Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenMaster en PhD opleidingenOpleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de eerste graad in Aardrijkskunde (deeltijd)
Header image Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de eerste graad in Aardrijkskunde

Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de eerste graad in Aardrijkskunde

Doorstroommogelijkheden

VooropleidingOrganisatieInstroom
Human Geography & Urban and Regional PlanningRijksuniversiteit GroningenDrempelloze toelating
Spatial Planning and DesignRijksuniversiteit Groningen

Schakelprogramma in keuzeruimte van vervolgprogramma van maximaal 30 EC

Aanvullende eisen:
  • aanvullend vak
Extra informatie:

Gedurende de opleiding Technische Planologie dienen de onderstaande cursussen (totaal 30 EC) gevolgd te zijn:

  • Culturele Geografie
  • Migration
  • Economische Geografie 2
  • People and Place
  • Plattelandsgeografie
  • Regio in kwestie: China / Transamericana: een Geografische Verkenning

Toelatingseisen

Specifieke eisenExtra informatie
aanvullend vak

Als je een schakelprogramma moet volgen om toegelaten te worden tot een Masteropleiding van de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen en daarop aansluitend de Master LVHO wilt volgen is het raadzaam dit te bespreken met de coördinator van de Masteropleiding. In overleg met de coördinator van de lerarenopleiding zal bepaald worden of, en zo ja hoe, je ook toelaatbaar bent tot de lerarenopleiding. Je bent namelijk niet automatisch toelaatbaar tot de Lerarenopleiding als je een Masteropleiding op de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen hebt afgerond.

vooropleiding

Indien je een andere bacheloropleiding gevolgd hebt die grote overlap heeft met Sociale Geografie & Planologie zal individueel beoordeeld worden of je voldoende onderwezen bent in de verschillende facetten van de geografie om toegelaten te worden. Tot de eenjarige Masteropleiding LVHO wordt je toegelaten indien je aantoonbaar voldoende 'vakinhoudelijke bagage' hebt. Dat is het geval indien je zowel een Bachelor- als een Masteropleiding in de richting van aardrijkskunde hebt gevolgd.

overige toelatingseisen

Als je een tweedegraads lesbevoegdheid voor aardrijkskunde hebt dien je altijd de tweejarige Educatieve Master te volgen. De coördinator van de Masteropleiding die je in het eerste jaar van de Educatieve Master wilt gaan volgen bepaalt of je direct toelaatbaar bent of een schakelprogramma moet volgen. De Examencommissie van de Lerarenopleiding bepaalt voor welke vakken uit het tweede jaar je vrijstellingen kunt krijgen.

Collegegelden

NationaliteitJaarKostenVorm
EU/EER2018-2019€ 2060voltijd
EU/EER2018-2019€ 1517deeltijd
NationaliteitJaarKostenVorm
EU/EER2018-2019€ 2060voltijd
EU/EER2018-2019€ 1517deeltijd
NationaliteitJaarKostenVorm
EU/EER2018-2019€ 2060voltijd
EU/EER2018-2019€ 1517deeltijd

Inschrijvingsdeadlines

Type studentDeadlineStart opleiding
Nederlandse studenten01 augustus 201901 september 2019
Praktische informatie