Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsNews articles

006 - Voorlichting masteropleidingen Rijksuniversiteit Groningen

21 januari 2004

Woensdag 4 februari 2004 organiseert de Rijksuniversiteit Groningen een informatiebijeenkomst over masteropleidingen. Negen faculteiten die masteropleidingen aanbieden, presenteren zich op dit evenement, dat plaatsvindt in het Academiegebouw aan de Broerstraat. Bezoekers kunnen bij voorlichters en studieadviseurs terecht voor individuele voorlichting. Daarnaast houdt een aantal faculteiten lezingen over de masters.

Sinds de invoering van de bachelor-masterstructuur volgt de student eerst een driejarige bacheloropleiding. Met het bachelordiploma kan men vervolgens doorstromen naar een masteropleiding van een of twee jaar.

Schakelprogramma’s

De voorlichtingsbijeenkomst is onder meer bestemd voor HBO-studenten (en HBO-afgestudeerden) die zich willen oriënteren op een masteropleiding aan de RUG of willen doorstromen in een universitaire lerarenopleiding (educatieve master). De studieadviseurs van de RUG kunnen antwoord geven op vragen over doorstroommogelijkheden en schakelprogramma’s.

Overstap

Voor RUG-studenten is de voorlichting met name van belang als zij zich willen oriënteren op een overstap naar een masteropleiding die niet direct in het verlengde ligt van hun huidige bacheloropleiding. Dat kan bijvoorbeeld een overstap zijn van biologie naar milieuwetenschappen of van Nederlands naar toegepaste taalwetenschap.

Topmasters

De RUG hoopt met de mastervoorlichting ook studenten van andere universiteiten te bereiken. Voor die studenten kunnen bijvoorbeeld de topmasters bij de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen interessant zijn. Deze masters, beperkt toegankelijk voor excellente studenten, zijn in september 2003 van start gegaan. De faculteit stelt hiervoor beurzen beschikbaar.

Het programma begint om 16.00 uur en eindigt om 20.00 uur. Vanaf die tijd geven de faculteiten elk in een eigen ruimte doorlopend individuele voorlichting. De lezingen beginnen op verschillende tijdstippen. Meer informatie is te verkrijgen op www.rug.nl of via de Onderwijsinformatielijn, tel. (050) 363 80 25.

Noot voor de redactie

Meer informatie: Martin Althof of Eelco Salverda, tel. (050) 363 80 66.

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:34

Meer nieuws

 • 02 april 2019

  ‘Verliesgevoelens bepalen stemgedrag’

  'Iedereen hier vindt het mooi dat de universiteit terug is in Friesland.’ Aan het woord is Caspar van den Berg, hoogleraar Global and Local Governance op de Campus Fryslân van de RUG. Van den Berg kent ‘de regio’ en kan vanuit theorie én praktijk commentaar...

 • 29 maart 2019

  Prof.dr. Jeff De Hosson koninklijk onderscheiden

  Vrijdag 29 maart werd prof.dr. J. Th. M. De Hosson koninklijk onderscheiden tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Waarnemend burgemeester Koos Wiersma van de gemeente Westerkwartier decoreerde hem in de Aula van het Academiegebouw, na afloop...

 • 27 maart 2019

  Huiseigenaar 2,7 procent meer kwijt aan lokale belastingen

  Een huishouden met een eigen woning betaalt dit jaar gemiddeld 2,7 procent meer belasting aan de gemeente, de provincie en het waterschap. De gemeentelijke lasten stijgen gemiddeld 3,5 procent, de waterschapslasten 2,3 procent en de provinciale lasten...