Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenMasteropleidingenNederlands rechtTogamaster
Header image Togamaster

Togamaster

Onderzoek togamaster

Het onderzoek van de faculteit is ondergebracht in het Centre for Law and Governance, waarin alle vakgroepen participeren. Waar mogelijk zullen de docenten het onderzoek betrekken bij de inhoud van de afzonderlijke vakken, bij de onderzoeksvakken in het 1e en 2e jaar en bij het bachelor afsluitende onderdeel.

Onderzoekers in beeld:

Mw. mr. dr. A.M. Klingenberg