Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenMaster en PhD opleidingenFilosofieFilosofie en maatschappij
Header image Filosofie en maatschappij

Filosofie en maatschappij

Programma-opties

 • Praktische Filosofie en Ethiek (afstudeerrichting)
 • Theoretische Filosofie (afstudeerrichting)
 • Geschiedenis van de Filosofie (afstudeerrichting)

Opbouw programma

VakPeriode 1Periode 2Periode 3Periode 4
Publieksgericht schrijven (5 EC)
Filosofische interventies (10 EC)
Filosofische verdieping (15 EC)
Filosofie van de propaganda (5 EC)
Afstudeerwerkstuk (25 EC)

Studeren in het buitenland

 • Studeren in het buitenland is aanbevolen
 • Voor gemiddeld 16 weken
 • Maximaal 20 EC

Alle studenten worden gestimuleerd om een periode in het buitenland te studeren.

Waarom in Groningen?

Sinds het ontstaan van de Keuzegids Universiteiten en de "Beste Studies"-ranglijst van Elsevier wordt Wijsbegeerte in Groningen consequent als één van de beste in het land beoordeeld, regelmatig als dé beste. In 13 jaar tijd stonden we 11x op nummer 1 in de Elsevier-ranglijst, die gebaseerd is op de resultaten van een enquête onder studenten en hoogleraren. De twee overige keren stonden we op nummer 2. Een recente beoordeling gaf het onderzoek aan de faculteit het predicaat 'Excellent'.

Als je vragen hebt of advies wilt over je studie en aanverwante zaken, of als je problemen hebt die het studeren in de weg staan, dan kun je een gesprek aanvragen met de studieadviseur. Wat je met hem bespreekt, wordt vertrouwelijk behandeld. Studenten kunnen een afspraak maken of langskomen op de inloopspreekuren. De studieadviseur is ook bereikbaar via email.

 • Testimonial van Schoutje Schouten

  Filosofische Interventies

  Toen ik naar masters ging kijken, wist ik eigenlijk nog niet goed wat voor master ik wilde doen. Wel wist ik van mijzelf dat ik het leuk vind om theorie en praktijk met elkaar te combineren. Andere masters Filosofie waren voor mijn gevoel te theoretisch, totdat ik de master 'Filosofie en Maatschappij' tegenkwam.

  De opzet van deze master sprak mij erg aan. Het eerste half jaar volg je voornamelijk vakken aan de faculteit wijsbegeerte, waarna het tweede half jaar juist gericht is op een stage en een daarop aansluitende masterscriptie.

  Van de vakken in het eerste jaar springt er voor mij één vak echt uit: Filosofische Interventies. Bij dit vak wordt er van je verwacht dat jij een filosofische interventie gaat plegen. Je bent vrij om zelf een (filosofisch) onderwerp uit te kiezen waar jij in wilt interveniëren en je kan zelf bepalen hoe jij jouw interventie vorm wilt geven. Ikzelf heb een 'dilemma-diner' georganiseerd waarbij burgers en militairen samenkwamen om te praten/horen over de ethische dilemma’s waar militairen mee te maken krijgen in hun werk. Een ander is een artikel gaan schrijven over voeding, en weer een ander is gaan filosoferen met kinderen op een basisschool. Met dit vak leer je echt hoe jij jouw filosofische bagage in de praktijk kan brengen en vooral hoe je een brug kan slaan tussen de academische filosofie en de publieksfilosofie. Dit was voor mijn gevoel écht theoretische filosofie en praktische filosofie met elkaar combineren en dat is iets wat ik erg leuk vind!

  Vervolgens ga je het tweede half jaar stage lopen, ook hierin ben je weer vrij om te bepalen hoe je dat vormgeeft. Zo kan je een onderzoeksstage doen of een praktijkstage, het is maar net wat bij jou past en wat jij wilt ‘proberen’. Gelijktijdig ga je aan de slag met jouw masterscriptie, die een raakvlak moet hebben met de stage die je gedaan hebt. Zo dient bij mij het onderzoek dat ik ga doen voor mijn onderzoeksstage als uitgangspunt voor mijn masterscriptie.

  Kortom: ben je op zoek naar een master die theorie en praktijk combineert en naar een master die ruimte laat voor jou om het aan jouw interesses aan te passen, dan kan het zijn dat de master ‘Filosofie en Maatschappij’ echt wat voor jou is!

  Sluiten
  – Schoutje Schouten
 • Opleidingsvideo

  – Opleidingsvideo
 • Testimonial van Iris Holman

  Via de stage mooi werk gevonden

  'Behalve Filosofie studeer ik ook Psychologie. Daar heb ik stage gelopen in een instelling voor kinder- en jeugdpsychiatrie. Ik merkte toen dat het me heel erg boeide wat er op bestuurlijk niveau allemaal gebeurde. Zoiets wilde ik ook graag doen bij Filosofie, en ik heb een stage gevonden bij een adviesbureau, CMO STAMM. Vaak weten organisaties niet zo goed wat ze nou met een filosoof moeten, maar hier was een vrouw direct heel enthousiast.

  Van visie naar concrete stappen

  Het adviesbureau begeleidde de stichting Sint Jan, in het Groninger Kloosterburen. Die stichting zet zich in om de omgeving leefbaar te houden, door meer met en voor elkaar te doen. Er is bijvoorbeeld een dorpstuin, die door vrijwilligers uit de dorpen en mensen met een verstandelijke beperking wordt verzorgd, en ze wilden een zorgcoöperatie opzetten. Het ouderentehuis verdwijnt, daar moest een oplossing voor komen. Ik heb me daarvoor bezig gehouden met het omzetten van het idee en de visie naar concrete stappen. Hoe moet het bestuur er uit zien, hoe doe je ledenwerving, hoe is de financiële structuur? In de praktijk kwam het neer op veel vergaderen, overleggen met externe partijen, zoals huisartsen, zorgverzekeraar, wethouder en de Commissaris van de Koning, en verslagen schrijven. Het leukst vond ik dat het zo dynamisch is en dat je met heel veel verschillende groepen en professionals te maken hebt.

  Het geweten van het project

  Ik heb veel baat gehad bij mijn opleiding. Als filosoof kun je abstract en analytisch denken. Je bent opgeleid om een breed scala aan meningen te overzien, om met verschillende perspectieven te werken, en getraind om de juiste vragen te stellen. Voor zo’n project moet je een overkoepelende blik hebben, buiten hokjes en eigen belangen kunnen denken. Typisch iets voor filosofen. Aan het eind van mijn stage werd ik dan ook al 'het geweten van het project' genoemd. Dat voelde heel goed.

  Superbelangrijk

  Deze stage heeft me richting gegeven voor het werk dat ik later wil doen. Advieswerk in de sociale sector trekt me nu heel erg. Hier ben ik écht geschikt voor, hier ligt mijn passie. Ik vind het mooi dat in zulk werk theorie en praktijk samenkomen. Achteraf denk ik dat stages superbelangrijk zijn. Je vult je rugzak met waardevolle dingen en ontdekt waar je interesses liggen. Het geeft je een beeld van wat je wilt én wat je kunt. Daar kom je door gewoon te studeren toch minder goed achter.’

  Naschrift

  Inmiddels werkt Iris als adviseur bij CMO STAMM!

  Sluiten
  – Iris Holman
printView this page in: English