Skip to ContentSkip to Navigation
Education Master's and PhD degree programmes Philosophy Philosophy and society
Header image Filosofie en maatschappij

Filosofie en maatschappij

Welke rol kan de filosofie spelen in publieke debatten over maatschappelijke vraagstukken? Of op het terrein van overheidsbeleid? Hoe kun jij als filosoof een actieve bijdrage leveren?

In de afstudeerrichting Filosofie en Maatschappij ontdek je de praktische kant van de filosofie: welke bijdrage kun jij als filosoof leveren aan publieke debatten over maatschappelijke vraagstukken?

Je leert filosofie in de praktijk brengen bij het vak Filosofische Interventies (voorbeelden) en je leert schrijven voor een groot publiek bij het vak Publieksgericht Schrijven.

Daarnaast verdiep je je in de filosofie d.m.v. vakken die je kunt kiezen uit het volledige vakkenaanbod in de master. Tenslotte doe je een stage waarover je verslag doet in je afstudeerwerkstuk.

Centraal staan vaardigheden als kritisch en zelfstandig nadenken, analyseren, en helder schrijven en argumenteren - vaardigheden die goed van pas komen in welke beroepspraktijk dan ook.

Informatie over de doelstellingen, eindkwalificaties en opbouw van de Masteropleiding Filosofie & Maatschappij alsmede een studieschema met een overzicht van de studieonderdelen vind je in de studiegids.

Filosofie en Maatschappij is een afstudeerrichting van de eenjarige master Filosofie

Feiten & Cijfers
Titel/Graad
MA in Filosofie
Type opleiding
Master
Duur
12 maanden (60 ECTS)
Croho code
60822
Voertaal
Nederlands, Engels
Start
Februari, September
Faculteit
Wijsbegeerte
Waarom dit programma in Groningen?

Sinds het ontstaan van de Keuzegids Universiteiten en de "Beste Studies"-ranglijst van Elsevier wordt Wijsbegeerte in Groningen consequent als één van de beste in het land beoordeeld, regelmatig als dé beste. In 13 jaar tijd stonden we 11x op nummer 1 in de Elsevier-ranglijst, die gebaseerd is op de resultaten van een enquête onder studenten en hoogleraren. De twee overige keren stonden we op nummer 2. Een recente beoordeling gaf het onderzoek aan de faculteit het predicaat 'Excellent'.

Programma
Semesters
VakkenVakkencatalogus >1a1b2a2b
Philosophy Beyond Academia (5 EC)

Het vak belicht verschillende perspectieven op en toepassingen van filosofie. Voorbeelden hiervan kunnen zijn: de kunsten, journalistiek, consulting, overheid, NGO & activisme, onderwijs en ook het bredere intellectuele leven meer algemeen. Door teksten en gastsprekers zullen enkele van deze gebieden worden geïntroduceerd. Studenten verkennen welke van deze gebieden voor hun toekomst relevant kunnen zijn.

Filosofische verdieping (15 EC)

Je kiest drie filosofische vakken die aansluiten op je interessegebied.

Filosofische interventies (5 EC)

In deze cursus leer je hoe jij kan interveniëren in een maatschappelijk vraagstuk of in een bepaalde beroepspraktijk via verschillende typen en stijlen interventies (bijv: een historisch verslag; een analytisch opiniestuk).

Publieksgericht schrijven (5 EC)

Deze cursus leert je journalistieke vaardigheden en laat je oefenen in het schrijven van filosofische teksten voor breed publiek

Philosophy of Climate Change (5 EC)

Climate change is an enormously complex, interdisciplinary subject, which has become highly politically charged. We will discuss a variety of issues raised by climate science and policy-making, such as how climate science is supported by the evidence, the types of uncertainties involved, decision-making regarding climate policy, the impact of climate skepticism, and issues of moral responsibility.

Afstudeerwerkstuk (25 EC)

Je voert een stage uit bij een maatschappelijke organisatie, overheidsdienst of bedrijf. Je studeert af op een scriptie die wordt geschreven over een onderwerp dat nauw aansluit op de stage.

Programma-opties
Geschiedenis van de Filosofie (afstudeerrichting)
Ethiek, Sociale en Politieke Filosofie (afstudeerrichting)
Theoretische Filosofie (afstudeerrichting)

Studeren in het buitenland

 • Studeren in het buitenland is aanbevolen
 • Voor gemiddeld 16 weken
 • Maximaal 20 EC

Alle studenten worden gestimuleerd om een periode in het buitenland te studeren.

Toelatingseisen

Doorstroommogelijkheden

Doorstromen vanaf..

VooropleidingOrganisatieInstroom
FilosofieAlle WO instellingenDrempelloze toelating
Filosofie van een Bepaald WetenschapsgebiedAlle WO instellingenDrempelloze toelating
Liberal Arts and SciencesAlle WO instellingen

Toelating onder voorwaarden

Extra informatie:

Studenten Liberal Arts moeten minimaal 60 ECTS aan filosofie in hun curriculum hebben en een toelatingsverzoek indienen bij de toelatingscommissie via FIL-study-advisor rug.nl Vereist daarbij zijn: motivatiebrief, resultatenoverzicht, CV en een schrijfvoorbeeld (zoals een paper of scriptie).

VooropleidingOrganisatieInstroom
FilosofieRijksuniversiteit GroningenDrempelloze toelating
Filosofie van een Bepaald WetenschapsgebiedRijksuniversiteit GroningenDrempelloze toelating
Liberal Arts and SciencesRijksuniversiteit GroningenDrempelloze toelating

Toelatingseisen

In verband met corona geldt voor de toelating tot masteropleidingen Filosofie de zg. Zachte Knip.

Zachte Knip i.v.m. Corona

Lees wat de zachte knip inhoudt

Inschrijvingsdeadlines

Type studentDeadlineStart opleiding
Nederlandse studenten01 september 202301 september 2023
01 februari 202401 februari 2024
01 september 202401 september 2024

Vanwege de opbouw van het programma raden we je aan in september te starten. Toch in februari starten? Neem dan voor overleg tijdig contact op met de studieadviseur.

Collegegeld
NationaliteitJaarKostenVorm
EU/EER2022-2023€ 2209voltijd
EU/EER2023-2024€ 2314voltijd

Praktische informatie voor:

Na je studie

Arbeidsmarkt

Als afgestudeerde filosoof liggen er tal van mogelijkheden open. Je blijkt veel kans te hebben op een baan als je in denken en doen flexibel bent en een aantal belangrijke vaardigheden beheerst. Je moet hoofdzaken en bijzaken kunnen onderscheiden, je moet problemen scherp en helder kunnen analyseren, je moet een kritische houding hebben, je moet goed kunnen communiceren, je moet je bewust zijn van de morele gevolgen van je handelingen en je moet creatief zijn.

En dat zijn nu net de vaardigheden die filosofen beheersen!

Filosofen vinden onder andere werk in het onderwijs. Ook gaan ze regelmatig aan de slag in de politiek of als journalist, redactioneel medewerker of beleidsmedewerker bij bedrijven of de overheid. Daarnaast is het mogelijk om onderzoeker aan een universiteit te worden.

Potentiële beroepen

 • publicist
 • journalist
 • politiek analist
 • opinieleider
Onderzoek

Research

Onderzoek en onderwijs zijn bij de Faculteit Wijsbegeerte nauw met elkaar verweven (research-driven education). De meest recente commissie, onder leiding van prof. Timothy Williamson, noemde het Groningse filosofie-onderzoek "baanbrekend gemeten naar internationale standaarden" en beklemtoonde de grote reputatie van de Groningse filosofen "onder relevante specialisten".

Binnen drie onderzoeksgroepen wordt onderzoek gedaan op een breed palet aan filosofische sub-disciplines. Onderzoek komt in vrijwel alle cursussen van het curriculum aan bod. Niet alleen vormt het filosofisch onderzoek van de docent vaak een belangrijk onderdeel van de collegestof, ook leer je zelf onder begeleiding filosofisch onderzoek te doen.

Studenten van deze opleiding doen tijdens hun stage onderzoek via het Kenniscentrum Filosofie

Lees meer over het onderzoek van de Faculteit Wijsbegeerte.

Nu aanmeldenBrochureEvenementenContact
Master's Weekdiverse locatiesMeer informatie

Contact

 • 
						Testimonial van	Jos Spijkerman

  Zo heeft je denkwerk eindelijk impact!

  – Jos Spijkerman
  Lees verder

  Na mijn bachelor Filosofie was ik nog niet klaar met filosoferen. Ik wilde er graag mee doorgaan, maar dan wel wat meer gericht op de maatschappij. Deze master was daarom voor mij een logische stap.

  De master bestaat uit een aantal verplichte vakken en keuzevakken. De keuzevakken spraken mij het meest aan, omdat ik een selectie aan vakken kon maken die mijn filosofische interesse hebben. Meestal sluit je een vak af met een essay, waar je al je persoonlijke interesse in kwijt kan met betrekking tot het onderwerp. Zo volgde ik een vak over de klassieke pragmatisten, en schreef ik daarvoor een essay waarin ik hun ideeën linkte aan klimaatverandering. De vakken waren zoals ik gewend was van de bachelor, maar dan op masterniveau: meer medestudenten lezen daadwerkelijk de teksten, met veel interessantere discussies als resultaat!

  Zo heeft je denkwerk eindelijk impact

  Van de verplichte vakken van de master heb ik veel geleerd. Bij Publieksgericht Schrijven oefen je (de naam zegt het al) met schrijven voor een breder publiek. Deze vaardigheid wordt nog weleens onderschat. Maar met een beetje oefening pen je iets op papier waardoor je ouders eindelijk begrijpen waar je je mee bezig houdt. En: grote kans dat faculteitsblad de Qualia je stuk wil publiceren! Voor de eindopdracht van dit vak heb ik mijn essay over klimaatverandering meer publieksgericht gemaakt.

  Bij het vak Filosofische Interventies doet iedereen een project doet waarbij je 'filosofisch intervenieert' in de samenleving. Zo heeft je denkwerk eindelijk impact, of leer je in elk geval wat erbij komt kijken om ervoor te zorgen dat je werk iets in beweging brengt. Er is veel vrijheid bij het kiezen van je onderwerp en je manier van interveniëren, en met de groep ondersteun je elkaar bij het realiseren van dit project. Ik bedacht de 'Afzichtkaart' – een ludieke manier om kritisch te zijn op de toerisme-industrie.

  Om te ervaren hoe het werkveld eruitziet, loop je tijdens het laatste semester stage. Ik heb hier veel zin in, omdat ik eraan toe ben om mijn gefilosofeer wat meer in de praktijk te brengen. Ik ben benieuwd of ik iets ga hebben aan mijn analytische denkvermogen en kritische houding! Het is de bedoeling dat je tijdens deze periode ook een scriptie schrijft, en dat deze enigszins gelinkt is aan de bezigheden in je stage. Zelf zal ik gaan rondlopen bij een organisatie die lokale coöperaties helpt bij het opwekken van groene energie. Voor mijn scriptie kan ik dus wederom gaan schrijven over onze omgang met klimaatverandering!

  Zo is het filosofische onderzoek dat je tijdens deze master doet dus telkens maatschappelijk relevant. De masterstudent Filosofie en Maatschappij zit niet voor zich uit te staren op een stoffige filosofie-zolder, maar staat met de poten in de modder.

  Sluiten
 • 
						Testimonial van	Merel Melief

  Meningen in een bredere context plaatsen en drogredeneringen onderuit halen

  – Merel Melief
  Lees verder

  Na de bachelor Filosofie zocht ik een studie die zich meer bezighoudt met wat er nú in de wereld gebeurt. Maar bij de studie waar ik toen voor koos, de master Journalistiek, miste ik weer de diepgang. De master Filosofie en Maatschappij bood de perfecte combinatie en bleek precies bij mij te passen.

  Ik liep stage bij Noorderbreedte, een tijdschrift over het landschap en het leven in het Noorden, en kreeg veel vrijheid om mijn eigen nieuwsgierigheid achterna te gaan. Ik ging op zoek naar mensen die ervoor gekozen hebben "anders" te wonen: bijvoorbeeld in een tiny house, een monumentale boerderij, of een woongroep. Die heb ik geinterviewd en daar maakte ik een serie van die online gepubliceerd is. Vervolgens verwerkte ik die serie in mijn scriptie ‘Welkom thuis: Een filosofische analyse van het begrip thuis’ en in een essay voor het tijdschrift.

  Tijdens mijn stage vertrok de hoofdredactrice en kreeg ik de kans om het tijdelijk van haar over te nemen. Dat beviel zo goed, dat ik vandaag de dag samen met mijn collega de vaste hoofdredactie vorm.

  Meningen in een bredere context plaatsen en drogredeneringen onderuit halen

  Wat ik van mijn studie heb meegenomen, is vooral de manier van denken: kritisch, en vanuit verschillende perspectieven. In een tijd waarin de meningen elkaar snel opvolgen is het fijn om kennis te hebben van de belangrijkste theorieën in de filosofie. Meningen kan je daardoor in een bredere context plaatsen, als onderdeel van een grotere beweging of als terugkerende fenomenen in de geschiedenis. En soms is die achtergrond al genoeg om bijvoorbeeld drogredeneringen onderuit te halen in een discussie.

  Sluiten
 • 
						Testimonial van	Schoutje Schouten

  Filosofische Interventies

  – Schoutje Schouten
  Lees verder

  Toen ik naar masters ging kijken, wist ik eigenlijk nog niet goed wat voor master ik wilde doen. Wel wist ik van mijzelf dat ik het leuk vind om theorie en praktijk met elkaar te combineren. Andere masters Filosofie waren voor mijn gevoel te theoretisch, totdat ik de master 'Filosofie en Maatschappij' tegenkwam.

  De opzet van deze master sprak mij erg aan. Het eerste half jaar volg je voornamelijk vakken aan de faculteit wijsbegeerte, waarna het tweede half jaar juist gericht is op een stage en een daarop aansluitende masterscriptie.

  Van de vakken in het eerste jaar springt er voor mij één vak echt uit: Filosofische Interventies. Bij dit vak wordt er van je verwacht dat jij een filosofische interventie gaat plegen. Je bent vrij om zelf een (filosofisch) onderwerp uit te kiezen waar jij in wilt interveniëren en je kan zelf bepalen hoe jij jouw interventie vorm wilt geven. Ikzelf heb een 'dilemma-diner' georganiseerd waarbij burgers en militairen samenkwamen om te praten/horen over de ethische dilemma’s waar militairen mee te maken krijgen in hun werk. Een ander is een artikel gaan schrijven over voeding, en weer een ander is gaan filosoferen met kinderen op een basisschool. Met dit vak leer je echt hoe jij jouw filosofische bagage in de praktijk kan brengen en vooral hoe je een brug kan slaan tussen de academische filosofie en de publieksfilosofie. Dit was voor mijn gevoel écht theoretische filosofie en praktische filosofie met elkaar combineren en dat is iets wat ik erg leuk vind!

  Vervolgens ga je het tweede half jaar stage lopen, ook hierin ben je weer vrij om te bepalen hoe je dat vormgeeft. Zo kan je een onderzoeksstage doen of een praktijkstage, het is maar net wat bij jou past en wat jij wilt ‘proberen’. Gelijktijdig ga je aan de slag met jouw masterscriptie, die een raakvlak moet hebben met de stage die je gedaan hebt. Zo dient bij mij het onderzoek dat ik ga doen voor mijn onderzoeksstage als uitgangspunt voor mijn masterscriptie.

  Kortom: ben je op zoek naar een master die theorie en praktijk combineert en naar een master die ruimte laat voor jou om het aan jouw interesses aan te passen, dan kan het zijn dat de master ‘Filosofie en Maatschappij’ echt wat voor jou is!

  Sluiten
 • 
						Testimonial van	Iris Holman

  Via de stage mooi werk gevonden

  – Iris Holman
  Lees verder

  'Behalve Filosofie studeer ik ook Psychologie. Daar heb ik stage gelopen in een instelling voor kinder- en jeugdpsychiatrie. Ik merkte toen dat het me heel erg boeide wat er op bestuurlijk niveau allemaal gebeurde. Zoiets wilde ik ook graag doen bij Filosofie, en ik heb een stage gevonden bij een adviesbureau, CMO STAMM. Vaak weten organisaties niet zo goed wat ze nou met een filosoof moeten, maar hier was een vrouw direct heel enthousiast.

  Van visie naar concrete stappen

  Het adviesbureau begeleidde de stichting Sint Jan, in het Groninger Kloosterburen. Die stichting zet zich in om de omgeving leefbaar te houden, door meer met en voor elkaar te doen. Er is bijvoorbeeld een dorpstuin, die door vrijwilligers uit de dorpen en mensen met een verstandelijke beperking wordt verzorgd, en ze wilden een zorgcoöperatie opzetten. Het ouderentehuis verdwijnt, daar moest een oplossing voor komen. Ik heb me daarvoor bezig gehouden met het omzetten van het idee en de visie naar concrete stappen. Hoe moet het bestuur er uit zien, hoe doe je ledenwerving, hoe is de financiële structuur? In de praktijk kwam het neer op veel vergaderen, overleggen met externe partijen, zoals huisartsen, zorgverzekeraar, wethouder en de Commissaris van de Koning, en verslagen schrijven. Het leukst vond ik dat het zo dynamisch is en dat je met heel veel verschillende groepen en professionals te maken hebt.

  Het geweten van het project

  Ik heb veel baat gehad bij mijn opleiding. Als filosoof kun je abstract en analytisch denken. Je bent opgeleid om een breed scala aan meningen te overzien, om met verschillende perspectieven te werken, en getraind om de juiste vragen te stellen. Voor zo’n project moet je een overkoepelende blik hebben, buiten hokjes en eigen belangen kunnen denken. Typisch iets voor filosofen. Aan het eind van mijn stage werd ik dan ook al 'het geweten van het project' genoemd. Dat voelde heel goed.

  Superbelangrijk

  Deze stage heeft me richting gegeven voor het werk dat ik later wil doen. Advieswerk in de sociale sector trekt me nu heel erg. Hier ben ik écht geschikt voor, hier ligt mijn passie. Ik vind het mooi dat in zulk werk theorie en praktijk samenkomen. Achteraf denk ik dat stages superbelangrijk zijn. Je vult je rugzak met waardevolle dingen en ontdekt waar je interesses liggen. Het geeft je een beeld van wat je wilt én wat je kunt. Daar kom je door gewoon te studeren toch minder goed achter.’

  Naschrift

  Inmiddels werkt Iris als adviseur bij CMO STAMM!

  Sluiten

Studieverenigingen

STUFF

STUFF is de studievereniging van de Faculteit Wijsbegeerte.
STUFF organiseert filosofische activiteiten, zoals lezingen en debatten en ook reizen naar buitenlandse universiteiten, maar ook veel gezellige bijeenkomsten zoals een maandelijkse borrel in het stamcafé, (thema-)feesten, wedstrijden, enz
https://stuffgroningen.nl/
Lees meer
Studiebegeleiding

Als je vragen hebt of advies wilt over je studie en aanverwante zaken, of als je problemen hebt die het studeren in de weg staan, dan kun je een gesprek aanvragen met de studieadviseur. Wat je met hem bespreekt, wordt vertrouwelijk behandeld. Studenten kunnen een afspraak maken of langskomen op de inloopspreekuren. De studieadviseur is ook bereikbaar via email.