Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsNews articles

019 - Rein Jan Hoekstra benoemd in Raad van Toezicht Rijksuniversiteit Groningen

24 februari 2004

Mr. R.J. Hoekstra is per 1 februari 2004 door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap benoemd tot lid van de Raad van Toezicht van de Rijksuniversiteit Groningen. Hoekstra volgt in de raad mevr. Margreeth de Boer op. De termijn van de benoeming van Hoekstra loopt tot 31 januari 2008.

Jurist en topambtenaar mr. Rein Jan Hoekstra (Dokkum, 1941) werd geboren in Friesland en groeide op in Oost-Groningen. Hij studeerde rechten aan de Rijksuniversiteit Groningen (1960-1965). Hoekstra begon zijn loopbaan als advocaat en procureur in Rotterdam en werd daarna medewerker van de stafafdeling van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Van 1986 tot 1994 was hij secretaris-generaal van het ministerie van Algemene Zaken. Vanaf 1994 is Hoekstra lid van de Raad van State. Tijdens de laatste kabinetsformatie trad hij samen met mr. F. Korthals Altes op als informateur. Hoekstra is lid van het CDA.

De Raad van Toezicht is belast met het toezicht op het bestuur en beheer van de universiteit door het College van Bestuur. De Raad telt een voorzitter en vier leden. Naast Hoekstra zijn dat de heer drs. G.H.B. Verberg (voorzitter), mevrouw drs. G.A. Cramer, mevrouw drs. A. de Widt-Nieuwenhuizen en de heer dr. O. von der Gablentz.

Noot voor de pers

Meer informatie: afdeling Interne en Externe Betrekkingen RUG, tel (050) 363 44 44, fax (050) 363 63 00, e-mail vpr@rug.nl

Laatst gewijzigd:30 november 2017 14:52

Meer nieuws

 • 02 april 2019

  ‘Verliesgevoelens bepalen stemgedrag’

  'Iedereen hier vindt het mooi dat de universiteit terug is in Friesland.’ Aan het woord is Caspar van den Berg, hoogleraar Global and Local Governance op de Campus Fryslân van de RUG. Van den Berg kent ‘de regio’ en kan vanuit theorie én praktijk commentaar...

 • 29 maart 2019

  Prof.dr. Jeff De Hosson koninklijk onderscheiden

  Vrijdag 29 maart werd prof.dr. J. Th. M. De Hosson koninklijk onderscheiden tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Waarnemend burgemeester Koos Wiersma van de gemeente Westerkwartier decoreerde hem in de Aula van het Academiegebouw, na afloop...

 • 27 maart 2019

  Huiseigenaar 2,7 procent meer kwijt aan lokale belastingen

  Een huishouden met een eigen woning betaalt dit jaar gemiddeld 2,7 procent meer belasting aan de gemeente, de provincie en het waterschap. De gemeentelijke lasten stijgen gemiddeld 3,5 procent, de waterschapslasten 2,3 procent en de provinciale lasten...