Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

026 - Lustrum Rijksuniversiteit Groningen 390 jaar

03 maart 2004

De Rijksuniversiteit Groningen viert dit jaar haar 390-jarig bestaan met een zeer gevarieerd programma rondom het thema ‘Over Grenzen’. Het thema weerspiegelt het motto van de RUG ‘Werken aan de grenzen van het weten’. Het is gekozen omdat internationalisering en samenwerking binnen Europa op dit moment in het brandpunt van de belangstelling staan in de universitaire wereld. Tal van sportieve, feestelijke, wetenschappelijke en culturele evenementen vinden plaats, waaronder een lustrumexpositie van gastconservator Wim T. Schippers.

Bij de samenstelling van het programma heeft de lustrumcommissie geprobeerd binnen elk van de vier pijlers ‘sport’, ‘cultuur’, ‘wetenschap’ en ‘feest’ zowel kleinschalige als grootschalige projecten te organiseren.

Culturele evenementen

Samen met drie studenten van het Frank Mohr instituut richt Wim T. Schippers het verbouwde Universiteitsmuseum in. Schippers zal het publiek een bijzondere kijk geven op de de universitair-historische, natuurwetenschappelijke, anatomische en volkenkundige collecties van de RUG. De expositie kan gedurende de hele maand juni gratis worden bezocht.

Het Groningse dansgezelschap Galili Dance maakt een lustrumchoreografie op de grens van film en dans die negen keer in het Universiteitstheater is te zien.

Het Groninger Studenten Toneel staat twee keer in de Oosterpoort met de voorstelling ‘een doodleuke erfenis’ gespeeld en geproduceerd door studenten en hoogleraren.

Kleinschaliger, maar erg gezellig zijn de Literaire café’s (op drie vrijdagen in juni) in de tuin van het Academiegebouw met schrijvers (poëzie en proza), wetenschappers en muziek: een luchtig en interessant programma in samenwerking met Athena’s.

In navolging op de bundel Poëtisch Groningen verschijnt in juni de bundel Poëtisch Academisch Groningen. Hieraan gekoppeld vindt er een poëziewandeling plaats langs de locaties die voorkomen in de bundel.

Sport

Binnen het onderdeel ‘sport’ zal een groep van honderd goed getrainde medewerkers, studenten en alumni langs partneruniversiteiten van Polen naar Groningen fietsen.

De minder getrainde medewerker en student kunnen meedoen aan de lustrumloop; 5, 10, 15 of 21 km door het centrum van de stad.

Wetenschap

Wetenschap ontbreekt natuurlijk niet in de lustrummaand.

Vanuit Groningen, Friesland en Drenthe komen er aanvragen binnen voor het RUG verzoekpraatje. Vele stichtingen, waaronder plattelandsvrouwenverenigingen, de Historische Vereniging Ol Eel, de vrijmetselaarsloge moed, kracht en volharding en ‘Vrouwen van Nu’ hebben een verzoek ingediend voor een lezing door een wetenschappelijk medewerker van de RUG.

Het Neuro Imaging Centre opent de deuren tijdens de publieksdag over hersenonderzoek, met allerlei korte voordrachten over oa. Alzheimer, dyslexie, vetzucht, slaap- en slaapproblemen etc.

In samenwerking met Studium Generale wordt er een aantal lezingen georganiseerd die samenhangen met de uitreiking van de Eredoctoraten.

De Venusovergang (als de planeet Venus voor de zon langs trekt) op 8 juni is aanleiding voor een serie lezingen, muziek en venusontbijt voor schoolkinderen, studenten en medewerkers waarbij natuurlijk de uitleg en het bekijken van dit fenomeen (voor het laatst te zien in 1882) centraal staat.

Het Talentproject. Tien excellente studenten worden gekoppeld aan tien experts in verschillende organisaties. De studenten kunnen 3 maanden leren van hun ‘meesters’. Dit wordt in een gezelwerkstuk vastgelegd. De studenten kunnen hierna nog bevorderd worden tot meester. De prijsuitreiking vindt plaats tijdens het lustrumgala.

De kinderuniversiteit. Op 29 juni sluiten we het lustrum af met een nieuw initiatief: een openbaar college voor de bovenbouw (acht tot elf jarig) van het basisonderwijs. Het eerste college is "Op reis door het Heelal" door sterrenkundige professor Peter Barthel.
Medio april ontvangen de scholen een uitnodiging. Het initiatief "Kinderuniversiteit" is niet nieuw. Het is bijvoorbeeld een groot succes in Duitsland. Twee weken geleden is de Universiteit Oldenburg ook met de kinderuniversiteit gestart, maar liefst 2000 kinderen waren aanwezig. Zulke aantallen verwacht de RUG niet, maar gaat uit van 500 tot 600 leerlingen.

Feest

Ook de feestelijke programmaonderdelen zijn er voor verschillende smaken en doelgroepen: variërend van een kinderfeest, voor 800 kinderen van medewerkers en studenten, een exclusief lustrumgala in het Academiegebouw en een grootschalig muziek- en straattheaterfestival rondom de Harmonie en het Academiegebouw, met een afsluitend gratis theaterspektakel door Close Act op de Grote Markt.

Vanaf half april kunnen er via de site en bij de RUGwinkel kaarten gereserveerd worden voor de verschillende onderdelen.

De RUGwinkel verkoopt tevens een aantal lustrumartikelen, zoals stropdassen, t-shirts, pennen en schrijfblokken.

Noot voor de pers

Meer informatie : Elly Jonker, lustrumcoördinator, tel. (050) 363 8700, e-mail: e.jonker@ rug.nl.

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:34

Meer nieuws