Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenMaster en PhD opleidingenOpleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de eerste graad in Maatschappijleer
Header image Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de eerste graad in Maatschappijleer

Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de eerste graad in Maatschappijleer

Arbeidsmarkt

Als afgestudeerde heb je een eerstegraadsbevoegdheid in het onderwijs. Daarnaast ben je een sociaal wetenschapper.Dat maakt dat je breed inzetbaar bent binne maar ook buiten het onderwijs.

Potentiële beroepen

  • Eerstegraads docent

    Alle niveaus in het voortgezet onderwijs

  • Sociaal wetenschapper, beleids- en bestuursfunctionaris

    bij de overheid en in het bedrijfsleven

  • Diverse onderwijsfuncties

    bij HBO instellingen