Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

048 - Effectiviteit voetballers al tijdens wedstrijd zichtbaar in grafiek

04 mei 2004

Aan de Rijksuniversiteit Groningen is, in samenwerking met Team Support Systems, een systeem ontwikkeld dat de effectiviteit van voetballers tijdens de wedstrijd bepaalt. Het systeem, Effectivity in Action, maakt gebruik van spraakherkenningtechnologie en presenteert grafisch op elk moment in de wedstrijd de effectiviteit en het effectiviteitverloop van voetballers. Tijdens het EK in Portugal zal het systeem gebruikt worden voor analyses van de spelers van het Nederlands elftal.

Effectivity in Action is tot stand gekomen onder begeleiding van prof. dr. Gerard Sierksma (hoogleraar logistiek management) ontwikkeld door Stef Klein Koerkamp (student econometrie). Het systeem gaat ervan uit dat een speler effectief is als zijn acties een positieve bijdrage leveren aan de teamprestatie.

Spraakherkenningcomputer

Om elke actie goed te kunnen beoordelen maakt Effectivity in Action gebruik van een spraakherkenningcomputer, zodat de beoordelaar de beoordelingen simpel kan inspreken en de aandacht bij de wedstrijd kan houden. Zo kan letterlijk langs de lijn onmiddellijk elke actie van elke speler worden beoordeeld en wordt het effectiviteitverloop on-line grafisch in beeld gebracht. Zodra de wedstrijd spannend wordt, kleurt de achtergrond rood en wordt direct zichtbaar hoe de effectiviteit van spelers verandert als de druk hoog wordt. Aan het einde van de wedstrijd is in één oogopslag duidelijk hoe effectief iedere speler gedurende de opeenvolgende spelsituaties is geweest. Bovendien krijgt elke speler een rapportcijfer over de gehele wedstrijd, dat gebaseerd is op al zijn acties.

Effectiviteitsverloop -van twee spelers- per tijdstip
Effectiviteitsverloop -van twee spelers- per tijdstip

In de figuur is het effectiviteitverloop van twee spelers, A en B (stippellijn), weergegeven. Per tijdstip wordt gekeken naar de gemiddelde effectiviteit over de laatste vijf minuten. De achtergrondkleuren geven het volgende weer:

Geel (lichtgrijs): Een periode met normale druk;

Rood (donkergrijs): Een periode met hoge druk;

Groen (middelgrijs): Een periode met lage druk.

Rapportcijfer

In de tabel is voor beide spelers per periode aangegeven hoe effectief zij waren gedurende deze periode. Uit deze cijfers blijkt dat speler B in het begin van de wedstrijd effectiever was dan speler A. In de tweede helft van de wedstrijd werd speler B steeds minder effectief. In de 69e minuut werd hij gewisseld. Dit is ook te zien in de grafiek. In de tabel zijn verder de rapportcijfers van beide spelers over de gehele wedstrijd weergegeven.

1

2

3

4

5

6

Totaal

Speler A

6,8

4,3

8,2

7,5

6,0

7,4

6,7

Speler B

8,1

4,4

6,9

4,7

2,9

0

5,4

Noot voor de pers

Nadere informatie: prof.dr. G. Sierksma, tel. 06 - 226 95 440 of (050) 363 38 05 (werk); e-mail g.sierksma@eco.rug.nl

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:34

Meer nieuws

 • 11 september 2018

  Van Klokhuis-vraag naar Veni-subsidie

  Als kind was Jorrig Vogels al gefascineerd door taal en vergeleek hij de verschillende woorden voor ingrediënten op verpakkingen. Een jaar terug sleepte de taalonderzoeker een Veni-beurs in de wacht. ‘Taal heeft iets telepathisch: het beeld dat ík in...

 • 07 september 2018

  Constructief overleg – gezamenlijke overeenkomst

  Na een intensief en constructief gesprek met de actievoerende studenten van studentenpartij DAG en ROOD (jongeren SP) is donderdagavond een gezamenlijke overeenkomst bereikt op vier punten, vooral gericht op de lange termijn.

 • 04 september 2018

  Weg met die systeemplafonds

  Als Zuidlarens jongetje vond hij al die oude gebouwen in de stad Groningen maar niks. De interesse in historische panden kwam pas later, tijdens zijn studie Bouwkunde. Als bouwkundige is René Bosscher nu verantwoordelijk voor de buitenkant van de gebouwen...