Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsNews articles

Rijksuniversiteit Groningen start onderzoek naar vergrijzing en woningbouwbeleid

14 april 2004

Haren vormt het voorland voor vele gemeenten in een vergrijzende samenleving. De gemeente Haren wacht de komende jaren een forse taakstelling voor woningbouw in het kader van de Regiovisie. Tegelijkertijd bereiken GroenLinks vele signalen van ouderen die weinig mogelijkheden zien voor goede doorstroming naar een seniorenwoning. Vandaar dat GroenLinks het initiatief heeft genomen om de Wetenschapswinkel Economie & Bedrijfskunde van de RuG te vragen onderzoek te verrichten naar de mogelijkheden van een woningbouwbeleid gericht op vergrijzing en een goed beheer van de bestaande woningvoorraad. Dit onderzoek is net gestart.

 

Op het terrein van de volkshuisvesting hebben demografische veranderingen nog nauwelijks hun vertaling gekregen in het woningaanbod dat wordt gerealiseerd. Veel ouderen wonen in een relatief groot huis, vaak het huis waarin ze vroeger met een heel gezin woonden. Veel van deze woningen zijn traditioneel van opzet, en kennen weinig specifiek voor ouderen aantrekkelijke voorzieningen (gelijkvloers slapen, lift, geen drempels etc). Uit cijfers van het ministerie van VROM blijkt dat 42 procent van de 55- tot 64-jarigen in een huis woont met vijf kamers of meer. Van de 65- tot 74- jarigen is dat nog altijd 30 procent. Die huizen zijn daardoor dus niet beschikbaar voor jonge gezinnen met kinderen die een grotere, betaalbare woning zoeken. Vandaar dat GroenLinks Haren de Wetenschapswinkel Economie & Bedrijfskunde van de RuG heeft gevraagd om in Haren te onderzoeken hoe de gemeente met haar woningbouwbeleid kan inspelen op de vergrijzing en de redenen waarom de doorstroming van ouderen in de woningmarkt stagneert. Een studente technologische planologie gaat het onderzoek uitvoeren.

 

Het onderzoek wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Haren, die zich bij monde van wethouder Hoekstra bereid heeft verklaard een enquete te houden naar de woonwensen van Harense ouderen. Daarnaast zal het onderzoek gevolgd en ondersteund worden door een klankbordgroep, waar naast de gemeente een aantal belangrijke partijen binnen de Harense samenleving betrokken worden.

In deze klankbordgroep nemen deel: gemeente Haren, stichting Woonborg, stichting De Huismeesters, Erasmusheem (Prof. Heijmansstichting), Icare, de ouderenbonden PCOB en ANBO en de Seniorenraad Haren. Het onderzoek zal in het najaar worden afgerond.

 

Laatst gewijzigd:05 april 2019 12:12

Meer nieuws