Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenMasteropleidingenFilosofieFilosofie en maatschappij
Header image Filosofie en maatschappij

Filosofie en maatschappij

Research

Het onderzoek aan de Faculteit Wijsbegeerte wordt gedaan binnen het Groningen Research Institute for Philosophy (GRIPh). Binnen drie onderzoeksgroepen wordt onderzoek gedaan op een breed palet aan filosofische subdisciplines. Onderzoek komt in vrijwel alle cursussen van het curriculum aan bod. Niet alleen vormt het filosofisch onderzoek van de docent vaak een belangrijk onderdeel van de collegestof, ook leer je zelf onder begeleiding filosofisch onderzoek te doen.

De onderzoekgroep Theoretische Filosofie combineert typisch filosofisch onderzoek – conceptuele analyse en explicatie– met de methoden van de empirische en formele wetenschappen. Het onderzoek binnen de groep beweegt zich op de volgende gebieden: epistemologie, wetenschapsfilosofie, logica, argumentatietheorie en philosophy of mind. 
Het onderzoek van de onderzoeksgroep Geschiedenis van de Filosofie omvat een grote verscheidenheid aan onderwerpen variërend van Plato tot Ricoeur. De belangrijkste onderzoeksgebieden zijn: laatmiddeleeuwse en vroeg moderne epistemologie, taal en filosofie in het humanisme van de Renaissance, het Duits Idealisme en haar transformaties. 
Bij de onderzoeksgroep Ethiek, Sociale en Politieke Filosofie ligt de focus primair op de betekenis en waarde van vrijheid, autonomie en verantwoordelijkheid. Het onderzoek in de groep omvat meta-ethiek (inclusief morele psychologie), normatieve ethiek, en politieke filosofie. Daarnaast richt de groep zich op de thema's kennis, macht en moraal en zij hanteert daarbij een breed scala aan filosofische benaderingswijzen, van conceptuele en historisch-kritische tot constructivistische en etnografische. Daarbij staat een voortdurende oriëntatie op de resultaten van sociaalwetenschappelijk en geesteswetenschappelijk onderzoek centraal.

 • Opleidingsvideo

  – Opleidingsvideo
 • Testimonial van Gerlinde van Smeden

  Telkens stonden maatschappelijke vraagstukken centraal en bediscussieerden we de rol van de publieksfilosoof

  Na een bachelor Psychologie en een bachelor Wijsbegeerte van een Bepaald Wetenschapsgebied was voor mij duidelijk dat ik verder wilde met filosofie. Ook was duidelijk dat het een master moest zijn waarbij een expliciete link werd gelegd tussen filosofie en de praktijk. De lessen vanuit de wijsbegeerte moesten te vertalen zijn naar het dagelijks leven.

  Na het overwegen van verschillende masterprogramma’s aan verschillende universiteiten, besloot ik dat de master Filosofie en Maatschappij aan de RUG het best bij mijn wensen paste.

  Ruimte om te discussiëren

  Het werd een interessant jaar waarin door middel van master-specifieke vakken (F&M-vakken) de link tussen filosofie en praktijk werd gelegd. Telkens stonden maatschappelijke vraagstukken centraal en bediscussieerden we de rol van de publieksfilosoof. Wat is zijn of haar taak? Moet hij enkel het publieke discours beschrijven als ‘objectieve’ beschouwer of mag hij ook uitspraken van normatieve aard doen? De grote ruimte die er was binnen het programma om hierover te discussiëren met medestudenten en docenten was inspirerend en prettig.

  Verdieping via keuzevakken

  Naast de F&M-vakken volg je ook vakken uit het algemene masterprogramma. Je bent volledig vrij in het kiezen van deze vakken en deze kunnen dus uit verschillende vakgebieden binnen de filosofie zijn. Ik koos voornamelijk vakken binnen de sociale en politieke filosofie en de ethiek. Dit was een mooie aanvulling op het F&M-programma en gaf vaak verdieping aan de discussie die we daar voerden.

  Je eigen rol als filosoof

  Al met al ben ik enthousiast over het masterprogramma Filosofie en Maatschappij, waarin ik mijn visie over de rol van de filosoof binnen de maatschappij heb kunnen verbreden. Daarnaast heb ik mijn schrijfvaardigheden verbeterd, doordat er veel aandacht is voor het schrijven van aantrekkelijke, filosofische teksten voor niet-filosofen.

  Ik kwam erachter dat er een groot deel van de filosofische inhoud verloren gaat wanneer je iets begrijpelijk wilt houden voor leken. Daarom was ik blij met de algemene mastervakken, waarin deze filosofische inhoud in hoge mate gewaarborgd is.
  Kortom, een interessant masterprogramma waarin je inhoudelijk verdiepende vakken volgt en daarnaast je eigen rol als filosoof bevraagt.

  Sluiten
  – Gerlinde van Smeden
printOok beschikbaar in het: English