Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

045- RUG krijgt Biografie Instituut

27 april 2004

De Letterenfaculteit van de Rijksuniversiteit Groningen krijgt binnenkort een Biografie Instituut. Een biografisch instituut past in de Groningse traditie om de bestudering van cultuur als een onlosmakelijk deel te zien van historisch onderzoek. Voor het genre biografie is er vanuit de universitaire wereld steeds meer aandacht; getuige het toenemende aantal biografieën dat als dissertatie verschijnt, ook in het buitenland. Maar een Biografie Instituut, dat de biografie als een academisch specialisme van goed doordachte fundamenten kan voorzien, was er tot nu toe nog niet.

De keuze voor het specialisme biografie is een duidelijke keuze voor de cultuurhistorische richting. De biografie heeft zich ontwikkeld tot een academisch genre, maar zonder dat de theorievorming daarmee gelijke tred hield. Het Biografie Instituut wil onderzoek doen op diverse niveaus: onderzoek naar bronnen, naar narratieve vormen en sociaal-culturele context en streeft naar theoretische publicaties betreffende het genre biografie.

Journalistiek

Het Biografie Instituut biedt ondersteuning aan de vervaardiging van biografieën die zich onderscheiden van het populaire specimen binnen het genre. De projecten worden gelieerd aan de onderzoeksterreinen: ‘sociaal-democratie’, ‘journalistiek’ en ‘uitgeverij in de twintigste eeuw’. Het thema ‘de verwevenheid van journalistiek en literatuur’ is bijvoorbeeld een onderwerp voor onderzoek. Lange tijd begon en eindigde onderzoek naar de journalistiek met onderzoek naar de politieke cultuur. De inhoud van de krant zou sterk beïnvloed zijn door de dwarsverbanden tussen politiek en journalistiek. Steeds meer wordt echter duidelijk dat de geschreven pers al eeuwenlang ook een invloedrijke alliantie met literatuur en literaire instituties heeft. Via de biografische methode kan meer zicht op dit onderwerp verkregen worden.

Stichting Democratie en Media

De vestiging van het Biografie Instituut aan de Groningse Letterenfaculteit is voor minstens vijf jaar financieel mogelijk gemaakt dankzij Stichting Democratie en Media (voorheen Stichting Het Parool). De doelstelling van deze stichting is het bevorderen van pluriforme opiniërende media in een democratisch staatsbestel. Mede daarom subsidieert de stichting initiatieven die hier een wezenlijke bijdrage aan kunnen leveren.

Noot voor de pers

Dr. Hans Renders, directeur Biografie Instituut, RUG, Postbus 72, 9700 AB Groningen,

tel. (050) 363 5816/06 5321 6666, Biografie.Instituut@let.rug.nl, www.rug.nl/let/biografieinstituut

Laatst gewijzigd:30 november 2017 15:07

Meer nieuws