Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsNews articles

Goede bekende staat in Nicaragua borg bij financiering woningbouw met microkredieten

10 februari 2004

Op verzoek van de Stedenband Groningen - San Carlos onderzocht de Wetenschapswinkel Economie & Bedrijfskunde van de RUG of in San Carlos (Nicaragua) een microkredietprogramma voor woningbouw en renovatie kan worden opgezet. De wetenschapswinkel onderzocht vijf microkredietstellingen gericht op woningbouw en renovatie in Nicaragua. Naar aanleiding van dit onderzoek proberen de Groningse woningbouwcoöperatie Nijestee en KAW Architecten een woningbouwproject met 100 woningen in San Carlos van de grond te krijgen.

Microkredieten

Geldleners beschikken over informatie die de kredietverschaffer niet bezit, zoals de kans op het niet aflossen van schuld. Kredietverschaffers lossen dit informatiegebrek op door een borg te eisen of het controleren van de geldleners. Voor arme ondernemers gaan deze oplossingen niet op: ze hebben geen borg en/of hun leningen zijn te gering om de controlekosten voor de kredietverschaffer te rechtvaardigen. De traditionele banken lieten deze groep dan ook links liggen. Microkredieten – kleine leningen, zonder borgstelling, aan arme ondernemers – spelen hierop in. Donororganisaties subsidiëren vaak het fonds waaruit de leningen worden verstrekt. Algemeen wordt de Grameen Bank uit Bangladesh gezien als pionier op het gebied van microfinanciering. Deze bank lost het gebrek aan informatie op via groepsleningen, waarbij groepsleden aansprakelijk zijn voor elkaars aflossingen en interestbetalingen, zodat de leden, in plaats van de kredietverschaffer, elkaar gaan controleren. Uitgangspunt is dat de onderlinge controlekosten voor de groepsleden veel lager zijn dan voor de kredietverschaffer.

Woningbouwfinanciering in Nicaragua

De laatste jaren ontdekken microkredietinstellingen dat hun leningen steeds vaker worden gebruikt om woningbouw of renovatie te financieren. Hoewel tegenover de microkredieten geen inkomsten staan waaruit de geldlener kan aflossen, voldoen microkredieten voor renovatie wel aan de theoretische voorwaarden voor het toepassen van groepsleningen. Voor het financieren van woningbouw gaat dit niet op als de leningen groter zijn dan $1500, omdat dan de aansprakelijkheid voor de groepsleden te groot wordt.

Twee studenten onderzochten voor de Wetenschapswinkel in Nicaragua vijf microkredietstellingen gericht op woningbouw en renovatie. Vier hiervan konden de variabele bedrijfskosten financieren uit de interestbetalingen. Wel hadden alle instellingen subsidie nodig als startkapitaal. Hoewel alle instellingen armoede willen bestrijden, kwam slechts één instelling met haar leningproduct tegemoet aan de vuistregel, dat de armen in Nicaragua maximaal 20 procent van hun maandelijkse inkomen aan interestbetalingen en aflossingen kunnen besteden, dit is $ 7,50 per maand.

Geen groepsleningen

Het meest opvallende was dat geen van de microkredietinstellingen gebruik maakte van groepsleningen. Bij woningbouw is dit niet zo verwonderlijk aangezien het leningen betrof tussen de $1500 en $5000 en men voor de borg gebruik kon maken van een hypotheek. Bij woningrenovatie werd gebruik gemaakt van een medeondertekenaar; een goede bekende van de geldlener, die zich borg stelt voor de geldlener. De voorkeur voor een systeem met een medeondertekenaar kan liggen in het individualistische karakter van de Nicaraguaanse bevolking of in de eenvoudige toepassing van het systeem in vergelijking met groepsleningen.
Laatst gewijzigd:05 april 2019 12:13

Meer nieuws

 • 22 januari 2020

  De strijd tegen voedselverspilling: van overmaat naar toereikend

  Voedselverspilling brengt aanzienlijke maatschappelijke kosten met zich mee. De enorme hoeveelheid voedsel die verspild wordt laat zien dat er iets moet veranderen aan onze voedselvoorziening. Dat is precies het doel van het nieuwe project ‘Food Waste:...

 • 15 januari 2020

  Sterkste stijging gemeentelijke woonlasten sinds 2007

  De gemeentelijke woonlasten stijgen dit jaar aanzienlijk sterker dan de inflatie. Huurders betalen 5,1 procent meer, eigenaar-bewoners 4,3 procent. De afvalstoffenheffing stijgt met 5,9 procent sterk doordat veel gemeenten nu pas de verhoging van een...

 • 13 januari 2020

  Innoveren is vooruitzien, digitaal transformeren is doen

  Digitaal transformeren moet je gewoon doen; in kleine stapjes en door snel te leren van uitkomsten. Dat blijkt uit het deelrapport ‘Tijdshorizon van het Noord-Nederlandse MKB’, gebaseerd op de Noord-Nederlandse Innovatiemonitor 2019 van de Rijksuniversiteit...