Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

034 - Groningse filosoof wint opnieuw Keetje Hodshon Prijs 2004

24 maart 2004

Voor de derde achtereenvolgende keer wordt de Keetje Hodshon Prijs toegekend aan een onderzoeker van de Faculteit der Wijsbegeerte van de RUG. De Keetje Hodshon Prijs 2004 wordt op 26 mei 2004 uitgereikt aan Pieter Sjoerd Hasper voor zijn in 2003 verschenen proefschrift The Metaphysics of continuity: Zeno, Democritus & Aristotle. Aan de prijs is een bedrag van 12.000 euro verbonden.

De Keetje Hodshon Prijs is in 1994 ingesteld door de J.C. Ruigrok Stichting te Haarlem als aanmoedigingsprijs voor onderzoekers die in het jaar van toekenning niet langer dan vijf jaar zijn gepromoveerd. Het doel is oorspronkelijk onderzoek op het gebied van de geesteswetenschappen te bekronen. De prijs wordt een keer in de vier jaar toegekend voor onderzoek op het gebied van de Wijsbegeerte en Godgeleerdheid. Ook in 1996 en 2000 werd de prijs voor Wijsbegeerte toegekend aan een onderzoeker van de Groningse faculteit, te weten dr. J. van Ruler en dr. L. Nauta.

Keetje Hodshon

De Keetje Hodshon Prijs wordt toegekend door de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, na verkregen advies van een door de Maatschappij daartoe te benoemen Commissie. De Keetje Hodshon Prijs is een voortzetting van de Prins Bernhard Fonds Prijs (1981-1993) en de C.C. Hodshon Prijs (1994). De Prijs is vernoemd naar mejuffrouw Cornelia Catharina (Keetje) Hodshon, die in 1794 het huidige gebouw van de Maatschappij liet bouwen en tot 1829 de eerste bewoonster was.

Noot voor de pers

Informatie: Pieter Sjoerd Hasper, tel. (050)363 6295 of Gerda Bosma, tel. (050)363 6897.

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:34

Meer nieuws

 • 11 september 2018

  Van Klokhuis-vraag naar Veni-subsidie

  Als kind was Jorrig Vogels al gefascineerd door taal en vergeleek hij de verschillende woorden voor ingrediënten op verpakkingen. Een jaar terug sleepte de taalonderzoeker een Veni-beurs in de wacht. ‘Taal heeft iets telepathisch: het beeld dat ík in...

 • 07 september 2018

  Constructief overleg – gezamenlijke overeenkomst

  Na een intensief en constructief gesprek met de actievoerende studenten van studentenpartij DAG en ROOD (jongeren SP) is donderdagavond een gezamenlijke overeenkomst bereikt op vier punten, vooral gericht op de lange termijn.

 • 04 september 2018

  Weg met die systeemplafonds

  Als Zuidlarens jongetje vond hij al die oude gebouwen in de stad Groningen maar niks. De interesse in historische panden kwam pas later, tijdens zijn studie Bouwkunde. Als bouwkundige is René Bosscher nu verantwoordelijk voor de buitenkant van de gebouwen...