Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsNews articles

058 - Studente Engels spreekt op internationaal veencongres

02 juni 2004

Studente Engels Petra Jansma zal spreken op het congres van de International Peat Society, dat van 6 tot 12 juni gehouden wordt in Tampere, Finland. Het onderwerp is het historisch taalkundig onderzoek dat zij in het kader van haar afstudeerscriptie in opdracht van de Talenwinkel uitvoert. Het onderzoek richt zich op het betekenisveld van ‘peat’ (turf of veen) in de geschiedenis van diverse regio’s in Engeland. De reis- en verblijfkosten van de studente worden gesponsord door het Groninger Universiteitsfonds en enkele veenbedrijven.

Bijzonder aan het werk van Jansma is dat eruit blijkt dat een taalkundig onderzoek veel belangrijke informatie kan opleveren over de geschiedenis van een gebied en een onderwerp waarvan historische bronnen beperkt zijn.

‘Flagge’ en ‘plagge’

In het onderzoek richt Jansma zich op woorden die in het Engels gebruikt werden om de plantaardige brandstof turf aan te duiden. Verschuivingen in betekenis van deze woorden en verschijnen en verdwijnen ervan in bepaalde regio’s zeggen veel over hoe er met deze brandstof om werd gegaan. Zo ontdekte Jansma bijvoorbeeld dat in de Middeleeuwen in East-Anglia het woord ‘flagge’ (vergelijk het Nederlandse ‘plag[ge]’) eerst alleen ‘zode’ betekende, maar later ook voor ‘turf’ gebruikt werd. Nadere studie wees uit dat in deze tijd veel overstromingen in dat gebied plaatsvonden en de zoutproductie stil kwam te liggen. Daardoor was er minder turf nodig en kon er tegelijkertijd niet meer diep naar turf gegraven worden. De bevolking ging plaggen steken om als brandstof te gebruiken en daarmee verschoof de betekenis van ‘flagge’.

Talenwinkel

De Talenwinkel startte dit project op aanvraag van de nieuwe culturele commissie van de International Peat Society. De Talenwinkel is een van de negen wetenschapswinkels van de Rijksuniversiteit Groningen die maatschappijgericht wetenschappelijk onderzoek doen in opdracht van (non-profit) organisaties in de samenleving. Het onderzoek wordt veelal uitgevoerd door studenten. Professionele begeleiding vindt plaats door de coördinator van de betreffende winkel en door wetenschappelijk personeel uit het relevante vakgebied.

Noot voor de pers

Saskia Visser, medewerker Talenwinkel, 050-3635271, tawi@let.rug.nl

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:34

Meer nieuws

 • 02 april 2019

  ‘Verliesgevoelens bepalen stemgedrag’

  'Iedereen hier vindt het mooi dat de universiteit terug is in Friesland.’ Aan het woord is Caspar van den Berg, hoogleraar Global and Local Governance op de Campus Fryslân van de RUG. Van den Berg kent ‘de regio’ en kan vanuit theorie én praktijk commentaar...

 • 29 maart 2019

  Prof.dr. Jeff De Hosson koninklijk onderscheiden

  Vrijdag 29 maart werd prof.dr. J. Th. M. De Hosson koninklijk onderscheiden tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Waarnemend burgemeester Koos Wiersma van de gemeente Westerkwartier decoreerde hem in de Aula van het Academiegebouw, na afloop...

 • 27 maart 2019

  Huiseigenaar 2,7 procent meer kwijt aan lokale belastingen

  Een huishouden met een eigen woning betaalt dit jaar gemiddeld 2,7 procent meer belasting aan de gemeente, de provincie en het waterschap. De gemeentelijke lasten stijgen gemiddeld 3,5 procent, de waterschapslasten 2,3 procent en de provinciale lasten...