Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

023 - Uitreiking Aletta Jacobs-prijs aan Gabi van Driem

02 maart 2004

De Rijksuniversiteit Groningen reikt op 8 maart 2004 de Aletta Jacobs-prijs uit aan mr. Gabi van Driem. De tweejaarlijkse prijs wordt toegekend aan een academisch opgeleide vrouw die een voortrekkersrol vervult op het gebied van emancipatie en een voorbeeldfunctie bekleedt, bij voorkeur op een voor vrouwen niet-traditioneel vakgebied. Gabi van Driem krijgt de prijs wegens haar belangrijke bijdrage aan de vrouwenemancipatie in Nederland. Als feministisch advocaat zette zij zich met succes in voor grensverleggende rechtspraak. De uitreiking vindt plaats op 8 maart 2004 in de aula van het Academiegebouw.

Gabi van Driem is sinds 1981 werkzaam als feministisch advocaat in Amsterdam. Regelmatig kwam zij in de publiciteit wegens proefprocessen die zij voerde met ondersteuning van het Proefprocessen-fonds Rechtenvrouw. Voorbeelden hiervan zijn de straatverbodjurisprudentie en de zaak van de vrouwelijke KLM-purser die dezelfde betaling als haar mannelijke collega’s eiste. Voor Van Driem in de advocatuur ging, was zij één van de oprichters van de Rechtswinkel Amsterdam, het Amsterdamse Vrouwengezondheidscentrum, de Stichting Vrouw en Media en Vrouwen tegen Verkrachting. Ook was zij medewerker van het Jongerenadviescentrum, docent aan de Sociale Academie en coördinator van het eerste Landelijke Vrouwenadviesbureau ‘Eva bijt door’ in Amersfoort.

125 jaar geleden

Op 8 maart 2004 is het exact 125 jaar geleden dat Aletta Jacobs promoveerde. De officiële uitreiking van de prijs wordt daarom omlijst met een aantal korte lezingen, waarbij vanuit verschillende invalshoeken wordt teruggeblikt op de promotie van Aletta Jacobs. Dr. Paul Eling (neuropsycholoog) spreekt over Aletta Jacobs als pionier in het Nederlandse hersenonderzoek, dr. Bauke M. de Jong (neuroloog) over Het lokalisatie-onderzoek een eeuw na Aletta Jacobs, prof.dr. Mineke van Essen (genderstudies): Als de dokter spreekt, zwijgt dan de feministe? Over Aletta Jacobs’ Stelling IX (en XI), prof.dr. Jozien P. Holm (gynaecoloog): Obstetrische opvattingen van Aletta Jacobs anno 2004 en dr. Inge de Wilde (historica): Over Hendrik Jut en Maria van Pruisen.

Voortrekker en voorbeeld

De Aletta Jacobs-prijs wordt om de twee jaar toegekend aan een academisch opgeleide vrouw die een voortrekkersrol vervult op het gebied van emancipatie. Ook dient de laureaat een voorbeeldfunctie te bekleden, bij voorkeur op een voor vrouwen niet-traditioneel vakgebied. De prijs bestaat uit een bedrag van vijfduizend euro en een oorkonde. De prijs werd in 1990 voor het eerst uitgereikt aan M. Bruyn-Hundt. Daarna volgden G. Lycklama à Nijeholt (1992), L. Brandt Corstius (1994), J. Goldschmidt (1996), G. Kleiverda (1998), H. Verwey-Jonker (2000) en H. d’Ancona (2002).

Programma

15.00 uur: Opening door rector magnificus prof.dr. Frans Zwarts; juryrapportage door jury-voorzitter prof.dr.ir. Iteke Weeda; prijsuitreiking door prof.dr. Frans Zwarts; dankwoord door mr. Gabi van Driem

15.30 uur: Terugblik op de promotie van Aletta H. Jacobs: 8 maart 1879 – 8 maart 2004 met lezingen van dr. P. Eling, dr. B.M. de Jong, prof.dr. H.W. van Essen, prof.dr. J.P. Holm en dr. I.E. de Wilde

16.30 – 17.30 uur: Receptie

Noot voor de pers

 • Persmap inclusief juryrapport en foto zijn bij de zaal en op aanvraag beschikbaar bij mw. Ria Wildeboer, tel. (050)363 54 35
 • Inhoudelijke informatie over de prijs: Marijke Dam, secretaris Aletta Jacobsprijs, tel. (050)363 54 35, e-mail j.m.dam@rug.nl
 • Informatie over het lezingenprogramma en over Aletta Jacobs: Inge de Wilde, tel. (050)363 53 66, e-mail i.e.de.wilde@rug.nl
Laatst gewijzigd:01 februari 2018 16:02

Meer nieuws

 • 11 september 2018

  Van Klokhuis-vraag naar Veni-subsidie

  Als kind was Jorrig Vogels al gefascineerd door taal en vergeleek hij de verschillende woorden voor ingrediënten op verpakkingen. Een jaar terug sleepte de taalonderzoeker een Veni-beurs in de wacht. ‘Taal heeft iets telepathisch: het beeld dat ík in...

 • 07 september 2018

  Constructief overleg – gezamenlijke overeenkomst

  Na een intensief en constructief gesprek met de actievoerende studenten van studentenpartij DAG en ROOD (jongeren SP) is donderdagavond een gezamenlijke overeenkomst bereikt op vier punten, vooral gericht op de lange termijn.

 • 04 september 2018

  Weg met die systeemplafonds

  Als Zuidlarens jongetje vond hij al die oude gebouwen in de stad Groningen maar niks. De interesse in historische panden kwam pas later, tijdens zijn studie Bouwkunde. Als bouwkundige is René Bosscher nu verantwoordelijk voor de buitenkant van de gebouwen...