Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

002- Promoteams naar scholen

Brede zichtbaarheid ßeta-faculteit
05 januari 2004

Dinsdagmiddag 6 januari gaan studenten van verschillende studierichtingen van de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen van de RUG naar scholen in Noord-Nederland. Veertien teams verzorgen een gastles met als doel scholieren te enthousiasmeren over wetenschap en techniek. Deze ‘promoteams’ zijn een initiatief van het ßeta-steunpunt van de universiteit. Scholieren en docenten krijgen op een bijzondere wijze een kijkje in de fascinerende wereld van het natuurwetenschappelijk onderzoek.

Voorafgaand aan de inzet van de promoteams is er een themabijeenkomst over de werkwijze van de teams. Centraal staat het hoe en waarom van de inzet van de teams. RUG-alumnus Whee Ky Ma, initiator van het natuurkunde promoteam, geeft een presentatie over neurowetenschappen. Zijn voordracht is een goed voorbeeld van een gastles, aldus Alex van den Berg, coördinator van het ßeta-steunpunt.

Profielwerkstuk

Het ßeta-steunpunt ondersteunt scholieren bij allerlei zaken rond praktische opdrachten, profielwerkstukken of experimenteel onderzoek. Het steunpunt helpt bij het vinden van een geschikt onderwerp, met het maken van een planning, de uitvoering van de experimenten en de evaluatie van het onderzoek. Indien nodig kan de scholier op de universiteit gebruik maken van apparatuur, laboratoria en bibliotheken.

Noot voor de pers

  • De themabijeenkomst vindt plaats in de Zernikeborg (Zernikecomplex) om 10.00 uur .
  • Vanaf 13.30 uur worden de volgende scholen bezocht:

Augustinus College, Groningen (natuurkunde)

Fivelcollege, Delfzijl (scheikunde)

CSG Liudger, Drachten (wiskunde)

Drachster Lyceum (natuurkunde)

Maartenscollege, Groningen (biologie)

Bogerman, Sneek (wiskunde)

Gomarus, Groningen (informatica)

Praedinius gymnasium, Groningen (natuurkunde)

Winkler Prins, Veendam (wiskunde)

Willem Lodewijk, Groningen (sterrenkunde)

Vincent van Gogh, Assen (natuurkunde)

Belcampo, Groningen (wiskunde)

  • U bent van harte welkom om een gastles bij te wonen.
  • Meer informatie: Alex van den Berg, tel. (050) 363 4851/4615, e-mail a.c.van.den.berg@chem.rug.nl
Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:34

Meer nieuws