Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

008 - 1,35 miljoen subsidie voor onderzoek naar influenza-vaccin

27 januari 2004

De afdeling Moleculaire Virologie van de Rijksuniversiteit Groningen onder leiding van prof.dr. Jan Wilschut en de afdeling Virologie van het ErasmusMC in Rotterdam onder leiding van prof.dr. Ab Osterhaus krijgen 1,35 miljoen euro van de Nederlandse Organisatie voor Gezondheidsonderzoek en -Ontwikkeling (ZonMw) voor de oprichting van het Nederlands Influenza Vaccin Research Centrum (NIVAREC). In dit (virtueel) onderzoekscentrum participeert, naast de RUG en het ErasmusMC, ook Solvay Pharmaceuticals in Weesp.

De subsidie van 1,35 miljoen euro wordt beschikbaar gesteld voor onderzoek naar nieuwe, meer effectieve, influenza-vaccins ter voorbereiding op een mogelijke nieuwe wereldwijde uitbraak (pandemie) van griep. De afgelopen eeuw hebben drie influenza-pandemieën de wereld geteisterd. De grootste uitbraak betrof de Spaanse griep die aan het einde van de Eerste Wereldoorlog zeker 40 miljoen doden heeft geëist, meer slachtoffers dan die in de oorlog zelf zijn gevallen. Ook de Aziatische griep in 1957 en de Hong Kong griep in 1968, hoewel minder ernstig dan de Spaanse griep, hebben wereldwijd miljoenen slachtoffers gemaakt. In de 21ste eeuw zullen naar verwachting opnieuw grote influenza-uitbraken optreden. Het is niet zo zeer de vraag óf het zal gebeuren, maar veeleer wanneer.

Vogelgriep

De uitbraak van vogelgriep in Nederland in het voorjaar van 2003, met de dood van een dierenarts in Rosmalen, en de recente uitbraken van vogelgriep in verschillende landen in Zuidoost-Azië, met opnieuw een aantal fatale menselijke besmettingen, hebben duidelijk gemaakt dat de wereldbevolking bijzonder kwetsbaar is. Het risico bestaat dat het vogelgriepvirus zich door genetische verandering zal aanpassen, zodanig dat het gemakkelijk van mens op mens overdraagbaar wordt. In dat geval is de kans groot dat er opnieuw een wereldwijde grieppandemie uitbreekt. Geen enkel land is voorbereid op een dergelijke uitbraak. Als een nieuwe pandemie zich zeer binnenkort zou aandienen, zou er bijvoorbeeld geen effectief vaccin beschikbaar zijn.

Nieuwe vaccins

Het NIVAREC zal zich de komende vijf jaar gaan richten op de ontwikkeling van nieuwe influenza-vaccinformuleringen en op methoden om, mocht er een nieuwe pandemie uitbreken, snel en adequaat grote hoeveelheden vaccin te kunnen produceren. Meer effectieve vaccins zijn nodig, omdat het bij een pandemie altijd gaat om een nieuw influenza-virus dat nog nooit eerder in de menselijke populatie is geweest en waartegen dus ook geen enkele afweer bestaat. Dit in tegenstelling tot de jaarlijks in de wintermaanden terugkerende epidemieën, waarbij gewoonlijk varianten circuleren van een virus dat al eerder in de populatie is geweest. In dergelijke gevallen versterkt vaccinatie de al bestaande afweer tegen het virus.

Snel reageren

In het geval van een pandemie moet vaccinatie in één keer een afdoende afweer teweeg brengen. Het NIVAREC zal een bank van vaccins aanleggen, zodanig dat, in het geval van een pandemie, zeer snel gereageerd kan worden. De industriële partner in het NIVAREC consortium, Solvay Pharmaceuticals, zal zich als belangrijk influenza-vaccinproducent, in het bijzonder richten op de ontwikkeling van een infrastructuur, die snelle aanmaak van grote hoeveelheden vaccin mogelijk maakt.

Noot voor de pers

Meer informatie: prof.dr. J.C. Wilschut, tel. (050) 363 2733/2753, e-mail: j.c.wilschut@med.rug.nl

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:34

Meer nieuws

 • 15 november 2018

  Keuzegids 2019: RUG-opleidingen constant in de Nederlandse top

  Tien bacheloropleidingen aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) krijgen dit jaar van de Keuzegids Universiteiten het kwaliteitszegel Topopleiding, waarmee ze tot de top van het Nederlandse wetenschappelijke onderwijs behoren. In de categorie ‘Brede...

 • 12 november 2018

  Symposium 'Gaswinning, aardbevingen en wat nu?' op 15 november a.s.

  Het Groninger Universiteitsfonds (GUF) bestaat dit jaar 125 jaar. Tijdens een speciaal symposium met de titel ‘Gaswinning, aardbevingen en wat nu?’ op donderdag 15 november 2018, wordt daarom de 'Ubbo Emmiuspenning voor bijzondere maatschappelijke verdiensten'...

 • 06 november 2018

  Groningen blijft in trek bij Nederlandse en internationale studenten

  De Rijksuniversiteit Groningen telt per 1 november 2018 31.115 studenten met een ‘actieve eerste inschrijving’ voor een bachelor of masteropleiding. Dit is een stijging van 4,6% ten opzichte van 2017.Het totale aantal studenten dat ingeschreven is aan...