Skip to ContentSkip to Navigation
Master en PhD opleidingenTheologie & ReligiewetenschappenReligion, Health and Wellbeing
Header image Religion, Health and Wellbeing

Religion, Health and Wellbeing

Welke rol speelt religie en spiritualiteit in onze beleving van gezondheid en welzijn? Welk effect heeft de huidige biomedische focus van de gezondheidszorg op ons?

Deze interdisciplinaire opleiding onderzoekt wat het betekent om ziek danwel gezond te zijn in pluralistische, geïndividualiseerde en technologische samenlevingen vanuit psychologische, culturele, ethische en politieke perspectieven. Niet alleen beïnvloedt religieuze, culturele, politieke, fysieke en technologische diversiteit hoe wij herstellen van een ziekte of hoe wij gezond blijven. Deze uitgangspunten beïnvloeden ook wat wij denken wat 'gezondheid' überhaupt inhoudt.

Deze track in de master Theologie en Religiewetenschappen heeft twee specialisaties: 'Geestelijke Verzorging' en 'Ethiek en Diversiteit'.

› In de specialisatie Geestelijke Verzorging ontwikkel je academische onderzoeks- en praktijkvaardigheden gericht op de psychologische, ethische en spirituele dimensies van gezondheid en welzijn. De specialisatie leidt op tot geregistreerd Geestelijk Verzorger en wordt grotendeels in het Nederlands aangeboden. Deze specialisatie kan ook in deeltijd gevolgd worden.

› In de specialisatie Ethiek en Diversiteit leer je de antropologische, sociologische en ethische dimensies van gezondheid en welzijn te onderzoeken. Deze specialisatie wordt in het Engels aangeboden.

Feiten & Cijfers
Titel/Graad
MA in Theologie & Religiewetenschappen
Type opleiding
Master
Duur
12 maanden (60 ECTS)
Croho code
60824
Voertaal
Engels, Nederlands
Start
September
Faculteit
Godgeleerdheid en godsdienstwetenschap
Waarom dit programma in Groningen?
 • beste master in Theologie en Religiewetenschappen van Nederland
 • unieke combinatie van klinische, empirische, conceptuele en historische benadering
 • de specialisatie in Geestelijke Verzorging is geaccrediteerd door het SKGV (Stichting Kwaliteitsregister Geestelijke Verzorging)
 • we verbinden onderzoek en theorie aan actuele ontwikkelingen in het veld
 • gegeven door internationaal erkende experts aan een niet-confessionele universiteit.
Programma

De Mastertrack Religion, Health and Wellbeing bestaat uit:

 • Investigating Religion, Health and Wellbeing (5 ECTS)
 • Dignity of the Old (5 ECTS)
 • Conducting Research on Religion, Health and Wellbeing (5 ECTS)
 • Twee of drie andere vakken, afhankelijk van je specialisatie (15 ECTS)
 • Stage en Scriptie.

De drie overkoepelende vakken zijn in het Engels. Bij het vak over onderzoeksmethodologie zijn de werkcolleges voor studenten in de specialisatie Geestelijke Verzorging in het Nederlands.

Het introductievak Religion, Health and Wellbeing geeft een overzicht van de basistheorieën en concepten die we tot onze beschikking hebben bij het bestuderen van het snijvlak van religie, gezondheid en welzijn, vanuit psychologische, antropologische en filosofische perspectieven. Het werkveld van de geestelijk verzorger is daarbij illustratief.

Het vak Dignity of the Old gaat in op de morele vraagstukken rond diverse vormen van ingrijpen in het menselijk leven. Wat technisch mogelijk is, verandert snel. Naast dilemma's in deze 'maakbare zorg' wordt aanvullend ook het zorgethische perspectief toegelicht.

Periodes
Vakken1234
Dignity of the Old (5 EC)

Je analyseert het concept van een waardig bestaan voor ouderen, waarbij je ook uitgebreid stil staat bij ethische kwesties rondom een waardig einde.

Investigating Religion, Health and Wellbeing (5 EC)

Je onderzoekt psychologische, antropologische, filosofische en historische perspectieven op vragen rondom diversiteit in betekenissen van religie, gezondheid en welbevinden en hun consequenties voor de zorgpraktijk en - beleid.

Religion, Gender, and Sexuality (Ethics and Diversity) (5 EC, facultatief)

Je zal je focussen op de het herkennen en conceptualiseren van de connecties tussen religie, gender en seksualiteit. Je maakt kennis met de klassieke auteurs die over deze thema's schrijven, terwijl in het tweede gedeelte van de cursus je je over etnografisch onderzoek met betrekking tot hoe seksualiteit en gender cultureel gevormd wordt zal buigen.

Geestelijke Verzorging: rollen en methoden (Geestelijke Verzorging) (5 EC, facultatief)

In deze module onderzoek je het beroepsprofiel van de geestelijk verzorger en de positie van de geestelijke verzorging in organisaties. Je maakt kennis met de diverse methodische profielen en methoden die geestelijk verzorgers gebruiken tijdens hun werkzaamheden, ook zal je ze op elkaar uit proberen en onderzoek je de theoretische achtergrond van de methoden.

Conducting Research on RHW (5 EC)

Je maakt kennis met de onderzoekscyclus en richt je op de deelcyclus van het onderzoeksontwerp. Je ontwerpt stap-voor-stap je eigen onderzoek, samen met je begeleider. Je leert verschillende methoden van dataverzameling en -analyse kennen die passen bij je onderzoeksvraag en onderzoeksbenadering.

End of Life: Bioethics and beyond (Ethics and Diversity) (5 EC, facultatief)

Je gaat glorie en de beperkingen van bio/medische ethiek onderzoeken in deze cursus. Daarnaast zal je je ook verdiepen in de medische en gezondheid-humanistische invalshoek. Het brandpunt van deze cursus is de vraag die al lang centraal ligt in bio/medische ethiek: het einde van het leven.

Healing, Illness, and Possession (Ethics and Diversity) (5 EC, facultatief)

Je zal het fenomeen van bezetenheid, helen en ziek zijn als ontmoetingsplek waar cultuur en belichaming samenkomen bespreken. De meeste samenlevingen hebben medische pluralisme: mensen hebben verschillende ideeën wat ziektes veroorzaakt en hoe ze kunnen genezen. Je zal deze verschillen onderzoeken in deze cursus.

Psychopathologie en Religie (beide specialisaties) (5 EC, facultatief)

Je maakt kennis met de (godsdienst)psychologische theorievorming rond de verhouding van geestelijke gezondheid en religie, namelijk psychopathologie. Je leert de relatie psychische problematiek-religie net als kenmerken van enkele centrale psychopathologische beelden verwoorden vanuit een psychodynamisch kader aangevuld met enkele psychoanalytische concepten en omschrijvingen vanuit de diagnostische categorisatiesystemen DSM V en/of ICD-10.

Stage Geestelijke Verzorging (15 EC)

Je hebt de keuze tussen een praktijkstage en een onderzoeksstage in het werkveld van de Geestelijke Verzorging.

Stage Ethics and Diversity (10 EC)
Afstudeerscriptie + Thesis seminar (20 EC)

Tijdens de scriptie seminar bijeenkomsten zal de verschillende aspecten van schrijven, plannen en onderzoeken van een scriptie bespreken en oefenen. Door peer-review zal je regelmatig feedback ontvangen. Methodologieën als interviews houden, observeren, discourse analysis en statistische analyse zal je ook gaan onderzoeken.

Curriculum

Voor de vakomschrijvingen van de specialisatie in Ethics and Diversity, zie: https://www.rug.nl/ocasys/rug/vak/showpos?opleiding=6266.

Voor de vakomschrijvingen van de specialisatie in Geestelijke Verzorging, zie: https://www.rug.nl/ocasys/rug/vak/showpos?opleiding=243

Programma-opties
Ethics and Diversity (specialisatie)

Naast de verplichte vakken van de track, volg je drie aanvullende vakken:

 • Religion, Gender, and Sexuality;
 • The End of Life: Bioethics and beyond;
 • Healing, Possession and Illness, of Psychopathologie en Religie.

Wat is gezondheid? Wat is welzijn? Deze ogenschijnlijk eenvoudige vragen worden in Europa vaak vanuit een biomedisch kader beantwoord. Hoe mensen welzijn ervaren wordt echter mede bepaald door hun belevingswereld en hun religieuze en culturele achtergrond. In deze specialisatie ontdek je hoe diverse contexten beïnvloeden wat mensen gezond of ongezond vinden.

Als student Ethics and Diversity verdiep je in ethische vragen over het levenseinde en over de dominante biomedische benadering in de zorg. Wat verstaan mensen onder goede zorg? En voor wie is die zorg 'goed'? Je leert kritische vragen te stellen over welzijn en zorg in de diverse wereld van nu.

Je krijgt les in religie en seksueel welzijn, ethiek en levenseinde, genezing en ziekte in diverse contexten en psychopathologie.

Geestelijke Verzorging (specialisatie)

Naast de verplichte vakken van de track, volg je de vakken Geestelijke Verzorging, en Psychopathologie en Religie en doe je een uitgebreide stage.

Hoe ervaren mensen zin in hun leven en hoe geven zij betekenis aan ingrijpende gebeurtenissen? Iedereen wordt voor keuzes gesteld op het terrein van gezondheid en ziekte, leven en dood. Als student Geestelijke Verzorging leer je mensen bij te staan in crisissituaties door ze te begeleiden op het gebied van zingeving en spiritualiteit.

Je krijgt les in godsdienstpsychologie, psychopathologie, ethiek en filosofie. Je gaat je verdiepen in geestelijke en spirituele zorg in de hedendaagse samenleving en in het functioneren van een geestelijk verzorger in de eerste lijn of binnen een instelling. Als je geen theologische of religiewetenschappelijke vooropleiding hebt, volg je eerst een schakelprogramma.

Meer informatie over deze optie

Master's Honours Programme (honoursprogramma)

The Master's Honours Programme was developed especially for students who want to get more from their studies. The programme of 15 ECTS is followed in addition to your regular Master's programme.

It is a one-year interdisciplinary programme that is designed to introduce students to various aspects of leadership.The theme of leadership is explored from various angles in the Masterclasses. Leadership skills are the focus in the Leadership Labs and Workshops. The Master's Honours Programme concludes with a Master Work – a project of your choosing that you design and implement.

Meer informatie over deze optie

Studeren in het buitenland

 • Studeren in het buitenland is facultatief
 • Voor gemiddeld 20 weken
 • Maximaal 30 EC

De master heeft verscheidene uitwisselingscontracten met andere universiteiten binnen en buiten Europa afgesloten om een deel van de studie aan deze universiteiten te volgen. Ook is het mogelijk een stage of afstudeeronderzoek in het buitenland te doen. Voor onze exchange partners, zie: http://www.rug.nl/ggw/education/prosstud/exchangeprogrammes/partneruniversities

Toelatingseisen

Toelatingseisen

Specifieke eisenExtra informatie
intake gesprek

Voor de specialisatie Geestelijke Verzorging geldt een intakegesprek. Het intakegesprek is bedoeld om wederzijdse verwachtingen te bespreken. Om toegelaten te worden tot de stage in de specialisatie Geestelijke Verzorging dien je voorafgaand aan de toelating tot de master een assessmentprocedure te doorlopen.

vooropleiding

Specialisatie Ethics and Diversity: Bachelordiploma in Theologie, Religiewetenschappen, Letteren, Filosofie of Sociale Wetenschappen (zoals antropologie, psychologie, sociologie). Afhankelijk van je vooropleiding, krijg je ter voorbereiding een leeslijst aangereikt. Bij aanvang van de studie gaan we er van uit dat je op de hoogte bent van de concepten en theoretische discussies die in deze literatuur is beschreven. Studenten met een andere vooropleiding moeten een premasterprogramma volgen. Specialisatie Geestelijke Verzorging: Bachelor Theologie of Religiewetenschappen (WO) met premaster van specifiek voorbereidende vakken (30 ECTS). Afgeronde HBO- of WO-opleiding (bachelor of master) met premaster van maximaal 60 ECTS, bestaande uit algemeen voorbereidende vakken en specifiek voorbereidende vakken.

schriftelijk verzoek

In je motivatiebrief schrijf je voor welke specialisatie je je wilt aanmelden: Geestelijke Verzorging of Ethics and Diversity. In deze brief schrijf je waarom je je wilt aanmelden voor deze opleiding (1 pagina). Bij de specialisatie Geestelijke Verzorging reflecteer je in je motivatiebrief op de diverse leerlijnen binnen het portfolio van de premaster. Voor de specialisatie in Ethics and Diversity stuur je ook een overzicht van je bacheloropleiding en een voorbeeld van een door jou geschreven academisch paper mee.

overige toelatingseisen

Studenten met een Nederlands Bachelordiploma sturen hun documentatie naar onderwijs.ggw@rug.nl, ook als er sprake is van een drempelloze toelating. Voor de specialisatie Geestelijke Verzorging geldt een verplichte premaster, ook als je al een Bachelordiploma in Theologie of Religiewetenschappen hebt. Voor de toelatingsprocedure voor de specialistie Geestelijke Verzorging, zie: http://www.rug.nl/masters/spiritual-care/admission-and-application

Doorstroommogelijkheden

VooropleidingOrganisatieInstroom
ReligiewetenschappenAlle WO instellingen

Toelating onder voorwaarden

Aanvullende eisen:
 • schriftelijk verzoek
TheologieAlle WO instellingen

Toelating onder voorwaarden

Aanvullende eisen:
 • schriftelijk verzoek
GodgeleerdheidAlle WO instellingen

Toelating onder voorwaarden

Aanvullende eisen:
 • schriftelijk verzoek
HumanistiekAlle WO instellingenToelating onder voorwaarden
Liberal Arts and SciencesAlle WO instellingenToelating onder voorwaarden
Algemene CultuurwetenschappenAlle WO instellingenToelating onder voorwaarden
Culturele Antropologie en OntwikkelingssociologieAlle WO instellingenToelating onder voorwaarden
Algemene Sociale WetenschappenAlle WO instellingenToelating onder voorwaarden
GeneeskundeAlle WO instellingenToelating onder voorwaarden
GezondheidswetenschappenAlle WO instellingenToelating onder voorwaarden
Gezondheid en LevenAlle WO instellingenToelating onder voorwaarden
Gezondheid en MaatschappijAlle WO instellingenToelating onder voorwaarden
PsychologieAlle WO instellingenToelating onder voorwaarden
VooropleidingOrganisatieInstroom
SociologieRijksuniversiteit GroningenToelating onder voorwaarden
Liberal Arts and SciencesRijksuniversiteit GroningenToelating onder voorwaarden
Geneeskunde, profiel Duurzame ZorgRijksuniversiteit GroningenToelating onder voorwaarden

Toelatingseisen

Specifieke eisenExtra informatie
taaltoets cijfer

TOEFL: 580 paper/237 computer/92 internet; IELTS: 6.5 (6.0 on each part) (not for native speakers)

vooropleiding

Bachelor's degree in Theology, Religious Studies, Arts, Philosophy or Social Science (e.g. Anthropology, Psychology, Sociology). Depending on your former study and courses a reading package will be provided. We assume that you are aware of the concepts and theoretical discussions outlined in this literature.

Students with another bachelor's degree can be permitted via a bridging programme.

schriftelijk verzoek

A letter of motivation to the admissions committee explaining the choice for this study programme (max. 1 page) is required, just like an overview of your bachelor's programme, a Curriculum Vitae and a writing sample of an academic paper in OAS (Online Application System).

Taaleisen

ExamenMinimum score
IELTS gemiddelde score6.5
IELTS luistervaardigheid6
IELTS leesvaardigheid6
IELTS schrijfvaardigheid6
IELTS spreekvaardigheid6
TOEFL papieren versie580
TOEFL computerversie237
TOEFL internetversie92

Inschrijvingsdeadlines

Type studentDeadlineStart opleiding
Nederlandse studenten01 mei 201901 september 2019
01 mei 202001 september 2020
EU/EEA studenten01 mei 201901 september 2019
01 mei 202001 september 2020
non-EU/EEA studenten01 april 201901 september 2019
01 april 202001 september 2020
Collegegeld

Als je al een masterdiploma hebt behaald na 1 september 1991, moet je het hogere instellingscollegegeld II betalen.

Na je studie

Arbeidsmarkt

Met dit masterdiploma kun je aan het werk in zorginstellingen zoals ziekenhuizen, verpleeghuizen en instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking, bijvoorbeeld als Geestelijk Verzorger als je de specialisatie Geestelijke Verzorging hebt gedaan. Tegenwoordig beginnen steeds meer geestelijk verzorgers een eigen bedrijf. Je kunt aan de slag als beleidsmedewerker bij de overheid. Het is ook mogelijk te werken als adviseur in een medisch-ethische commissie.

Potentiële beroepen

 • Geestelijk Verzorger

  In de specialisatie Geestelijke Verzorging heb je je verdiept in uiteenlopende religieuze tradities en levensbeschouwingen. Je hebt geleerd hoe je groepen en individuen kunt begeleiden bij het zoeken naar zin en houvast in hun leven. Ook kun je medewerkers scholen en op beleidsniveau adviseren en meedenken. Als geestelijk verzorger kun je aan het werk in een zorginstelling, bijvoorbeeld een algemeen of psychiatrisch ziekenhuis, een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. Tegenwoordig zijn steeds meer geestelijk verzorgers 'vrijgevestigd', wat betekent dat ze niet in dienst zijn van een instelling, maar bijvoorbeeld werken als ZZP-er.

 • Beleidsmedewerker Gezondheidszorg

  Aan de hand van cases en de zorgpraktijk vergaar je kennis over en inzicht in ethische kwesties, diversiteit en gezondheid. Je kunt aan de slag als beleidsmedewerker bij de overheid, een patiëntenorganisatie of een zorginstelling. Denk ook aan adviserende functies, bijvoorbeeld in een medisch-ethische commissie.

 • Docent Godsdienst en Levensbeschouwing

  Met een bachelor in Theologie of Religiewetenschappen en deze master kun je tweedegraads leraar Godsdienst en Levensbeschouwing worden. Als je een eerstegraadsbevoegdheid wil halen, kun je deze master combineren met onze educatieve master.

 • Wetenschappelijk onderzoeker

  Traditionele vormen van religiositeit maken plaats voor nieuwe manieren om het leven zin en betekenis te geven. Hoe spelen hedendaagse opvattingen van gezondheid en welzijn een rol? Wat is daarbinnen de rol van spiritualiteit en (religieuze) zingeving? Hoe beïnvloeden huidige dilemma's en de diverse opvattingen daarover zowel ons welzijn alsook de wijze waarop zorg in de praktijk gestalte krijgt? En welke functie vervult de professie geestelijke verzorging in de hedendaagse gezondheidszorg? Dit masterprogramma rust je toe om daar een bijdrage aan te leveren. Je kunt de specialisatie Religion, Health, and Wellbeing ook volgen binnen de tweejarige Research Master. De Research Master is de beste voorbereiding op een carrière in wetenschappelijk onderzoek.

Onderzoek

Research

Religion, Health and Wellbeing is een multidisciplinaire masteropleiding. De opleiding is nauw verweven met het onderzoek van het Centre for Religion Health and Wellbeing waaraan de docenten verbonden zijn. De stafleden zijn gespecialiseerd in de volgende onderwerpen.

Geestelijke Verzorging
Geestelijk Verzorgers en predikanten ondersteunen mensen in hun omgaan met existentiële vragen in het leven die hun welzijn beïnvloeden. Zo roepen ingrijpende verliessituaties of ernstige geestelijke en lichamelijke aandoeningen vragen op rondom (religieuze) zin(geving) die een beroep doen op de zelfreflectie van patiënten en hun (naaste) omgeving. Onderzoek naar goede begeleiding vraagt daarmee om een multi- dan wel interdisciplinaire aanpak gebaseerd op psychologische, sociologische, filosofische, ethische, antropologische, en theologische theorieën. Deze theorieën onderzoeken religie, spiritualiteit, menselijke relaties, coping en gezondheid/welzijn in hun onderlinge dynamiek. Praktijkonderzoek is gericht op hoe theoretische en empirische inzichten gebruikt kunnen worden om mensen werkzaam in zowel de (zorg)praktijk als beleidsvorming te informeren hoe zij biopsychosociaal-spirituele welzijn kunnen handhaven of verbeteren. Ook richt het zich op hoe de gezondheidszorg op micro-meso-, en macroniveau oog kan hebben voor zin, de spirituele en existentiële dimensies van welzijn.

Ethiek en Culturele Geschiedenis
Onderzoek in dit gebied richt zich op een analyse van algemene sleutelconcepten en -praktijken rondom gezondheid en welzijn vanuit een cultureel en historische standpunt. Dit leidt tot het identificeren van de centrale theoretische concepten en bijbehorende waarden waarop de voorstellen van bijvoorbeeld de World Health Organisation zijn gebaseerd. Deze concepten worden kritisch onderzocht, zowel op hun haalbaarheid als op hun plek binnen een breder cultureel-historische kader.

Gezondheidspsychologie
Gezondheidspsychologie richt zich op de rol van gedrag, psychologie en cultuur in fysieke gezondheid en welzijn. Onderwerpen binnen dit gebied zijn ziektepreventie door middel van gedragswijziging, optimalisatie van medische behandelingen door het toepassen van psychologische theorieën en ideeën rondom weerbaarheid, stress en diversiteit (zoals socio-economische status, cultuur, sekse en religie). Gezondheidspsychologie is een interdisciplinair onderzoeksveld waarbij gebruik wordt gemaakt van sociale wetenschappen, psychologische tradities, geesteswetenschappen, medicijnen en levenswetenschappen.

Culturele Antropologie en Cultuursociologie
In de antropologie en sociologie wordt onderzoek gedaan naar de manier waarop mensen in verschillende omstandigheden gezondheid en welzijn beschouwen en ervaren. Wij bestuderen vanuit antropologische en sociologische perspectieven hoe mensen zelf vorm geven aan hun gezondheid vanuit hun religieuze achtergrond (geleefde religie) en welke dynamiek er ontstaat in het contact met andere actoren. Daarbij gaat het ons niet zozeer om de vraag ‘wat werkt’ in biomedische zin, maar vooral: hoe werken verschillende perspectieven en praktijken op elkaar in? Welke (onbedoelde) gevolgen heeft dit in termen van in- en uitsluiting van bepaalde groepen van (volks) gezondheidszorg? Onze methoden zijn over het algemeen kwalitatief: etnografisch onderzoek, historisch onderzoek, en critical frame analysis.

Docenten en hun expertise

 • Christoph Jedan is Hoogleraar Filosofie van Religie en Ethiek. Centrale thema's in zijn onderzoek zijn de geschiedschrijving van dood, sterven en sterfgevallen; Religie en emotie; en Levenskunst.
 • Kim Knibbe is UHD Sociologie en Antropologie van Religion. Zij onderzoekt de relatie tussen religieuze en seculiere opvattingen over seksualiteit in de Afrikaanse diaspora. Ook doet ze onderzoek naar de samenhang tussen religie, globalisering en gezondheid.
 • Brenda Mathijssen is UD Psychologie, Cultuur en Religie. Zij doet onderzoek naar de menselijke omgang met de dood en de rol van etnisch-culturele en religieuze diversiteit in relatie tot gezondheid en welzijn.
 • Hanneke Muthert is UD Godsdienstpsychologie en Geestelijke Verzorging. Zij is gespecialiseerd in de relatie tussen geestelijke aandoeningen en religie, en in trauma, rouw en zingeving.
 • Anja Visser is UD Geestelijke Verzorging. Ze is expert op het gebied van spiritualiteit en religie buiten traditionele religieuze instituten en is gespecialiseerd in de rol van spiritualiteit bij het omgaan met genezelijke en chronische vormen van kanker.
Nu aanmeldenDownload brochureOpen dagen en evenementenContact
MasterdagBroerstraat 5Meer informatie

Contact

Wil je meer weten over de opleiding Religion, Health and Wellbeing, neem dan contact op:

 • 
								Testimonial van	Thijs Hoogeveen

  De wederkerigheid maakt het werk inspirerend

  – Thijs Hoogeveen
  Lees verder

  De keuze voor de studie geestelijke verzorging in Groningen is voor mij, maar ik denk ook voor veel andere studenten, niet zomaar een keuze, maar het gevolg van de persoonlijke ontwikkelingen en gebeurtenissen in het leven tot nu toe. Na mijn studies Technische Natuurkunde en Technische Bedrijfskunde kwam ik via vrijwilligerswerk in een hospice in aanraking met geestelijke verzorging en dat leek me een heel bijzonder beroep.

  De opleiding tot algemeen geestelijk verzorger aan de RUG sprak mij aan omdat ik zelf niet verbonden ben met een specifieke religie en omdat het mogelijk was om de master te volgen na een verkort schakelprogramma. Het leuke van de master vind ik dat het academisch niveau van de vakken, zoals psychopathologie & religie, samengaat met een inhoudelijke gerichtheid op de praktijk. Je wordt uitgedaagd om te reflecteren op de theorie en op hoe je daar zelf in staat als toekomstig geestelijk verzorger. De omgang met het drukke programma, de combinatie van vakken volgen en stage lopen, zorgt ook voor een ander leerproces: hoe ga je om met stress en hoe (her)vind je zelf ruimte en inspiratie om het werk als geestelijk verzorger te kunnen uitvoeren?

  Inmiddels ben ik werkzaam als geestelijk verzorger in het UMCG, waar ik ook stage heb gelopen. Het werken in het ziekenhuis spreekt me erg aan. Enerzijds vanwege de dynamische organisatie waarin je samenwerkt met andere zorgverleners, anderzijds vanwege de begeleiding van mensen op een precair moment in hun leven. Het ziek zijn en opgenomen zijn is vaak heel ingrijpend. Het is een moment waarop levensvragen kunnen spelen en waar geestelijke verzorging op zijn plaats kan zijn. In alle drukte van het ziekenhuis biedt de geestelijke verzorging een 'plek' waarin aandacht is voor wat het ziek zijn met iemand doet, maar ook voor waar iemands kracht en inspiratie ligt. Dit kunnen, naar mijn idee, 'heilzame' gesprekken zijn, die je ook als geestelijk verzorger weer kunnen 'voeden'. Hierin zit dus een wederkerigheid, die het werk ook voor mij inspirerend maakt.

  Sluiten
 • 
								Testimonial van	Sjoukje Eringa

  Vakken geven goede handvatten in de praktijk

  – Sjoukje Eringa
  Lees verder

  Ik wilde geestelijk verzorger worden vanwege de aandacht voor zingeving en levensvragen, geloof en spiritualiteit, maar voelde me niet verbonden met een specifieke religie of levensbeschouwing. Dat ik in Groningen opgeleid kon worden tot ongebonden geestelijk verzorger was voor mij dan ook ideaal. Er was een open sfeer waarin docenten en studenten elkaar stimuleerden en kritisch bevroegen.

  Gemoedelijkheid, interesse, betrokkenheid en oog voor de context, zonder dat er concessies werden gedaan aan het academische niveau, dat sprak me enorm aan. Eigenlijk zijn dat ook eigenschappen van een goede geestelijk verzorger. Ik merk nu dat de aangedragen theorieën, in vakken als Psychopathologie en religie en Ethiek van de zorg, zowel goede handvatten geven in de dagelijkse praktijk, als verhelderend werken bij reflectie op die praktijk.

  Mijn werk als geestelijk verzorger in verpleeghuizen vind ik fantastisch, echt! De ouderenzorg trok me vanwege de bijzondere manier van communiceren met de bewoners. Er wordt steeds een beroep gedaan op mijn creativiteit: Hoe kan ik deze bewoner bereiken, wat bedoelt ze met haar op het eerste gezicht onsamenhangende uitspraken, hoe kan ik aansluiting vinden bij haar belevingswereld? Mijn werkzaamheden hier zijn zeer divers. Natuurlijk voer ik gesprekken, zowel in groepsverband als individueel. Daarnaast doe ik stervensbegeleiding en leid ik huiskamervieringen en herdenkingsbijeenkomsten. Ook participeer ik in verschillende netwerken (zoals het Alzheimer Café en het Palliatief Netwerk) en onderhoud ik contacten met geestelijk verzorgers en predikanten uit de buurt.

  Ik heb ondertussen zoveel ervaring opgedaan, dat ik de afgelopen jaren ook weer op de faculteit te vinden was. Niet als student, maar als docent. Ik gaf het vak Gesprekstechnieken en Groepsdynamica en ik begeleidde stages van studenten Geestelijke Verzorging.

  Sluiten
Studentprofiel

Je bent geïnteresseerd in hoe mensen in religieuze en spirituele contexten op zoek gaan naar manieren om hun gezondheid en welzijn te beïnvloeden.. Je wilt weten op welke manier naar gezondheid en welzijn wordt gekeken vanuit verschillende culturele en religieuze groeperingen en welke ethische implicaties die verschillende visies hebben. Je gaat de uitdaging aan inzichten vanuit de psychologie, antropologie, filosofie en religiewetenschappen te combineren.

Studiebegeleiding

Als masterstudent wordt een grote mate van zelfstandigheid van je verwacht. Indien nodig kun je gebruikmaken van verschillende vormen van studiebegeleiding en studieondersteuning. Zo kun je een beroep doen op de studieadviseur. Tijdens het schrijven van je scriptie krijg je persoonlijke begeleiding van een van de docenten.

Bij de studieadviseur kun je terecht als je twijfelt over je eigen kunnen of als je om wat voor reden dan ook studievertraging dreigt op te lopen of hebt opgelopen. Tijdens het schrijven van je scriptie word je intensief begeleid. Zo volg je binnen je masterprogramma een scriptieseminar, waarin alle aandacht uitgaat naar de vraag hoe je het schrijven van een masterscriptie moet aanpakken en waar de voortgang van het proces zoveel mogelijk wordt bewaakt. Daarnaast krijg je structurele begeleiding van de docent die inhoudelijk deskundig is op het terrein van je scriptie.