Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenMaster en PhD opleidingenEducatie Mens- en Maatschappijwetenschappen - Economie en Bedrijfseconomie
Header image Educatie Mens- en Maatschappijwetenschappen - Economie en Bedrijfseconomie

Educatie Mens- en Maatschappijwetenschappen - Economie en Bedrijfseconomie

Toelatingseisen

Specifieke eisenExtra informatie
vooropleiding

Je bent toelaatbaar tot de MSc lerarenopleiding Economie en Bedrijfswetenschappen met de volgende diploma's van de RUG:

  • BSc Econometrics and Operations Research
  • BSc Economics and Business Economics

En met de volgende diploma's van de RUG aangevuld met de Minor Algemene Economie voor de Lerarenopleiding (30 EC)

  • BSc Bedrijfskunde
  • BSc International Business
  • BSc Industrial Engineering & Management

De toelatingscommissie beoordeelt of toelating kan worden verkregen op grond van een gelijksoortig diploma (dat is behaald aan een andere faculteit of WO-instelling). In dat geval dient de aanvraag voor toelating te worden ingediend bij het Admissions Office.

Geïnteresseerden die reeds in het bezit zijn van een MSc of doctoraal in het bedrijfskundige of economische domein kunnen een verzoek indienen voor vrijstelling van de vakmaster binnen de educatieve master. Mogelijk dienen zij nog wel een minor op het terrein van Algemene Economie of M&O te doen alvorens met de lerarenopleiding te kunnen starten. De aanvraag voor toelating, inclusief het verzoek voor vrijstelling van de vakmaster, dient te worden ingediend bij het Admissions Office.

Voor meer informatie, kun je contact opnemen met onze afdeling Admissions via: http://www.rug.nl/education/international-students/application-procedure/support/admissions-office

Aanmeldingsprocedure

De deadline om je voor de stage aan te melden is 15 mei.

Meer informatiie: http://www.rug.nl/education/lerarenopleiding/onderwijs/educatievemaster/

Collegegelden

NationaliteitJaarKostenVorm
EU/EER2018-2019€ 2060voltijd
EU/EER2018-2019€ 1517deeltijd
NationaliteitJaarKostenVorm
EU/EER2018-2019€ 2060voltijd
EU/EER2018-2019€ 1517deeltijd
NationaliteitJaarKostenVorm
EU/EER2018-2019€ 2060voltijd
EU/EER2018-2019€ 1517deeltijd

Inschrijvingsdeadlines

Type studentDeadlineStart opleiding
Nederlandse studenten01 juli 201801 augustus 2018
01 juli 201901 augustus 2019
Praktische informatie
printOok beschikbaar in het: English