

Naar aanleiding van de uitreiking van de eredoctoraten heeft de Universiteitsbibliotheek van de RUG een kleine expositie ingericht van boeken van de drie laureaten. Deze expositie is de hele maand juni te zien op de eerste verdieping in de Catalogushal.

Noot voor de pers

  • Meer informatie: afdeling Interne en Externe Betrekkingen, tel. (050) 363 4444, fax (050) 363 6300, e-mail: vpr@rug.nl
  • Zie ook: www.rug.nl/lustrum/wetenschap/
  • Journalisten die de uitreiking willen bijwonen, worden verzocht zich vooraf aan te melden bij de afdeling Interne en Externe Betrekkingen.
  • Studium Generale bijeenkomst Honoris Causa - over de 3 eredoctores, hun werk en betekenis. Woensdag 16 juni 2004, 16.00-18.00 uur. Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen. Toegang gratis, maar entreebewijs verplicht. Kaarten verkrijgbaar bij Studium Generale en de RUG-winkel.
  • Uitreiking eredoctoraten. Vrijdag 18 juni 2004, aanvang 15.00 uur, Martinikerk, Grote Markt, Groningen.
  • Meer informatie over de UB-expositie: Frank den Hollander, tel (050) 363 5067/5068,
  • e-mail f.j.den.hollander@ub.rug.nl

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:34

Meer nieuws