Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

035 - Scholen en opleidingsinstituten sluiten regionaal convenant

29 maart 2004

Op 2 april 2004 sluiten scholen van het Voortgezet Onderwijs en ROC’s in de noordelijke drie provincies een convenant af met drie onderwijsinstellingen voor het opleiden van leraren. In dit convenant worden afspraken gemaakt over het vergroten van de instroom van nieuwe leraren.

Scholen verplichten zich daarbij tot extra inspanningen bij de begeleiding van de op te leiden leraren. De opleidingsinstituten - de Rijksuniversiteit Groningen, de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden en Fontys-PTH - verplichten zich tot flexibele en passende opleidingstrajecten. Tenslotte wordt een platform opgericht om nieuwe initiatieven te ontplooien binnen het gezamenlijk opleiden van voldoende leraren voor de scholen in het Noorden.

Het convenant bouwt voort op reeds bestaande zeer succesvolle projecten van scholen en opleidingen om gezamenlijk leraren op te leiden. Projecten als Samen-scholing en School of Education zijn daarvan een voorbeeld.

Programma

Het convenant wordt afgesloten in de Statenzaal in het Provinciehuis in Leeuwarden. De ontvangst is om 14.30 uur. De heer Bertus Mulder, gedeputeerde van de provincie Friesland zal een korte toespraak houden, gevolgd door twee toespraken van de heer Frans Zwarts, rector magnificus van de Rijksuniversiteit Groningen, en de heer Jan Dijkstra, voorzitter van de centrale directie van het dr. Nassaucollege te Assen. Voor de ondertekening van het convenant door de diverse partners zal de heer Jaap Buitink, directeur van het UCLO, de lerarenopleiding van de Rijksuniversiteit Groningen, aangeven hoe de samenwerking nu verder vorm kan worden gegeven.

Noot voor de pers

Meer informatie:

  • dr.ir. J. Buitink, tel. (050) 363 6611, e-mail j.buitink@uclo.rug.nl
  • drs. A. C. M. van den Bogaart, Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, directeur Instituut Educatie & Communicatie, telefoon (058) 293 42 05
Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:34

Meer nieuws