Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

010 - Groningse universiteit benoemt adjunct-hoogleraren bij faculteit FSE

28 januari 2004

Het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen benoemt per 1 februari 2004 de eerste adjunct-hoogleraren bij de Faculty of Science and Engineering (voorheen de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen). De functie adjunct-hoogleraar is nieuw. Hij is ingesteld als onderdeel van een nieuw personeelsbeleid bij de Faculty of Science and Engineering (FSE), dat uitgaat van het loopbaanbeginsel en is ingevoerd in 2002. Naar Angelsaksische voorbeeld wordt dit het tenure-track systeem genoemd. "Onze faculteit heeft de ambitie om tot de top-25 van Europa te behoren," zegt prof. dr. D.A. Wiersma, decaan van de faculteit. "Een helder carrièrebeleid is essentieel om die ambitie te verwezenlijken."

Het systeem houdt in dat bij de aanstelling duidelijke afspraken worden gemaakt over verdere stappen in de carrière. Vijf jaar na aanstelling als tenure-track assistant professor (UD) volgt een beoordeling, waarbij strenge criteria worden gehanteerd. Als de uitslag positief is, wordt de UD benoemd tot adjunct-hoogleraar. Na nog vijf jaar volgt opnieuw een beoordeling die kan leiden tot een benoeming tot gewoon hoogleraar. De faculteit FSE voerde de afgelopen twee jaar nog een aantal andere veranderingen door in het personeelsbeleid. Zo werd een internationale wervingscampagne gestart, specifiek gericht op vrouwelijke onderzoekers en werden een drietal prestigieuze leerstoelen ingesteld, genoemd naar eminente geleerden uit de natuurwetenschappen.

Carrièreperspectief

Het College van Bestuur van de RUG stemde deze maand in met de bevordering van vier universitaire hoofddocenten tot adjunct-hoogleraar. Later in het jaar volgen meerdere van deze benoemingen, waarbij zittend personeel wordt opgenomen in het nieuwe systeem. Het bieden van een duidelijk carrièreperspectief is echter vooral bedoeld om nieuwe onderzoekers van hoge kwaliteit aan te trekken. Een jonge wetenschapper, die wordt aangesteld na de voltooiing van zijn/haar proefschrift en het afronden van een tweejarige postdoc aanstelling in het buitenland, kan in vijf jaar doorstromen naar het (adjunct-) hoogleraarschap.

Meer vrouwen

Het vergroten van het aantal vrouwelijke wetenschappers is een ander belangrijk onderdeel van het nieuwe personeelsbeleid. In oktober 2002 startte de wereldwijde werving voor 'Rosalind Franklin fellows', met onder andere advertenties in Nature en Science. Ondanks de strenge selectiecriteria (meerjarige postdoc ervaring in het buitenland, publicaties in top internationale wetenschappelijke tijdschriften en blijk van internationale erkenning) stroomden 115 sollicitaties van vrouwelijke wetenschappers uit de hele wereld binnen. Hieruit zijn er uiteindelijk vijf geselecteerd. Ze kregen een aanstelling voor vijf jaar en kunnen rekenen op een wetenschappelijk assistent en een toelage voor apparatuur. Bij een positieve beoordeling na de periode van vijf jaar volgt een benoeming tot (adjunct-) hoogleraar.

Waardering

Eind december 2003 heeft de Faculty of Science and Engineering drie van haar leerstoelen vernoemd naar natuurwetenschappers van grote reputatie. De faculteit wil hiermee de drie hoogleraren eren, die de leerstoelen op dit moment bekleden. Zij bezitten, aldus de faculteit, 'uitzonderlijke wetenschappelijke kwaliteiten'. Bioloog prof.dr. S. Daan bezet de Niko Tinbergen leerstoel, chemicus prof.dr. B.L. Feringa de Jacobus Van 't Hoff leerstoel en de sterrenkundige prof.dr P.C. van der Kruit de Jacobus Kapteyn leerstoel. De drie vernoemde leerstoelen ontvangen extra financiële steun van de faculteit.

Noot voor de pers

Meer informatie:

prof.dr. D.A. Wiersma decaan FSE, tel. (050) 363 4617, e-mail: d.a.wiersma@fwn.rug.nl

mevr. B.H. Miedema, hoofd personeelszaken FSE, tel. (050) 363 5350, e-mail: b.h.miedema@fwn.rug.nl

Benoemingen

Ronnie Hoekstra, adjunct-hoogleraar Experimentele Atoomfysica

Dr.ir. Ronnie Hoekstra is benoemd tot adjunct-hoogleraar Experimentele Atoomfysica in het subgebied 'interacties van hooggeladen ionen bestudeerd met optische methoden' bij het Kernfysisch Versneller Instituut (KVI). Naast fundamentele vragen richt het vakgebied 'wisselwerking van hooggeladen ionen' zich ook op toepassingen, zoals de lichtemissie van sterren en kometen of de analyse van oppervlakken. Optische methoden zijn bijvoorbeeld methoden die gebruik maken van laserlicht om de te bestuderen atomen af te koelen tot vlak boven het absolute nulpunt. Zulke koude atomen hebben ook mogelijke toepassingen op medisch gebied bijvoorbeeld voor botontkalkingsstudies.

Hoekstra (1961) studeerde technische natuurkunde in Groningen en promoveerde in 1990 bij de Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie (FOM) te Amsterdam. Na postdocs aan het KVI en in Abingdon (GB) en Osnabrück trad hij in 1995 in dienst bij het KVI. Aangaande atoomfysische aspecten van het fusieonderzoek vertegenwoordigt hij Nederland bij de IAEA. Hoekstra werd in 2000 door studenten gekozen tot Docent van het Jaar.

Informatie: prof.dr.ir. R.A. Hoekstra, tel. (050)363 36 87, e-mail: hoekstra@kvi.nl

Geny Groothuis, adjunct-hoogleraar Drug Metabolism and Toxicology

Dr. Geny Groothuis is benoemd tot adjunct-hoogleraar Drug Metabolism and Toxicology bij de Faculty of Science and Engineering. Haar onderzoek richt zich op het transport, het metabolisme en de toxiciteit van geneesmiddelen en met name het voorspellen daarvan. Daarvoor doet zij laboratoriumonderzoek met menselijk orgaanweefsel als alternatief voor proefdieren. Dit zorgt niet alleen voor betrouwbaarder testen van de veiligheid van nieuwe geneesmiddelen, het maakt bovendien een reductie in het gebruik van proefdieren mogelijk. Verder is Groothuis betrokken bij onderzoek naar levertransplantaties, onder andere het beoordelen van de leverfunctie na schade die ontstaat na zuurstoftekort of bij het opnieuw doorbloeden van de lever.

Groothuis (1952) studeerde biochemie in Groningen en promoveerde in 1982 cum laude. Daarna werd zij postdoc en later UD en UHD bij farmacie. Zij is onder meer lid van de

programmacommissie 'Alternatieven voor Dierproeven' van Zon/MW. In 1998 ontving Groothuis de Hugo van Poelgeest prijs voor haar onderzoek naar alternatieven voor dierproeven.

Informatie: prof.dr. G.M.M. Groothuis, tel. (050)363 64 14, e-mail: g.m.m.groothuis@farm.rug.nl

Nasser Kalantar-Nayestanaki, adjunct-hoogleraar Experimentele Kernfysica

Dr. Nasser Kalantar-Nayestanaki is benoemd tot adjunct-hoogleraar Experimentele Kernfysica in het subgebied 'weinig-deeltjessystemen en fundamentele krachten' bij het Kernfysisch Versneller Instituut (KVI). Het vakgebied richt zich onder meer op nucleonen en mesonen - samen hadronen genoemd. Vooralsnog is het niet goed mogelijk om de eigenschappen en de wisselwerking tussen nucleonen en mesonen te berekenen. Daarvoor moeten de bestaande theorieën worden ondersteund met experimentele gegevens. Kalantars onderzoek richt zich met name op het ontwikkelen van nieuwe experimentele methoden voor weinig-deeltjessystemen waarmee nieuwe waarnemingen plaats kunnen vinden om de theorieën te toetsen.

Kalantar-Nayestanaki (Teheran, 1960) studeerde natuurkunde en wiskunde aan het Worcester Polytechnic Institute in de VS. Hij behaalde zijn master natuurkunde aan de Brown University en promoveerde in 1987 aan het Massachusetts Institute of Technology (MIT), allebei in de VS. Hij was post-doc bij het NIKEF in Amsterdam. Van 1989 tot 1992 werkte hij bij de vakgroep Kernfysica van de VU Amsterdam. Daarna kwam hij naar het KVI in Groningen. Hij is voorzitter van een aantal internationale workshops en conferenties zoals de 19de European Conference on Few-body Problems in Physics die in augustus 2004 in Groningen zal worden gehouden.

Informatie: prof.dr. N. Kalantar-Nayestanaki, tel (050)363 66 76, e-mail: nasser@kvi.nl

Klaas Poelstra, adjunct-hoogleraar Drug Targeting

Dr. Klaas Poelstra is benoemd tot adjunct-hoogleraar Drug Targeting bij de Faculty of Science and Engineering. Het vakgebied Drug Targeting richt zich op de ontwikkeling van nieuwe medicijnen die alleen op die plek in het lichaam terechtkomen waar ze hun werk moeten doen, om zo enerzijds de effectiviteit te verhogen en anderzijds negatieve bijwerkingen in de rest van het lichaam te voorkomen.

Poelstra (1964) studeerde medische biologie in Groningen en promoveerde in 1992 cum laude. Voor zijn proefschrift ontving hij de SNS Bank/RUG dissertatieprijs 1993. Na zijn promotie werd hij postdoc bij Academisch Ziekenhuis Groningen en bij de RUG. In 1998 werd hij aangesteld als docent Pharmacokinetics and Drug Delivery. Hij was betrokken bij de oprichting van AM-Pharma, een bedrijf dat therapeutische eiwitten (onder andere tegen sepsis) produceert, uittest in klinische trials en op de markt brengt. Ook is hij Chief Scientific Officer (CSO) van BiOrion Technologies b.v., een start-up bedrijf dat zich richt op klinische toepassingen van drug targeting preparaten. Poelstra heeft diverse patenten op zijn naam staan en is auteur van verschillende publicaties op het gebied van nieuwe strategieën voor de behandeling van sepsis en van lever fibrose. Poelstra ontving de Vernieuwingsimpuls 2000 van NWO en in 2003 de Galenus Research Prize uit handen van minister-president J.P. Balkenende.

Informatie: prof.dr. K. Poelstra, tel. (050)363 32 87 / 32 72, e-mail: k.poelstra@farm.rug.nl

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:34

Meer nieuws