Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

011 - Masterclasses voor 6-VWO-ers georganiseerd door twee Groningse faculteiten

05 februari 2004

De faculteit der Economische Wetenschappen (FEW) en de faculteit der Rechtsgeleerdheid (FdR) van de RUG organiseren in 2004 voor het eerst gezamenlijk een Masterclassreeks. Op vijf middagen in januari en februari heeft een selecte groep excellente 6-VWO scholieren de kans om onderwijs van het hoogste niveau te genieten.

In het kader van het Gamma-project, een samenwerkingsverband tussen de RUG en elf middelbare scholen uit de drie Noordelijke provincies, organiseren de faculteiten economie en rechten Masterclasses; dit jaar voor het eerst gezamenlijk, na enkele jaren afzonderlijk. De Masterclasses beogen een laatste stap te zijn in de studiekeuze. Het project is niet gericht op werving. Circa de helft van de deelnemers gaat werkelijk bij een van beide faculteiten studeren.

Middelbare scholieren kunnen op basis van interesse en schoolresultaat participeren in de Masterclasses. In vijf middagen gaan ze de uitdaging aan om economische en juridische vraagstukken op te lossen. In de Masterclasses kunnen scholieren alles verwachten: Vraagstukken over het vroeg Romeinse recht, de filosofie van Kant, de markt voor medicijnen in ontwikkelingslanden of een optimale teamsamenstelling; kortom, niet de onderwerpen die doorgaans op middelbare scholen behandeld worden.

Naast de kennis die de scholieren opdoen tijdens de Masterclasses oriënteren zij zich zo ook actief op hun vervolgopleiding. Dit laatste is een verplicht onderdeel in de Tweede Fase van het VWO. Ook kunnen zij eventueel een werkstuk of opdracht baseren op een onderwerp van een van de Masterclasses. Dit unieke initiatief is een goed voorbeeld van de kansen die de Tweede Fase van het Studiehuis biedt voor samenwerking tussen Voortgezet Onderwijs en Universitair Onderwijs.

Noot voor de pers

  • Voor meer informatie: Martje Talma, Gamma, FEW, tel. 06-50202696, e-mail: m.talma@student.rug.nl of Klara-Janneke Tel, Gamma FdR, tel. 06-42913513, e-mail: k.j.tel@student.rug.nl

    De eerste Masterclass Economie is op do 5 februari 2004, van 14.30-17.00 uur, lokaal ZG 237, Zernike Gebouw, Zernike Complex, Groningen.

    De eerste Masterclass Rechten is do 5 februari 2004, 14.00-16.30 uur, lokaal T12, Turftorenstraat, Groningen.

Na afloop is er gelegenheid voor de pers deelnemers en organisatoren te interviewen.

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:34

Meer nieuws