Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenMaster en PhD opleidingenEducatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen - Aardrijkskunde
Header image Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen - Aardrijkskunde

Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen - Aardrijkskunde

Doorstroommogelijkheden

VooropleidingOrganisatieInstroom
Human Geography & Urban and Regional PlanningRijksuniversiteit Groningen

Drempelloze toelating

Extra informatie:

Advies: gebruik je Minor-programma om geografisch gerelateerde vakken te volgen.

Spatial Planning and DesignRijksuniversiteit Groningen

Drempelloze toelating

Extra informatie:

Advies: gebruik je Minor-programma om geografisch gerelateerde vakken te volgen zoals:

  • Population Geographies
  • Rural-Urban Relations
  • Migration and Development
  • Regio in Kwestie: Amerika
  • Population and Development
  • People, Place and Culture
  • Geography, Planning and European Union

Toelatingseisen

Specifieke eisenExtra informatie
aanvullend vak

Als je een pre master moet volgen om toegelaten te worden tot een Masteropleiding van de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen en daarop aansluitend de Master LVHO wilt volgen is het raadzaam dit te bespreken met de coördinator van de Masteropleiding. In overleg met de coördinator van de lerarenopleiding zal bepaald worden of, en zo ja hoe, je ook toelaatbaar bent tot de lerarenopleiding. Je bent namelijk niet automatisch toelaatbaar tot de Lerarenopleiding als je een Masteropleiding op de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen hebt afgerond.

minimum kennisGeen verdere informatie
vooropleiding

Indien je een andere bacheloropleiding gevolgd hebt die grote overlap heeft met Sociale Geografie & Planologie zal individueel beoordeeld worden of je voldoende onderwezen bent in de verschillende facetten van de geografie om toegelaten te worden. Tot de eenjarige Masteropleiding LVHO wordt je toegelaten indien je aantoonbaar voldoende 'vakinhoudelijke bagage' hebt. Dat is het geval indien je zowel een Bachelor- als een Masteropleiding in de richting van aardrijkskunde hebt gevolgd. Wanneer je de bachelor Technische Planologie volgt, dien je een programma van maximaal 30 EC te volgen waarin in voldoende mate culturele en regionale geografie en demografie is opgenomen. Omdat de programma's van de opleidingen SG&P en TP tussen 2015-2016 en 2017-2018 veranderen moet individueel bepaald worden welke cursussen gevolgd moeten worden. Neem contact op met de coördinator Chris Diederiks (h.c.diederiks@rug.nl) om je programma vast te stellen.

overige toelatingseisen

Als je een tweedegraads lesbevoegdheid voor aardrijkskunde hebt dien je altijd de tweejarige Educatieve Master te volgen. De coördinator van de Masteropleiding die je in het eerste jaar van de Educatieve Master wilt gaan volgen bepaalt de inhoud van het premasterprogramma. De Examencommissie van de Lerarenopleiding bepaalt voor welke vakken uit het tweede jaar je vrijstellingen kunt krijgen.

Collegegelden

NationaliteitJaarKostenVorm
EU/EER2018-2019€ 2060voltijd
EU/EER2019-2020€ 2083voltijd
NationaliteitJaarKostenVorm
EU/EER2018-2019€ 2060voltijd
EU/EER2019-2020€ 2083voltijd
NationaliteitJaarKostenVorm
EU/EER2018-2019€ 2060voltijd
EU/EER2019-2020€ 2083voltijd

Inschrijvingsdeadlines

Type studentDeadlineStart opleiding
EU/EEA studenten01 augustus 201901 september 2019
01 augustus 202001 september 2020
Type studentDeadlineStart opleiding
Nederlandse studenten15 augustus 201901 september 2019
15 januari 202001 februari 2020
15 augustus 202001 september 2020
Type studentDeadlineStart opleiding
EU/EEA studenten01 augustus 201901 september 2019
01 augustus 202001 september 2020
Praktische informatie
printView this page in: English