Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenMaster en PhD opleidingenOpleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de eerste graad in Filosofie (deeltijd)
Header image Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de eerste graad in Filosofie

Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de eerste graad in Filosofie

Wil je na je studie Filosofie zelf voor de klas staan? Met deze educatieve master verdiep je je kennis van de filosofie; en leer je om die kennis over te brengen aan middelbare scholieren.

Tijdens deze master combineer je de master Filosofie (60 EC) met een lerarenopleiding. Je haalt een mastergraad Filosofie en een eerstegraads lesbevoegdheid voor Filosofie in het voortgezet onderwijs (havo en vwo).

De opleiding duurt twee jaar. Het eerste jaar ben je vooral bezig met filosofische vakken en voor een klein deel met de lerarenopleiding. In het tweede jaar is dit andersom.

Het filosofische gedeelte bestaat uit zes specialisatievakken, een scriptie en naar keuze een filosofische stage of een literatuuropdracht. Zie hiervoor de master Filosofie (60 EC).

De lerarenopleiding bestaat voor een groot deel uit een stage in het voortgezet onderwijs. Daarnaast doe je didactische vakken.

Meer over deze opleiding
Feiten & Cijfers
Titel/Graad
MA in Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de eerste graad in Filosofie
Croho code
60238
Type opleiding
Educatieve master
Voertaal
Nederlands (60%)
Duur
24 maanden (120 ECTS)
Start
Vorm
deeltijd
Faculteit
Wijsbegeerte
printOok beschikbaar in het: English