Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenMaster en PhD opleidingenEducatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen - Aardrijkskunde
Header image Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen - Aardrijkskunde

Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen - Aardrijkskunde

Het laatste halfjaar van de lerarenopleiding staat het onderdeel Onderzoek Master Lerarenopleiding op het programma. In dit studieonderdeel voer je een wetenschappelijk onderzoek uit dat vanuit jouw onderwijspraktijk relevant is.

Dit onderzoek kan gaan over aardrijkskunde (bijvoorbeeld veldwerk, kaartvaardigheden, keuze voor het vak, topografie, etc.), maar kan ook minder vakspecifiek zijn (bijvoorbeeld problemen in de overgang van de 3e naar de 4e klas, sociale dynamiek in de klas, ADHD-leerlingen, etc.). Het wordt aangeraden om te participeren in vakdidactisch of onderwijskundig onderzoek dat plaatsvindt op de lerarenopleiding.

Onderzoekers in beeld

printOok beschikbaar in het: English