Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsNews articles

053 - Faculteit Bedrijfskunde wordt Europese speler

25 mei 2004

Met de lancering van een nieuw onderwijsprogramma en een reeks investeringen wordt de Faculteit Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen met ingang van het nieuwe studiejaar Europese speler op haar vakgebied. De faculteit gaat zich onderscheiden als expert in ontwerp en innovatie op het gebied van management en organisatie. Bedrijfskunde richt zich daarmee nadrukkelijk op het verbeteren van processen in bedrijven en organisaties.

De Faculteit Bedrijfskunde brengt met deze nieuwe koers haar strategisch plan ten uitvoer. Belangrijk onderdeel van het strategisch plan is internationalisering van het wetenschappelijk onderwijs. In september start de nieuwe Engelstalige masteropleiding International Business & Management en de vernieuwde bacheloropleiding Bedrijfskunde. De investering die met de uitvoering van het strategisch plan is gemoeid, is aanzienlijk. De komende vier jaar wordt in totaal € 8 miljoen geïnvesteerd.

Internationaal onderwijs

De internationalisering van de faculteit gaat verder dan de start van de nieuwe Engelstalige masteropleiding International Business & Management. Deze opleiding wordt met ingang van het studiejaar 2005-2006 namelijk uitgebreid met een studierichting op bachelorniveau genaamd International Business Studies. Hierdoor ontstaat een volwaardige vierjarige internationale businessopleiding.

Ook krijgen bachelorstudenten bedrijfskunde meer mogelijkheden om een deel van hun studie in het buitenland te volgen. Ook verwelkomt de faculteit het komend studiejaar buitenlandse studenten die de master Business Administration en Human Resource Management gaan volgen.

Nieuwe organisatie

Een ander belangrijk element is de oprichting van opleidingsinstituten. In deze opleidingsinstituten worden alle opleidingen ondergebracht om hoog gekwalificeerd wetenschappelijk onderwijs te kunnen verzorgen. Het gaat om de opleidingsinstituten Groningen Business School, Star Numan Institute en Technische Bedrijfskunde. Het Star Numan Institute wordt de ‘business school’ voor de internationaal georiënteerde opleidingen. De opleidingsinstituten zijn per september 2004 operationeel en worden gezamenlijk opgezet met de Faculteit der Economische Wetenschappen en de Faculteit der Wiskunde & Natuurwetenschappen.

Aan de opleidingen is een kwaliteitsborging gekoppeld waarbij een grote rol voor de studenten is weggelegd. Zij kunnen ‘online’ reageren op de kwaliteit van hun cursussen. Het is onderdeel van een veelomvattend kwaliteitssysteem, waardoor de kwaliteit van complete studieprogramma’s gegarandeerd is.

Expertisebundeling

Naast haar eigen opleidingen biedt de Faculteit Bedrijfskunde samen met de Faculteit der Economische Wetenschappen vijf gezamenlijke onderwijsprogramma’s aan per september 2004. Ook werkt de Faculteit Bedrijfskunde met de Faculteit Wiskunde & Natuurwetenschappen samen. De Faculteit Bedrijfskunde biedt met deze bundeling van expertise een breed geschakeerd en aantrekkelijk palet aan onderwijs. Voor dit onderwijsaanbod wil de faculteit nadrukkelijk gemotiveerde en ondernemende studenten werven.

Hooggekwalificeerd personeel

De faculteit heeft in het afgelopen jaar meerdere nieuwe wetenschappers aangetrokken die zich onderscheiden op hun vakgebied. Doelstelling is om de komende tijd een aantal vacatures op hoog niveau in te vullen. Dit maakt wezenlijk onderdeel uit van de investering die de faculteit doet om Europese speler op haar vakgebied te zijn.

Noot voor de pers:

Meer informatie: drs. Mariëlle Zwaanenburg, Faculteit Bedrijfskunde, tel. (050) 363 3365 (werk), e-mail: m.e.l.zwaanenburg@bdk.rug.nl.

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:34

Meer nieuws

 • 02 april 2019

  ‘Verliesgevoelens bepalen stemgedrag’

  'Iedereen hier vindt het mooi dat de universiteit terug is in Friesland.’ Aan het woord is Caspar van den Berg, hoogleraar Global and Local Governance op de Campus Fryslân van de RUG. Van den Berg kent ‘de regio’ en kan vanuit theorie én praktijk commentaar...

 • 29 maart 2019

  Prof.dr. Jeff De Hosson koninklijk onderscheiden

  Vrijdag 29 maart werd prof.dr. J. Th. M. De Hosson koninklijk onderscheiden tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Waarnemend burgemeester Koos Wiersma van de gemeente Westerkwartier decoreerde hem in de Aula van het Academiegebouw, na afloop...

 • 27 maart 2019

  Huiseigenaar 2,7 procent meer kwijt aan lokale belastingen

  Een huishouden met een eigen woning betaalt dit jaar gemiddeld 2,7 procent meer belasting aan de gemeente, de provincie en het waterschap. De gemeentelijke lasten stijgen gemiddeld 3,5 procent, de waterschapslasten 2,3 procent en de provinciale lasten...