Skip to ContentSkip to Navigation
EducationProgrammesMaster's degree programmesSpiritual care (part-time)
Header image Spiritual care

Spiritual care

Hoe ervaren mensen zin in hun leven en hoe geven zij betekenis aan ingrijpende gebeurtenissen? Iedereen wordt voor keuzes gesteld op het terrein van gezondheid en ziekte, leven en dood.

Als student Geestelijke Verzorging leer je mensen bij te staan in crisissituaties door ze te begeleiden op het gebied van zingeving en spiritualiteit.

Je krijgt les in godsdienstpsychologie, psychopathologie, ethiek en filosofie. Je gaat je verdiepen in geestelijke en spirituele zorg in de hedendaagse samenleving en in het functioneren van een geestelijk verzorger in de eerste lijn of binnen een instelling. Als je geen theologische of religiewetenschappelijke vooropleiding hebt, volg je eerst een schakelprogramma.

Met deze bagage kun je met kennis en creativiteit inspelen op de huidige zin- en levensvragen. Met de levensbeschouwelijke leerlijn ontwikkel je je eigen levensbeschouwelijke identiteit en leer je deze te verwoorden. De master is beroepsgericht en heeft een open, kritische en wetenschappelijke benadering van het werkveld van de geestelijke verzorging. De opleiding is geaccrediteerd door de SKGV (Stichting Kwaliteitsregister Geestelijke Verzorging).

De Groningse opleiding is niet gebonden aan één specifieke religie of levensbeschouwing. Als je wilt gaan werken met een ambtelijke binding aan een levensbeschouwelijk genootschap, heb je aanvullende scholing nodig.

Deze master is voor jou, als je in een veranderende zorgcontext de vertaalslag wilt maken tussen existentiële vragen en een passend zorgaanbod. Je bent niet bang op zoek te gaan naar de vraag achter de vraag. Je hebt affiniteit met heel diverse spirituele vragen en bent geïnteresseerd in ethische discussies. Bovenal wil je mensen ondersteunen bij het zoeken naar zin(geving).

Facts & Figures
Degree
MA in Theology and Religious Studies
Croho code
60824
Course type
Master
Language of instruction
Dutch (75%), English (25%)
Duration
12 months (60 ECTS)
Start
SeptemberSeptember
Programme form
part-time
Faculty
Theology and Religious Studies