Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenMaster en PhD opleidingenTheologie & ReligiewetenschappenReligion, Health and Wellbeing
Header image Religion, Health and Wellbeing

Religion, Health and Wellbeing

Arbeidsmarkt

This Master's degree qualifies you to work in a care institution, such as a hospital, nursing home or psychiatric hospital, for example as a spiritual carer. You could also become a policy officer in public health, global (mental) health and healthcare, or a consultant on a medical-ethical committee. These days, it is becoming increasingly common for spiritual carers to start their own practice.

Met dit masterdiploma kun je aan het werk in zorginstellingen zoals ziekenhuizen, verpleeghuizen en instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking, bijvoorbeeld als Geestelijk Verzorger als je de specialisatie Geestelijke Verzorging hebt gedaan. Tegenwoordig beginnen steeds meer geestelijk verzorgers een eigen bedrijf. Je kunt aan de slag als beleidsmedewerker bij de overheid. Het is ook mogelijk te werken als adviseur in een medisch-ethische commissie.

Potentiële beroepen

 • Geestelijk Verzorger

  In de specialisatie Geestelijke Verzorging heb je je verdiept in uiteenlopende religieuze tradities en levensbeschouwingen. Je hebt geleerd hoe je groepen en individuen kunt begeleiden bij het zoeken naar zin en houvast in hun leven. Ook kun je medewerkers scholen en op beleidsniveau adviseren en meedenken. Als geestelijk verzorger kun je aan het werk in een zorginstelling, bijvoorbeeld een algemeen of psychiatrisch ziekenhuis, een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. Tegenwoordig zijn steeds meer geestelijk verzorgers 'vrijgevestigd', wat betekent dat ze niet in dienst zijn van een instelling, maar bijvoorbeeld werken als ZZP-er.

 • Beleidsmedewerker Gezondheidszorg

  Aan de hand van cases en de zorgpraktijk vergaar je kennis over en inzicht in ethische kwesties, diversiteit en gezondheid. Je kunt aan de slag als beleidsmedewerker bij de overheid, een patiëntenorganisatie of een zorginstelling. Denk ook aan adviserende functies, bijvoorbeeld in een medisch-ethische commissie.

 • Docent Godsdienst en Levensbeschouwing

  Met een bachelor in Theologie of Religiewetenschappen en deze master kun je tweedegraads leraar Godsdienst en Levensbeschouwing worden. Als je een eerstegraadsbevoegdheid wil halen, kun je deze master combineren met onze educatieve master.

 • Wetenschappelijk onderzoeker

  Traditionele vormen van religiositeit maken plaats voor nieuwe manieren om het leven zin en betekenis te geven. Hoe spelen hedendaagse opvattingen van gezondheid en welzijn een rol? Wat is daarbinnen de rol van spiritualiteit en (religieuze) zingeving? Hoe beïnvloeden huidige dilemma's en de diverse opvattingen daarover zowel ons welzijn alsook de wijze waarop zorg in de praktijk gestalte krijgt? En welke functie vervult de professie geestelijke verzorging in de hedendaagse gezondheidszorg? Dit masterprogramma rust je toe om daar een bijdrage aan te leveren. Je kunt de specialisatie Religion, Health, and Wellbeing ook volgen binnen de tweejarige Research Master. De Research Master is de beste voorbereiding op een carrière in wetenschappelijk onderzoek.

printView this page in: English