Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsNews articles

Ondernemersklankbord in 2 van de 3 gevallen succesvol

15 april 2004
Van links naar rechts: minister Brinkhorst, Elise Kamphuis,de coördinator van de Wetenschapswinkel Economie & Bedrijfskunde, voorzitter Arnold Schilder van stichting Ondernemersklankbord, Patricia Eijgelaar mede-schrijfster van het rapport De Helpende Hand, en directeur Henk Schouten van stichting Ondernemersklankbord
Van links naar rechts: minister Brinkhorst, Elise Kamphuis,de coördinator van de Wetenschapswinkel Economie & Bedrijfskunde, voorzitter Arnold Schilder van stichting Ondernemersklankbord, Patricia Eijgelaar mede-schrijfster van het rapport De Helpende Hand, en directeur Henk Schouten van stichting Ondernemersklankbord

DEN HAAG, 14 APRIL 2004 – Bij 2 van iedere 3 startende ondernemingen die zich laten begeleiden door de Stichting Ondernemersklankbord verbeteren de resultaten. Bij ondernemingen die met een faillissement worden bedreigd, wordt dit eveneens in 2 van de 3 gevallen afgewend als Ondernemersklankbord erbij wordt betrokken. Dat blijkt uit onderzoek van de Wetenschapswinkel Economie & Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen dat de Ondernemersklankbord vandaag heeft aangeboden aan minister Brinkhorst van Economische Zaken. Stichting Ondernemersklankbord bestaat dit jaar 25 jaar en is een landelijke adviesorganisatie met als doelstelling de succeskansen van het midden- en kleinbedrijf te vergroten.

Volgens Arnold Schilder, bestuursvoorzitter van Stichting Ondernemersklankbord, tonen de uitkomsten van het onderzoek aan dat "Ondernemersklankbord" als adviseur voor het midden- en kleinbedrijf effectief is. "Voor onze consulenten zijn de uitkomsten van het onderzoek een stimulans om met hun werk door te gaan," zegt Schilder. De 230 consulenten van Ondernemersklankbord zijn gepensioneerde ondernemers en managers, die zich belangenloos inzetten.

Het rapport "De Helpende Hand" is de afstudeerscriptie van twee studenten aan de Rijksuniversiteit Groningen, die daarvoor onderzoek deden bij de ondernemingen die in 2002 door Ondernemersklankbord zijn geadviseerd. Van de 1648 bij het onderzoek betrokken ondernemingen blijken 1323 ondernemingen een jaar na advisering nog te bestaan. Hiermee zijn 8.700 banen gemoeid. Bovendien ligt het faillissementspercentage beneden de 20%. Ter vergelijking, in 2002 was het beëindigingspercentage voor MKB-ondernemingen met 0-2 bestaansjaren 25% en met 0-5 bestaansjaren 50%. De effectiviteit van Ondernemersklankbord krijgt hierdoor nog extra dimensie, aldus de onderzoekers.

Het rapport signaleert sterke punten, maar ook een aantal zaken die voor verbetering vatbaar zijn. Zo ontbreekt soms kennis over een specifieke branche of product en zou meer aandacht aan de naamsbekendheid moeten worden besteed. Hoe eerder de adviseurs bij de zaak betrokken worden, des te groter is de kans dat hun advies positief uitwerkt, aldus een conclusie in het onderzoek.

 

Rapportgegevens:

Patricia Eijgelaar, Johan Feikens: De helpende hand. Effectiviteit adviezen Ondernemersklankbord aan het MKB. Rijksuniversiteit Groningen, Wetenschapswinkel Economie & Bedrijfskunde, EC 138, 2004; isbn 90-5803-032-6.

 

Laatst gewijzigd:05 april 2019 12:12

Meer nieuws