Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenMaster en PhD opleidingenPedagogische wetenschappen
Header image Pedagogische wetenschappen

Pedagogische wetenschappen

 • Testimonial van alumnus Elbrich Jorritsma

  Goede docenten, ruimte voor eigen inbreng en voldoende begeleiding vind ik sterke kanten van de opleiding Pedagogische Wetenschappen

  Ik ben in oktober 2013 afgestudeerd, en een maand voordat ik afstudeerde kreeg ik een baan als docent Nederlands en Engels bij het Noorderpoort College. Daarnaast geef ik les in Begeleidingsvaardigheden en Begeleidingskunde.

  Voordat ik aan de RUG ging studeren heb ik de pabo gedaan. Samen met de opleiding Algemeen Pedagogische Wetenschappen is dit een mooie basis om les te geven.

  De opleiding Algemeen Pedagogische Wetenschappen heeft goede docenten en er is ruimte voor eigen inbreng en voldoende begeleiding. Wel vind ik het jammer dat een verplichte stage geen onderdeel uitmaakt van de opleiding. Ik vond het erg zinvol dat ik tijdens mijn studie veel moest schrijven, bijvoorbeeld essays of literatuurstudies. Kennisinhoud en het ontwikkelen van mijn schrijfvaardigheden werden zo gecombineerd. 
  Ik heb tijdens mijn studie als student-assistent gewerkt: ik gaf het Interviewpracticum aan eerstejaars studenten Pedagogische Wetenschappen. Dit vond ik erg leerzaam. In de laatste fase van mijn opleiding ben ik daarnaast als vrijwilliger bij Humanitas aan de slag gegaan. Ik was daar taalcoach.
  Op mijn studententijd kijk ik met een goed gevoel terug. Groningen is een leuke, gezellige studentenstad. Het masterjaar was druk, maar ook erg interessant. Je kunt zelf je richting en vakken kiezen, zodat je studie goed aansluit bij je interesses en ambities. 

  Mijn tip voor nieuwe studenten: bedenk goed waar je
  interesses liggen en wat je ambities zijn en gebruik dit binnen je studie. Er is genoeg ruimte om vakken te kiezen die je aanspreken, ook buiten je eigen opleiding. Bij het schrijven van je masterthese kun je je verdiepen in een onderwerp dat je interessant vindt en waarvan je meer wilt weten.

  Sluiten
  – alumnus Elbrich Jorritsma
 • Testimonial van student Anne Kievitsbosch

  Wetenschappelijk onderzoek is mijn passie

  Ik heb altijd al interesse gehad in kinderen, jongeren en opvoeding. Toen ik hoorde dat je in Groningen Algemeen Pedagogische Wetenschappen kon studeren, was mijn keuze snel gemaakt. Het leek mij toen al interessant om juist de opvoedingssituatie in het algemeen te bestuderen, met daarin de variëteit in landen en culturen en in heden en verleden.

  Bij Algemeen Pedagogische Wetenschappen heb je een grote vrijheid in het bedenken van onderwerpen voor papers. Ik heb bijvoorbeeld papers geschreven over onderwijsvernieuwing, het belang van het kind in de kinderopvang en over communicatie tussen ouders en baby's.

  De statistiekvakken waren voor mij de grootste uitdaging. Vooral als je in de werkcolleges daadwerkelijk met de stof aan de slag gaat, leer je statistiek goed toe te passen.

  In de master heb ik de afstudeerrichting 'Jeugd' gekozen. Mijn Bachelorscriptie heb ik over jonge kinderen geschreven. 

  Ik heb tijdens mijn master verschillende studentassistentschappen gedaan. Ik heb bijvoorbeeld een groep studenten begeleid bij het schrijven van hun Bachelorscriptie. Daarnaast heb ik verschillende onderzoekstaken gedaan. Ook had ik nog tijd over om te sporten en vrijwilligerswerk te doen en kon ik regelmatig met vrienden en vriendinnen afspreken.

  Wetenschappelijk onderzoek is mijn passie. Het lijkt me erg leuk om daarvan in de toekomst mijn werk te maken.

  Ik zou aankomende studenten aanraden om een dagje mee te lopen als je een bepaalde opleiding op het oog hebt. Je ziet dan hoe het er in het echt aan toe gaat en dit kan helpen om een goede studiekeuze te maken.

  Sluiten
  – student Anne Kievitsbosch
printView this page in: English