Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenMaster en PhD opleidingenTheologie & ReligiewetenschappenReligion, Health and Wellbeing
Header image Religion, Health and Wellbeing

Religion, Health and Wellbeing

Arbeidsmarkt

This Master's degree qualifies you to work in a care institution, such as a hospital, nursing home or psychiatric hospital, for example as a spiritual carer. You could also become a policy officer in public health, global (mental) health and healthcare, or a consultant on a medical-ethical committee. These days, it is becoming increasingly common for spiritual carers to start their own practice.

Met dit masterdiploma kun je aan het werk in zorginstellingen zoals ziekenhuizen, verpleeghuizen en instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking, bijvoorbeeld als Geestelijk Verzorger als je de specialisatie Geestelijke Verzorging hebt gedaan. Tegenwoordig beginnen steeds meer geestelijk verzorgers een eigen bedrijf. Je kunt aan de slag als beleidsmedewerker bij de overheid. Het is ook mogelijk te werken als adviseur in een medisch-ethische commissie.

Potentiële beroepen

 • Geestelijk Verzorger

  In de specialisatie Geestelijke Verzorging heb je je verdiept in uiteenlopende religieuze tradities en levensbeschouwingen. Je hebt geleerd hoe je groepen en individuen kunt begeleiden bij het zoeken naar zin en houvast in hun leven. Ook kun je medewerkers scholen en op beleidsniveau adviseren en meedenken. Als geestelijk verzorger kun je aan het werk in een zorginstelling, bijvoorbeeld een algemeen of psychiatrisch ziekenhuis, een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. Tegenwoordig zijn steeds meer geestelijk verzorgers 'vrijgevestigd', wat betekent dat ze niet in dienst zijn van een instelling, maar bijvoorbeeld werken als ZZP-er.

 • Beleidsmedewerker Gezondheidszorg

  Aan de hand van cases en de zorgpraktijk vergaar je kennis over en inzicht in ethische kwesties, diversiteit en gezondheid. Je kunt aan de slag als beleidsmedewerker bij de overheid, een patiëntenorganisatie of een zorginstelling. Denk ook aan adviserende functies, bijvoorbeeld in een medisch-ethische commissie.

 • Docent Godsdienst en Levensbeschouwing

  Met een bachelor in Theologie of Religiewetenschappen en deze master kun je tweedegraads leraar Godsdienst en Levensbeschouwing worden. Als je een eerstegraadsbevoegdheid wil halen, kun je deze master combineren met onze educatieve master.

 • Wetenschappelijk onderzoeker

  Traditionele vormen van religiositeit maken plaats voor nieuwe manieren om het leven zin en betekenis te geven. Hoe spelen hedendaagse opvattingen van gezondheid en welzijn een rol? Wat is daarbinnen de rol van spiritualiteit en (religieuze) zingeving? Hoe beïnvloeden huidige dilemma's en de diverse opvattingen daarover zowel ons welzijn alsook de wijze waarop zorg in de praktijk gestalte krijgt? En welke functie vervult de professie geestelijke verzorging in de hedendaagse gezondheidszorg? Dit masterprogramma rust je toe om daar een bijdrage aan te leveren. Je kunt de specialisatie Religion, Health, and Wellbeing ook volgen binnen de tweejarige Research Master. De Research Master is de beste voorbereiding op een carrière in wetenschappelijk onderzoek.

 • Testimonial van Thijs Hoogeveen

  De wederkerigheid maakt het werk inspirerend

  De keuze voor de studie geestelijke verzorging in Groningen is voor mij, maar ik denk ook voor veel andere studenten, niet zomaar een keuze, maar het gevolg van de persoonlijke ontwikkelingen en gebeurtenissen in het leven tot nu toe. Na mijn studies Technische Natuurkunde en Technische Bedrijfskunde kwam ik via vrijwilligerswerk in een hospice in aanraking met geestelijke verzorging en dat leek me een heel bijzonder beroep.

  De opleiding tot algemeen geestelijk verzorger aan de RUG sprak mij aan omdat ik zelf niet verbonden ben met een specifieke religie en omdat het mogelijk was om de master te volgen na een verkort schakelprogramma. Het leuke van de master vind ik dat het academisch niveau van de vakken, zoals psychopathologie & religie, samengaat met een inhoudelijke gerichtheid op de praktijk. Je wordt uitgedaagd om te reflecteren op de theorie en op hoe je daar zelf in staat als toekomstig geestelijk verzorger. De omgang met het drukke programma, de combinatie van vakken volgen en stage lopen, zorgt ook voor een ander leerproces: hoe ga je om met stress en hoe (her)vind je zelf ruimte en inspiratie om het werk als geestelijk verzorger te kunnen uitvoeren?

  Inmiddels ben ik werkzaam als geestelijk verzorger in het UMCG, waar ik ook stage heb gelopen. Het werken in het ziekenhuis spreekt me erg aan. Enerzijds vanwege de dynamische organisatie waarin je samenwerkt met andere zorgverleners, anderzijds vanwege de begeleiding van mensen op een precair moment in hun leven. Het ziek zijn en opgenomen zijn is vaak heel ingrijpend. Het is een moment waarop levensvragen kunnen spelen en waar geestelijke verzorging op zijn plaats kan zijn. In alle drukte van het ziekenhuis biedt de geestelijke verzorging een 'plek' waarin aandacht is voor wat het ziek zijn met iemand doet, maar ook voor waar iemands kracht en inspiratie ligt. Dit kunnen, naar mijn idee, 'heilzame' gesprekken zijn, die je ook als geestelijk verzorger weer kunnen 'voeden'. Hierin zit dus een wederkerigheid, die het werk ook voor mij inspirerend maakt.

  Sluiten
  – Thijs Hoogeveen
 • Testimonial van Sjoukje Eringa

  Vakken geven goede handvatten in de praktijk

  Ik wilde geestelijk verzorger worden vanwege de aandacht voor zingeving en levensvragen, geloof en spiritualiteit, maar voelde me niet verbonden met een specifieke religie of levensbeschouwing. Dat ik in Groningen opgeleid kon worden tot ongebonden geestelijk verzorger was voor mij dan ook ideaal. Er was een open sfeer waarin docenten en studenten elkaar stimuleerden en kritisch bevroegen.

  Gemoedelijkheid, interesse, betrokkenheid en oog voor de context, zonder dat er concessies werden gedaan aan het academische niveau, dat sprak me enorm aan. Eigenlijk zijn dat ook eigenschappen van een goede geestelijk verzorger. Ik merk nu dat de aangedragen theorieën, in vakken als Psychopathologie en religie en Ethiek van de zorg, zowel goede handvatten geven in de dagelijkse praktijk, als verhelderend werken bij reflectie op die praktijk.

  Mijn werk als geestelijk verzorger in verpleeghuizen vind ik fantastisch, echt! De ouderenzorg trok me vanwege de bijzondere manier van communiceren met de bewoners. Er wordt steeds een beroep gedaan op mijn creativiteit: Hoe kan ik deze bewoner bereiken, wat bedoelt ze met haar op het eerste gezicht onsamenhangende uitspraken, hoe kan ik aansluiting vinden bij haar belevingswereld? Mijn werkzaamheden hier zijn zeer divers. Natuurlijk voer ik gesprekken, zowel in groepsverband als individueel. Daarnaast doe ik stervensbegeleiding en leid ik huiskamervieringen en herdenkingsbijeenkomsten. Ook participeer ik in verschillende netwerken (zoals het Alzheimer Café en het Palliatief Netwerk) en onderhoud ik contacten met geestelijk verzorgers en predikanten uit de buurt.

  Ik heb ondertussen zoveel ervaring opgedaan, dat ik de afgelopen jaren ook weer op de faculteit te vinden was. Niet als student, maar als docent. Ik gaf het vak Gesprekstechnieken en Groepsdynamica en ik begeleidde stages van studenten Geestelijke Verzorging.

  Sluiten
  – Sjoukje Eringa
printView this page in: English