Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsNews articles

023 - Uitreiking Aletta Jacobs-prijs aan Gabi van Driem

02 maart 2004

De Rijksuniversiteit Groningen reikt op 8 maart 2004 de Aletta Jacobs-prijs uit aan mr. Gabi van Driem. De tweejaarlijkse prijs wordt toegekend aan een academisch opgeleide vrouw die een voortrekkersrol vervult op het gebied van emancipatie en een voorbeeldfunctie bekleedt, bij voorkeur op een voor vrouwen niet-traditioneel vakgebied. Gabi van Driem krijgt de prijs wegens haar belangrijke bijdrage aan de vrouwenemancipatie in Nederland. Als feministisch advocaat zette zij zich met succes in voor grensverleggende rechtspraak. De uitreiking vindt plaats op 8 maart 2004 in de aula van het Academiegebouw.

Gabi van Driem is sinds 1981 werkzaam als feministisch advocaat in Amsterdam. Regelmatig kwam zij in de publiciteit wegens proefprocessen die zij voerde met ondersteuning van het Proefprocessen-fonds Rechtenvrouw. Voorbeelden hiervan zijn de straatverbodjurisprudentie en de zaak van de vrouwelijke KLM-purser die dezelfde betaling als haar mannelijke collega’s eiste. Voor Van Driem in de advocatuur ging, was zij één van de oprichters van de Rechtswinkel Amsterdam, het Amsterdamse Vrouwengezondheidscentrum, de Stichting Vrouw en Media en Vrouwen tegen Verkrachting. Ook was zij medewerker van het Jongerenadviescentrum, docent aan de Sociale Academie en coördinator van het eerste Landelijke Vrouwenadviesbureau ‘Eva bijt door’ in Amersfoort.

125 jaar geleden

Op 8 maart 2004 is het exact 125 jaar geleden dat Aletta Jacobs promoveerde. De officiële uitreiking van de prijs wordt daarom omlijst met een aantal korte lezingen, waarbij vanuit verschillende invalshoeken wordt teruggeblikt op de promotie van Aletta Jacobs. Dr. Paul Eling (neuropsycholoog) spreekt over Aletta Jacobs als pionier in het Nederlandse hersenonderzoek, dr. Bauke M. de Jong (neuroloog) over Het lokalisatie-onderzoek een eeuw na Aletta Jacobs, prof.dr. Mineke van Essen (genderstudies): Als de dokter spreekt, zwijgt dan de feministe? Over Aletta Jacobs’ Stelling IX (en XI), prof.dr. Jozien P. Holm (gynaecoloog): Obstetrische opvattingen van Aletta Jacobs anno 2004 en dr. Inge de Wilde (historica): Over Hendrik Jut en Maria van Pruisen.

Voortrekker en voorbeeld

De Aletta Jacobs-prijs wordt om de twee jaar toegekend aan een academisch opgeleide vrouw die een voortrekkersrol vervult op het gebied van emancipatie. Ook dient de laureaat een voorbeeldfunctie te bekleden, bij voorkeur op een voor vrouwen niet-traditioneel vakgebied. De prijs bestaat uit een bedrag van vijfduizend euro en een oorkonde. De prijs werd in 1990 voor het eerst uitgereikt aan M. Bruyn-Hundt. Daarna volgden G. Lycklama à Nijeholt (1992), L. Brandt Corstius (1994), J. Goldschmidt (1996), G. Kleiverda (1998), H. Verwey-Jonker (2000) en H. d’Ancona (2002).

Programma

15.00 uur: Opening door rector magnificus prof.dr. Frans Zwarts; juryrapportage door jury-voorzitter prof.dr.ir. Iteke Weeda; prijsuitreiking door prof.dr. Frans Zwarts; dankwoord door mr. Gabi van Driem

15.30 uur: Terugblik op de promotie van Aletta H. Jacobs: 8 maart 1879 – 8 maart 2004 met lezingen van dr. P. Eling, dr. B.M. de Jong, prof.dr. H.W. van Essen, prof.dr. J.P. Holm en dr. I.E. de Wilde

16.30 – 17.30 uur: Receptie

Noot voor de pers

 • Persmap inclusief juryrapport en foto zijn bij de zaal en op aanvraag beschikbaar bij mw. Ria Wildeboer, tel. (050)363 54 35
 • Inhoudelijke informatie over de prijs: Marijke Dam, secretaris Aletta Jacobsprijs, tel. (050)363 54 35, e-mail j.m.dam rug.nl
 • Informatie over het lezingenprogramma en over Aletta Jacobs: Inge de Wilde, tel. (050)363 53 66, e-mail i.e.de.wilde rug.nl
Laatst gewijzigd:01 februari 2018 16:02

Meer nieuws

 • 02 december 2019

  Podcast ‘In de Wetenschap’ met Caspar van den Berg

  In de Wetenschap is de podcast van de Rijksuniversiteit Groningen. Hierin hoor je interviews met onderzoekers, nieuws en reportages uit de Groningse academische wereld. De podcast is er voor iedereen die geïnteresseerd is in wetenschap en academisch...

 • 28 november 2019

  Edelherten reageren amper op wolvenurine in Nederland en Polen

  Grote carnivoren zoals wolven keren langzamerhand terug naar West-Europa, waaronder Nederland. Edelherten hebben hier ruim een eeuw in afwezigheid van wolven geleefd. De geur van wolvenurine maakt hen hierdoor niet waakzamer, laten onderzoekers van...

 • 28 november 2019

  Accreditatie voor studentenvereniging Vindicat

  De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en de Hanzehogeschool Groningen (HG) nemen het advies van de Accreditatiecommissie Studentenorganisaties over om studentenvereniging Vindicat atque Polit weer te accrediteren.