Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

034 - Groningse filosoof wint opnieuw Keetje Hodshon Prijs 2004

24 maart 2004

Voor de derde achtereenvolgende keer wordt de Keetje Hodshon Prijs toegekend aan een onderzoeker van de Faculteit der Wijsbegeerte van de RUG. De Keetje Hodshon Prijs 2004 wordt op 26 mei 2004 uitgereikt aan Pieter Sjoerd Hasper voor zijn in 2003 verschenen proefschrift The Metaphysics of continuity: Zeno, Democritus & Aristotle. Aan de prijs is een bedrag van 12.000 euro verbonden.

De Keetje Hodshon Prijs is in 1994 ingesteld door de J.C. Ruigrok Stichting te Haarlem als aanmoedigingsprijs voor onderzoekers die in het jaar van toekenning niet langer dan vijf jaar zijn gepromoveerd. Het doel is oorspronkelijk onderzoek op het gebied van de geesteswetenschappen te bekronen. De prijs wordt een keer in de vier jaar toegekend voor onderzoek op het gebied van de Wijsbegeerte en Godgeleerdheid. Ook in 1996 en 2000 werd de prijs voor Wijsbegeerte toegekend aan een onderzoeker van de Groningse faculteit, te weten dr. J. van Ruler en dr. L. Nauta.

Keetje Hodshon

De Keetje Hodshon Prijs wordt toegekend door de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, na verkregen advies van een door de Maatschappij daartoe te benoemen Commissie. De Keetje Hodshon Prijs is een voortzetting van de Prins Bernhard Fonds Prijs (1981-1993) en de C.C. Hodshon Prijs (1994). De Prijs is vernoemd naar mejuffrouw Cornelia Catharina (Keetje) Hodshon, die in 1794 het huidige gebouw van de Maatschappij liet bouwen en tot 1829 de eerste bewoonster was.

Noot voor de pers

Informatie: Pieter Sjoerd Hasper, tel. (050)363 6295 of Gerda Bosma, tel. (050)363 6897.

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:34

Meer nieuws