Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

022 - Archeologische open dag in Midlaren

26 februari 2004

Vrijdag 5 maart 2004 vindt een archeologische open dag plaats in Midlaren, Drenthe. Geïnteresseerden in archeologie en de geschiedenis van ons land kunnen tussen 10.00 en 15.00 uur een kijkje nemen bij het archeologisch onderzoek dat momenteel plaatsvindt op het recreatiepark De Bloemert. Er is een expositie van de vondsten, men kan een onlangs opgegraven waterput uit de Romeinse tijd aanschouwen en getuige zijn van misschien wel spectaculaire vondsten, want ook die dag werken de archeologen door aan de opgraving van een 2000 jaar oude waterput.

In de ontvangstruimte van het recreatiepark De Bloemert is een expositie ingericht. Archeologen vertellen daar bijzonderheden bij over de vondsten. Er zijn aardewerk en maalstenen te zien, foto’s en tekeningen, o.a. van een onlangs in een waterput gevonden houten ladder, een voor Drenthe unieke vondst. Vanuit de ontvangstruimte start elk heel uur een rondleiding over het terrein, waar sporen van boerderijen uit de eeuwen voor en na Christus te bezichtigen zijn. Een mooie Romeinse waterput, die onlangs werd opgegraven is weer opgebouwd. Speciaal voor die dag staat ook de opgraving van een pas ontdekte waterput op het programma. De ervaring leert dat daar vaak goed geconserveerde houtresten worden aangetroffen. De kans is groot dat de bezoekers getuige kunnen zijn van nieuwe vondsten.

Aanleiding onderzoek

Bij de uitbreiding van het recreatiepark De Bloemert aan het Zuidlaardermeer in Midlaren, stuitte men tijdens eerdere bouwwerkzaamheden op aardewerk en sporen van oude nederzettingen. Het bleek te gaan om vondsten uit de periode van de IJzertijd tot en met de Late Middeleeuwen, d.w.z. van ca. 200 voor tot 1200 na Christus. Het bijzondere karakter van de archeologische resten resulteerde in een uitgebreid archeologisch onderzoek. Dit is in september 2003 gestart en duurt nog tot mei 2004. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Groninger Instituut voor de Archeologie (GIA) van de Rijksuniversiteit Groningen, in samenwerking met het Groninger bedrijf Archaeological Research & Consultancy en door vrijwilligers. De opgraving is mogelijk dankzij financiële bijdragen van De Bloemert, de gemeente Tynaarlo, de provincie Drenthe, het Ministerie van OC&W en de Rijksuniversiteit Groningen.

Voorlopige resultaten

De oudste sporen dateren uit de Late IJzertijd, de periode die de laatste twee eeuwen voor Christus beslaat. Toen bestond de nederzetting uit enkele individuele woonerven, die steeds korte tijd werden bewoond. Op De Bloemert troffen archeologen sporen van ten minste twee van dergelijke erven aan. Een bijzondere vondst uit deze, of mogelijk zelfs een oudere periode is de punt van een schitterend bewerkte, vuurstenen ‘sikkel’.

De meeste sporen dateren uit de Romeinse periode, genoemd naar het gelijktijdige Romeinse rijk, ca. 0-400 na Chr. Deze sporen strekken zich uit over een groot deel van het gebied en duiden voor het eerst op een plaatsvaste nederzetting. Een opmerkelijk detail is dat men zich 2000 jaar geleden al aan de provinciegrenzen hield: de noordelijke begrenzing van het woongebied komt, toevallig of niet, precies overeen met de huidige grenslijn tussen Groningen en Drenthe. Het bijzondere van deze nederzetting is dat het beslist meer voorstelde dan een gehucht van lokale betekenis. Dat blijkt vooral uit de diverse Romeinse importstukken. Het gaat hier om aardewerk, waaronder het kenmerkende, rode terra sigillata, evenals bronzen en zilveren munten. Dit aardewerk werd in Gallië (het huidige Frankrijk) vervaardigd en de munten zijn zelfs uit de keizerlijke munterijen in Rome afkomstig. Dit wijst erop dat de lokale gemeenschap van het Romeinse Midlaren ook buiten de eigen regio contacten onderhield en via internationale handelsnetwerken luxe importartikelen in bezit kreeg. Uit het aangetroffen aardewerk en sporen van enkele individuele woonerven blijkt dat tot in de 12de eeuw De Bloemert wordt bewoond. Een dergelijke lange bewoning op een locatie is zeer uitzonderlijk voor Drenthe en biedt de mogelijkheid de geschiedenis van het Drentse dorp over vele eeuwen te volgen. Ervan uitgaande dat de bewoners een nieuw heenkomen hebben gezocht in Noordlaren zelfs tot op de dag van vandaag. Het huidige Midlaren heeft een jongere oorsprong en lijkt een afsplitsing van Zuidlaren te vormen.

Noot voor de pers

Voor meer informatie:

 • Johan Nicolay, projectleider Opgraving Midlaren-De Bloemert, telefoon 06-51514175.
 • prof.dr. Daan Raemaekers, Faculteit der Letteren, Groninger Instituut voor Archeologie, telefoon (050) 363 67 23, e-mail d.c.m.raemaekers@let.rug.nl  
Laatst gewijzigd:30 november 2017 14:53

Meer nieuws

 • 18 oktober 2018

  Toegangscontrole Universiteitsbibliotheek Binnenstad

  In november worden de toegangspoortjes in de Universiteitsbibliotheek Binnenstad getest. Als deze test naar tevredenheid verloopt, worden de poortjes definitief in gebruik genomen.

 • 16 oktober 2018

  Digital Society Conferentie Nederlandse universiteiten

  De digitale informatietechnologie dringt steeds dieper door in onze samenleving. Daarom organiseren de veertien Nederlandse universiteiten, verenigd in de VSNU, op dinsdag 27 november de internationale Digital Society Conference in de Rijtuigenloods...

 • 09 oktober 2018

  Wat de wereld écht moet weten over leiderschap

  ‘Weet jij hoe vaak organisaties een verkeerde leider selecteren?’, vraagt Janka Stoker. ‘Volgens recent onderzoek van Gallup gebeurt dat in maar liefst 82% van de gevallen! Deze leiders werden vaak gekozen omdat ze toevallig uitblonken in hun vorige,...