Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenMaster en PhD opleidingenTheologie & ReligiewetenschappenReligion, Health and Wellbeing
Header image Religion, Health and Wellbeing

Religion, Health and Wellbeing

What role does religion and spirituality play in our experience of health and wellbeing? How does the biomedical focus of current healthcare practice affect us?

This interdisciplinary degree programme will examine what it means to be ill or healthy in diverse, individualized and highly technological societies, from psychological, cultural, ethical, and political perspectives. Not only do religious, cultural, political, physical, and technological diversity influence how we try to recover or maintain our health, they also influence what we think 'health' is in the first place.

This track within the Master's Programme in Theology and Religious Studies, has two specializations: 'Spiritual Care [Geestelijke Verzorging]' and 'Ethics and Diversity'.

› The specialization in Ethics and Diversity imparts the academic knowledge and skills to examine the anthropological, sociological, and ethical dimensions of health and well-being. This specialization is taught in English.

› The specialization in Spiritual Care imparts the academic and practical knowledge and skills needed to examine the psychological, ethical, and spiritual dimensions of health and wellbeing, enabling you to become a registered spiritual care giver [geestelijk verzorger]. This specialization is mainly taught in Dutch. 

Welke rol speelt religie en spiritualiteit in onze beleving van gezondheid en welzijn? Welk effect heeft de huidige biomedische focus van de gezondheidszorg op ons?

Deze interdisciplinaire opleiding onderzoekt wat het betekent om ziek danwel gezond te zijn in pluralistische, geïndividualiseerde en technologische samenlevingen vanuit psychologische, culturele, ethische en politieke perspectieven. Niet alleen beïnvloedt religieuze, culturele, politieke, fysieke en technologische diversiteit hoe wij herstellen van een ziekte of hoe wij gezond blijven. Deze uitgangspunten beïnvloeden ook wat wij denken wat 'gezondheid' überhaupt inhoudt.

Deze track in de master Theologie en Religiewetenschappen heeft twee specialisaties: 'Geestelijke Verzorging' en 'Ethiek en Diversiteit'.

› In de specialisatie Geestelijke Verzorging ontwikkel je academische onderzoeks- en praktijkvaardigheden gericht op de psychologische, ethische en spirituele dimensies van gezondheid en welzijn. De specialisatie leidt op tot geregistreerd Geestelijk Verzorger en wordt grotendeels in het Nederlands aangeboden. Deze specialisatie kan ook in deeltijd gevolgd worden.

› In de specialisatie Ethiek en Diversiteit leer je de antropologische, sociologische en ethische dimensies van gezondheid en welzijn te onderzoeken. Deze specialisatie wordt in het Engels aangeboden.

You are interested in the intersection between people's search for health and wellbeing, as well as the techniques, rituals and practices that religious contexts can offer. You want to know how health and wellbeing can be understood differently across cultural and religious contexts, as well as historical periods - and what the ethical implications of this are. You enjoy the intellectual challenge of combining insights from across psychology, anthropology, philosophy and religious studies.

Je bent geïnteresseerd in hoe mensen in religieuze en spirituele contexten op zoek gaan naar manieren om hun gezondheid en welzijn te beïnvloeden.. Je wilt weten op welke manier naar gezondheid en welzijn wordt gekeken vanuit verschillende culturele en religieuze groeperingen en welke ethische implicaties die verschillende visies hebben. Je gaat de uitdaging aan inzichten vanuit de psychologie, antropologie, filosofie en religiewetenschappen te combineren.

Meer over deze opleiding
  • Mastervoorlichting Theologie en ReligiewetenschappenOude Boteringestraat 38Meer informatie
Feiten & Cijfers
Titel/Graad
MA in Theologie & Religiewetenschappen
Croho code
60824
Type opleiding
Master
Voertaal
Engels (100%), Nederlands (80%)
Duur
12 maanden (60 ECTS)
Start
SeptemberSeptember
Vorm
voltijd
Faculteit
Godgeleerdheid en godsdienstwetenschap
printView this page in: English