Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenMaster en PhD opleidingenFiscaal Recht
Header image Fiscaal Recht

Fiscaal Recht

Programma

 • 1 jaar

  De masteropleiding duurt één jaar. De master behandelt complexe vraagstukken rond de fiscaliteit van het bedrijfsleven, zoals grensoverschrijdend ondernemen, pensioenen, fiscaal toezicht en invorderingsrecht. Andere onderwerpen zijn: beleggingsinstellingen, erven en schenken, en werken over de grens. Elk van deze thema's wordt belicht vanuit nationaal, Europees en internationaal perspectief. Regels die dubbele belasting en belastingontwijking moeten voorkomen, komen prominent aan de orde.

Programma-opties

 • Praktijkmaster Fiscaal recht (major)

  Een variant van de master Fiscaal recht is de praktijkmaster Fiscaal recht. In deze master is een grote stage opgenomen die je loopt bij een prominente werkgever. Het curriculum van de praktijkmaster wijkt op bepaalde onderdelen af van de gewone master. Je kunt alleen toegang krijgen tot de praktijkmaster als je in het verleden meer dan gemiddeld goede studieresultaten hebt behaald.

 • Honours programma voor masterstudenten (honoursprogramma)

  LLM-student: "Naast mijn LLM-programma heb ik het Honours College gevolgd. Dit verzorgde een uitstekende voorbereiding voor hogere functies in Academische of overheidsinstellingen en NGO's."

Opbouw programma

VakPeriode 1Periode 2Periode 3Periode 4
Onderneming en Belastingheffing 1 (6 EC)
Successiewet, erfrecht en relatievermogensrecht (6 EC)
Seminaar Belastingrecht (6 EC)
Onderneming en Belastingheffing 2 (6 EC)
Ondernemingsfinanciering (6 EC)
Internationaal & Europees Belastingrecht (6 EC)
Scriptie (18 EC)
Tax Accounting en tax assurance (6 EC)

Kijk voor het volledige studieprogramma in de online onderwijs catalogus van de RUG: www.rug.nl/ocasys/rug/vak/showpos?opleiding=364

Studielast: 12 uur per week

In een normale collegeperiode (twee vakken die tegelijkertijd worden gevolgd en een seminaar) zijn er ongeveer 12 college-uren. De rest van de tijd is gereserveerd voor zelfstudie en het afleggen van het tentamen. De meeste hoorcolleges zijn online beschikbaar.

Studeren in het buitenland

 • Studeren in het buitenland is facultatief
 • Voor gemiddeld 20 weken
 • Maximaal 30 EC

De faculteit rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen heeft met meer dan 50 universiteiten wereldwijd uitwisselingsovereenkomsten.

Waarom in Groningen?

Kenmerkend voor Groningen is de geïntegreerde aanpak van het onderwijs. De onderlinge samenhang tussen de belastingwetten staat centraal. De master is gericht op verdieping van de brede kennis die in de bachelor is opgedaan en het ontwikkelen van zelfstandigheid en creativiteit. Door de kleinschaligheid is er veel aandacht voor jou als student. Als je de volledige studie Fiscaal recht in Groningen hebt gevolgd, ben je uitstekend voorbereid op diverse functies in de beroepspraktijk.

Als je vragen hebt over je studie, je studievoortgang, je manier van studeren of persoonlijke omstandigheden, dan kun je natuurlijk ook een afspraak maken met één van onze studieadviseurs. Wat je in dit gesprek bespreekt, wordt vertrouwelijk behandeld.

 • Testimonial van

  Student Anne: Geen moment spijt van mijn keuze

  Net als veel middelbare scholieren wist ik eigenlijk niet wat ik wilde studeren na mijn examens. Ik heb echter nooit nagedacht over studeren in een andere stad dan Groningen. Toevallig liggen mijn roots in Groningen, maar het is ook gewoon een hele fijne studentenstad.

  Alles is op loopafstand, kroegen kennen geen sluitingstijd, overal zijn leuke eettentjes. Daarnaast zijn er veel mogelijkheden om je te ontwikkelen als student. Je kunt lekker rustig door je studententijd gaan of bij een van de vele studie- en/of studentenvereniging gaan.

  Ik begon met de bachelor Rechtsgeleerdheid aan de RUG. Pas na twee jaar stapte ik over op de bachelor Fiscaal Recht. Ik hoopte dat Fiscaal Recht minder breed zou zijn en meer economie zou bevatten. Dit is deels uitgekomen; het is een mooie combinatie tussen recht en economie.

  Fiscaal recht is geen massale studie; je staat dicht bij je docenten en medestudenten. Bovendien is er een goede samenwerking tussen de faculteit en de studievereniging Groninger Fiscale Eenheid (GFE), waar ik zelf ook actief lid van ben geweest. Dit heeft mij de mogelijk geboden om kennis te maken met de praktijk, mijn sociale netwerk (ook professioneel) uit te breiden, uiteindelijk een aantal (betaalde) stages te lopen en twee hele gave reizen, naar respectievelijk San Francisco en Rio de Janeiro, te maken.

  Ik zit inmiddels in de masterfase en ben tot de conclusie gekomen dat de Fiscale opleiding mij een redelijk zekere toegang bied tot een bijzondere, veelzijdige en dynamische wereld. Als je affiniteit hebt met economie en recht, dan raad ik je zeker aan om je eens verder in deze opleiding te verdiepen.

  Sluiten
printView this page in: English