Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsNews articles

027 - IBM-supercomputer Blue Gene/L ondergebracht bij Rijksuniversiteit Groningen

03 maart 2004

Het rekencentrum (RC) van de Rijksuniversiteit Groningen gaat onderdak bieden aan de IBM-Blue Gene/L supercomputer die IBM en ASTRON ontwikkelen. De supercomputer wordt over enkele jaren ingezet om de gegevens te verwerken die de nog te bouwen radiotelescoop LOFAR in Dwingeloo zal produceren. De computer krijgt een rekenkracht van 34,4 teraflop (34.400 miljard bewerkingen per seconde). Hiermee zou de IBM/ASTRON-computer de tweede plaats innemen op de huidige lijst van snelste computers ter wereld. De IBM-computer wordt dit jaar gebouwd en zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 2005 worden geïnstalleerd in de rekenhal van het RC.

Lofar

ASTRON en IBM gaan een gezamenlijk onderzoek starten naar computers die zeer grote hoeveelheden gegevens zeer snel kunnen verwerken. IBM zal de Blue Gene/L supercomputertechnologie inzetten voor LOFAR, de nieuwe radiotelescoop die ASTRON ontwikkelt en in 2006 operationeel moet zijn. Met LOFAR is het mogelijk 13 miljard jaar terug te kijken en het begin van de vroegste sterren en sterrenstelsel te bestuderen die vlak na de Oerknal zijn ontstaan.

Glasvezelnetwerk

In tegenstelling tot conventionele radiotelelscopen die grote parabolische schotelantennes gebruiken, zal LOFAR de signalen van meer dan 10.000 simpele ontvangers combineren. Deze antennes komen verspreid te staan over Noord-Nederland en een deel van Duitsland. De grote hoeveelheid digitale signalen van de antennes worden via een geavanceerd glasvezelnetwerk naar de Blue Gene/L supercomputer in het RC gestuurd. Hier worden de gegevens bijeengebracht en verwerkt met de Blue Gene/L processor. IT-onderzoekers, astronomen en andere wetenschappers verspreid over de hele wereld zullen toegang krijgen tot de faciliteit via snelle academische onderzoeksnetwerken.

Noot voor de pers:

Meer infomatie: afdeling Interne en Externe Betrekkingen, tel. (050)-363 4444, e-mail vpr@rug.nl

Zie ook:

www.astron.nl

www.lofar.org

www.research.ibm.com

Laatst gewijzigd:29 juni 2018 12:43

Meer nieuws

 • 23 april 2019

  Van paperclip tot patent

  Hoe kan het dat een albatros niet te pletter slaat als hij landt? Of dat zijn grote vleugels niet breken als gevolg van de luchtweerstand? Volgens de wetten van de aerodynamica zou je dat verwachten. Professor Eize Stamhuis heeft echter ontdekt dat...

 • 02 april 2019

  ‘Verliesgevoelens bepalen stemgedrag’

  'Iedereen hier vindt het mooi dat de universiteit terug is in Friesland.’ Aan het woord is Caspar van den Berg, hoogleraar Global and Local Governance op de Campus Fryslân van de RUG. Van den Berg kent ‘de regio’ en kan vanuit theorie én praktijk commentaar...

 • 29 maart 2019

  Prof.dr. Jeff De Hosson koninklijk onderscheiden

  Vrijdag 29 maart werd prof.dr. J. Th. M. De Hosson koninklijk onderscheiden tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Waarnemend burgemeester Koos Wiersma van de gemeente Westerkwartier decoreerde hem in de Aula van het Academiegebouw, na afloop...