Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenMaster en PhD opleidingenOpleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de eerste graad in Aardrijkskunde (deeltijd)
Header image Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de eerste graad in Aardrijkskunde

Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de eerste graad in Aardrijkskunde

Tweejarige opleiding die leidt tot een mastertitel met dubbel effect, zowel vakinhoudelijk als op het gebied van kennisoverdracht.

Essenties en doelen van het schoolvak enerzijds, naast de omgang met leerlingen en de wijze waarop zij leren anderzijds. Studenten werken aan het vergroten van van hun vakkennis en leren op wetenschappelijk verantwoorde wijze hun leerinhouden te kiezen, hun lesmateriaal vorm te geven en dit ontwerp uit te voeren. Door de flexibele opzet biedt deze master voldoende gelegenheid voor educatieve of communicatieve specialisaties. De studieroute geeft recht op een extra jaar studiefinanciering. Een betaalde schoolstage in het laatste masterjaar hoort eveneens tot de mogelijkheden.
Hoewel studie en stage nauw gerelateerd zijn aan het onderwijs (docent VWO en HO), vormen ze ook een basis voor een loopbaan waarin voorlichting en informatieoverdracht in de meest brede zin van belang zijn (professioneel ontwerpen van lesmateriaal, schoolmanagement, journalistiek, etc.).

Feiten & Cijfers
Titel/Graad
MSc in Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de eerste graad in Aardrijkskunde
Croho code
60204
Type opleiding
Educatieve master
Voertaal
Nederlands (100%)
Duur
24 maanden (120 ECTS)
Start
September
Vorm
deeltijd
Faculteit
Ruimtelijke wetenschappen