Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

042-Lagere stijging gemeentelijke woonlasten

Tarieven provincies 7,6 procent omhoog
20 april 2004

De gemiddelde gemeentelijke woonlasten (onroerende-zaakbelastingen (ozb), rioolrecht en reinigingsheffing) stijgen dit jaar gemiddeld 5,6 procent. Vorig jaar was de stijging nog 7,4 procent. Dit blijkt uit de Atlas van de lokale lasten 2004 van het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) van de Rijksuniversiteit Groningen. COELO onderzocht – zoals ieder jaar - de tarieven in alle gemeenten, provincies en waterschappen in Nederland.

Dit jaar zijn de gemeentelijke woonlasten het hoogst in Abcoude (1.146 euro) en het laagst op Ameland (442 euro). Gemiddeld betaalt een huishouden in Nederland 659 euro aan de gemeente. Dat is 5,6 procent meer dan vorig jaar. De woonlasten dalen het meest in Vorden (-15 procent). De grootste stijging vindt plaats in Zoeterwoude (+46 procent).

Van de gemeentelijke woonbelastingen stijgt het rioolrecht veruit het sterkst (6,7 procent). De tarieven van de reinigingsheffing (+4,9 procent) en de ozb (+4,1 procent) stijgen minder sterk. Deze sterke stijging van het rioolrecht hangt samen met het aansluiten op de riolering van percelen in het buitengebied, het saneren van riooloverstorten en het wegwerken van achterstallig onderhoud. Naar verwachting zullen deze factoren er voor zorgen dat de jaarlijkse stijging van het rioolrecht voorlopig ver boven de inflatie blijft uitkomen.

Netto woonlasten

Gemeenten met hoge woonlasten hebben niet altijd meer te besteden dan goedkope gemeenten. Dat komt doordat gemeenten met relatief duur onroerend goed een naar verhouding lagere algemene uitkering ontvangen van het Rijk. Zij moeten dus meer belasting innen om evenveel voorzieningen te bieden als gemeenten met goedkoop onroerend goed. De zogeheten netto woonlasten laten zien hoeveel een gemeente per huishouden van de woonlasten overhoudt. De netto woonlasten zijn gelijk aan de bruto woonlasten (wat de burger betaalt) minus de korting op de algemene uitkering. Van gemeenten met hoge netto woonlasten mag in het algemeen worden verwacht dat ze hun inwoners veel voorzieningen bieden. De netto woonlasten zijn het laagst in Putten (158 euro) en het hoogst in Boskoop (784 euro).

Provincies en waterschappen

Tarieven van provinciale en waterschapsheffingen stijgen sterk in vergelijking met die van gemeentebelastingen. De door de provincies geheven opcenten op de motorrijtuigenbelasting stijgen gemiddeld met 7,6 procent. De ingezetenenomslag, een vast bedrag per huishouden, ligt gemiddeld 11,4 procent hoger dan vorig jaar. De omslag gebouwd, de ozb van de waterschappen, stijgt met 12 procent. Beide omslagen worden door de waterschappen geheven om de kosten van dijken, gemalen en dergelijke te kunnen dragen. Het tarief van de verontreinigingsheffing van de waterschappen stijgt minder hard (3,8 procent). Met de opbrengst hiervan wordt de waterzuivering bekostigd.

Noot voor de pers

 • Meer informatie: dr. Corine Hoeben, tel (050) 363 37 66 of dr. Maarten Allers, tel (050) 363 37 45, e-mail: coelo@eco.rug.nl
 • Op www.coelo.nl zijn kaarten en de belastingtarieven van alle gemeenten te vinden
 • M.A. Allers, C. Hoeben, E. Gerritsen en J.Th van der Veer, Atlas van de lokale lasten 2004, coelo, Groningen, ISBN 90 76276 31 5 (126 blz.). Bestellen via tel (050) 363 70 18 of www.coelo.nl  

  Wat de burger betaalt: gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden (euro’s per jaar)a

  Laagste vijf

  Hoogste vijf

  1

  Ameland

  442

  1

  Abcoude

  1.146

  2

  Terneuzen

  463

  2

  Blaricum

  1.112

  3

  Wester-Koggenland

  471

  3

  Wassenaar

  1.094

  4

  Heumen

  473

  4

  Boskoop

  1.060

  5

  Harderwijk

  474

  5

  Haaren

  1.049

  a ozb voor gemiddelde woning, plus rioolrecht en reinigingsheffing, minus de Zalmsnip (45,38 euro-maatregel).

ozb voor gemiddelde woning, plus rioolrecht en reinigingsheffing, minus de Zalmsnip (45,38 euro-maatregel).

Wat de gemeente overhoudt: netto woonlasten meerpersoonshuishouden (euro’s per jaar)a

Laagste vijf

Hoogste vijf

1

Putten

158

1

Boskoop

784

2

Heumen

160

2

Abcoude

720

3

Groesbeek

186

3

Bunnik

678

4

Wester-Koggenland

203

4

Haaren

677

5

Ermelo

216

5

Scheemda

636

a Woonlasten min korting op algemene uitkering.

Woonlasten min korting op algemene uitkering.

Tarieven 2004 (euro’s)

Gewogen gemiddelde

Verandering t.o.v. 2003

Gemeenten

ozb woningen (per 2.268 euro waarde)

5,91

+4,1%

ozb niet-woningen (per 2.268 euro waarde)

8,30

+4,3%

Reinigingsheffing meerpersoonshuishouden

250

+4,9%

Rioolrecht meerpersoonshuishouden

118

+6,7%

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden a

659

+5,6%

Provincies

Provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting (per jaar)

119

+7,6%

Waterschappen

Verontreinigingsheffing meerpersoonshuishouden

151

+3,8%

Ingezetenenomslag per huishouden

33

+11,4%

Omslag gebouwd (per 2.268 euro waarde)

0,66

+12,0%

a ozb voor gemiddelde woning, plus rioolrecht en reinigingsheffing, minus de Zalmsnip (45,38 euro-maatregel).

ozb voor gemiddelde woning, plus rioolrecht en reinigingsheffing, minus de Zalmsnip (45,38 euro-maatregel).

Laatst gewijzigd:10 januari 2018 14:04

Meer nieuws