Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenMaster en PhD opleidingenEducatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen - Maatschappijleer
Header image Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen - Maatschappijleer

Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen - Maatschappijleer

Programma

  • 1e jaar

    In het eerste jaar ben je vooral bezig met het vakinhoudelijke programma en verdiep je je kennis. Daarnaast doe je een korte stage op een middelbare school.

  • 2e jaar

    In het tweede jaar staat het didactische programma centraal en doe je een uitgebreide stage in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. Tijdens deze stage geef je 15 tot 20 lessen, waarvan minimaal 6 lessen zelfstandig. Deze stage kan een betaalde aanstelling zijn. Je bent één dag in de week vrij geroosterd voor colleges, mentorbijeenkomsten en groepsopdrachten.

Opbouw programma

VakPeriode 1Periode 2Periode 3Periode 4
Beleidsontwerp (5 EC)
Onderzoeksforum (5 EC)
Politicologie (5 EC)
Parlementaire geschiedenis (5 EC)
Pro-sociaal gedrag (5 EC)
Beleidsevaluatie (5 EC)
Basiscursus onderwijs (5 EC)
Masterstage I (5 EC)
Scriptie Sociologie (20 EC)

Het eerste jaar bestaat voornamelijk uit inhoudelijke cursussen sociologie en politicologie en schrijf je een masterscriptie sociologie. In het 2e semester maak je middels een stage kennis met de onderwijspraktijk.

Het 2e jaar bestaat voor een groot deel uit stage waarin je een eigen klas krijgt. Daarnaast volg je een aantal vakken die betrekking hebben op lesgeven in het voortgezet onderwijs en het ontwerpen van lesmateriaal.

Voor de inhoud van de opleiding kun je de online

Studeren in het buitenland

  • Studeren in het buitenland is ontraden
printOok beschikbaar in het: English