Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenMasteropleidingenTheologie & ReligiewetenschappenReligion, Health and Wellbeing
Header image Religion, Health and Wellbeing

Religion, Health and Wellbeing

Research

Religion, Health and Wellbeing is een multidisciplinaire masteropleiding. De opleiding is nauw verweven met het onderzoek van het Centre for Religion Health and Wellbeing waaraan de docenten verbonden zijn. Het Centre is onderdeel van de Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap en heeft vier onderzoeksgroepen die verband houden met de twee specialisaties in de masteropleiding.

Geestelijke Verzorging (Specialisatie Geestelijke Verzorging)

Geestelijk Verzorgers en predikanten ondersteunen mensen in hun omgaan  met existentiële vragen   in het leven die hun welzijn beïnvloeden. Zo roepen ingrijpende verliessituaties of ernstige geestelijke en lichamelijke aandoeningen vragen op rondom (religieuze) zin(geving) die een beroep doen op de zelfreflectie van patiënten en hun (naaste) omgeving. Onderzoek naar goede begeleiding vraagt daarmee om een multi- dan wel interdisciplinaire aanpak gebaseerd op psychologische, sociologische, filosofische, ethische, antropologische, en theologische theorieën. Deze theorieën onderzoeken religie, spiritualiteit, menselijke relaties, coping en gezondheid/welzijn in hun onderlinge dynamiek. Praktijkonderzoek is gericht op hoe theoretische en empirische inzichten gebruikt kunnen worden om mensen werkzaam in zowel de (zorg)praktijk als beleidsvorming te informeren hoe zij biopsychosociaal-spirituele welzijn kunnen handhaven of verbeteren. Ook richt het zich op hoe de gezondheidszorg op micro-meso-, en macroniveau oog kan hebben voor zin, de spirituele en existentiële dimensies van welzijn.

Ethiek en Culturele Geschiedenis (Specialisatie Ethiek en Diversiteit)

Onderzoek in dit gebied richt zich op een analyse van algemene sleutelconcepten en -praktijken rondom gezondheid en welzijn vanuit een cultureel en historische standpunt. Dit leidt tot het identificeren van de centrale theoretische concepten en bijbehorende waarden waarop de voorstellen van bijvoorbeeld de World Health Organisation zijn gebaseerd. Deze concepten worden kritisch onderzocht, zowel op hun haalbaarheid als op hun plek binnen een breder cultureel-historische kader.

Gezondheidspsychologie (Specialisatie Geestelijke Verzorging / Ethiek en Diversiteit)

Gezondheidspsychologie richt zich op de rol van gedrag, psychologie en cultuur in fysieke gezondheid en welzijn. Onderwerpen binnen dit gebied zijn ziektepreventie door middel van gedragswijziging, optimalisatie van medische behandelingen door het toepassen van psychologische theorieën en ideeën rondom weerbaarheid, stress en diversiteit (zoals socio-economische status, cultuur, sekse en religie). Gezondheidspsychologie is een interdisciplinair onderzoeksveld waarbij gebruik wordt gemaakt van sociale wetenschappen, psychologische tradities, geesteswetenschappen, medicijnen en levenswetenschappen.

Medische Antropologie (Specialisatie Ethiek en Diversiteit)

Medische Antropologie is een innovatieve benadering van het onderwerp waarbij gebruik gemaakt wordt van etnografisch onderzoek naar de manier waarop mensen in verschillende omstandigheden gezondheid en welzijn beschouwen en ervaren. Er worden zowel antropologische als sociologische onderzoeksmethoden gebruikt. Er wordt onderzoek gedaan naar feministische benaderingen van belichaming en gezondheidszorg. Empirisch onderzoek wordt opgezet vanuit het standpunt dat veel mensen op een holistische manier willen omgaan met gezondheid en welzijn. Deze holistische aanpak is vaak geïnspireerd op religieuze en spirituele praktijken en ideeën.

Docenten en hun expertise

  • Christoph Jedan  is Hoogleraar Filosofie van Religie en Ethiek. Centrale thema's in zijn onderzoek zijn de geschriedschrijving van dood, sterven en sterfgevallen; Religie en emotie; en Levenskunst.
  • Kim Knibbe  is UD Sociologie en Antropologie van Religion. Zij onderzoekt de relatie tussen religieuze en seculiere opvattingen over seksualiteit in de Afrikaanse diaspora. Ook doet ze onderzoek naar de samenhang tussen religie, globalisering en gezondheid.
  • Hanneke Muthert  is UD Godsdienstpsychologie en Geestelijke Verzorging. Zij is gespecialiseerd in de relatie tussen geestelijke aandoeningen en religie, en in trauma, rouw en zingeving.
  • Anja Visser  is UD Geestelijke Verzorging. Ze is expert op het gebied van spiritualiteit en religie buiten traditionele religieuze instituten en is gespecialiseerd in de rol van spiritualiteit bij het omgaan met genezelijke en chronische vormen van kanker.
printOok beschikbaar in het: English