Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenMaster en PhD opleidingenPsychologieOntwikkelingspsychologie
Header image Ontwikkelingspsychologie

Ontwikkelingspsychologie

Programma

 • 1 jaar

  Je begint met de masterthesecursus en volgt vaardigheidsvakken. Je leert normale en afwijkende ontwikkeling analyseren en begrijpen vanuit een procesperspectief, ontwikkelingsprocessen onderzoeken met als doel deze te begrijpen en/of bij te buigen en je leert bepalen hoe en wanneer interventie in ontwikkelingsprocessen effectief is. Daarna doe je je masterthese met of zonder stage.

Programma-opties

 • Variant Onderwijspsychologie/Educational psychology (specialisatie)

  Je wilt bijdragen aan een zo optimaal mogelijke schoolloopbaan voor alle kinderen, ongeacht of ze laag of juist heel hoog begaafd zijn, gedragsproblemen hebben of handicaps.

  Dat kun je doen in:

  • de individuele leerlingenzorg, je biedt hulp aan leerlingen en hun ouders en aan leerkrachten en docenten,
  • de begeleiding van scholen en meewerken aan het beantwoorden van vragen over de inrichting van het onderwijs
 • Variant diagnostiek en interventie in de jeugdhulpverlening (specialisatie)

  Je wilt je bezighouden met het achterhalen van welke problemen er precies spelen, interventie en het bijdragen aan de oplossing van problemen bij kinderen en jongeren.

  Veel van de vakken dit traject richten zich op baby's, peuters, schoolkinderen en op jongeren, maar in een aantal vakken en vooral ook in je stage en je masterthese kan je je specialiseren in een van deze doelgroepen of je breed oriënteren op de hele leeftijdsrange.

Opbouw programma

VakPeriode 1Periode 2Periode 3Periode 4
Multivariate models (5 EC)
Repeated Measures (5 EC)
Talent Development & Creativity (5 EC)
Diagnostiek & interventie in de ontwikkelingspsychologie (5 EC)
Masterthese (30 EC)
Complexity, dynamics and development (5 EC)
Ontwikkelingspsychopathologie: een ontwikkelingsperspectief (5 EC)
Mijlpalen en Talent in ontwikkeling (5 EC)
Ontwikkeling in de praktijk
Test construction (5 EC)

Een volledig overzicht met uitgebreide informatie over alle vakken in de masteropleiding Psychologie vind je in de vakkencatalogus.

Scroll naar beneden voor het blok vakken voor de Master Ontwikkelingspsychologie. Klik op de naam van het vak voor o.m. de leerdoelen, omschrijving, onderwijs- en toetsvorm en verplichte literatuur van het vak.

Studeren in het buitenland

 • Studeren in het buitenland is facultatief
Waarom in Groningen?

De master Ontwikkelingspsychologie

 • is gericht ontwikkeling gedurende de hele levensloop;
 • legt de nadruk op individuele ontwikkeling van kinderen in plaats van op diagnoses:

"Krachten in plaats van Klachten"

 • is een Nederlandstalige opleiding

Bij de opleiding Psychologie is veel aandacht voor studiebegeleiding. Er zijn binnen de opleiding Psychologie studieadviseurs voor zowel de Nederlandstalige als de Engelstalige opleiding. De studieadviseurs houden elke ochtend een open spreekuur en zijn daarnaast op afspraak te bereiken. Ook zijn de studieadviseurs bereikbaar via de veelgestelde vragen: kijk of de voor jou relevante vraag in de lijst staat. Zo niet, stel dan je aanvullende vraag: www.rug.nl/gmw/vraagenantwoord.