Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenMasteropleidingenPsychologieOntwikkelingspsychologie
Header image Ontwikkelingspsychologie

Ontwikkelingspsychologie

Arbeidsmarkt

De praktijk in, bijvoorbeeld:

 • het onderwijs,
 • jeugdzorg,
 • gezondheidszorg,
 • ziekenhuizen,
 • residentiële instellingen

Met specialisatietraject Onderwijspsychologie:

Werken bij:

 • een school, en begeleiden leerlingen en leerkrachten,
 • een onderwijsbegeleidingsinstelling: hulp bieden aan scholen in de regio.
 • (semi)overheden: ontwikkelen van onderwijsbeleid en nieuwe onderwijsmethoden

Met specialisatietraject Diagnostiek en interventie in de jeugdhulpverlening:

Werken in de:

 • hulpverlening aan kinderen en jeugdigen; o.a. jeugdafdelingen in de ambulante zorg of residentiële zorg waar kinderen dag en nacht verblijven. Bijvoorbeeld instellingen voor kinderen en jeugdigen met psychische, lichamelijke, sociale of mentale problemen, of met een combinatie hiervan.
 • ouderenzorg.

Ontwikkelingspsychologen houden zich in al deze instellingen bezig met diagnostiek, behandeling van kinderen, maar vooral ook met het begeleiden van ouders en groepsleiding bij hun dagelijkse omgang met het kind.

Andere mogelijkheden:

 • Vervolgopleiding: Gezondheidszorgpsycholoog (2 jaar) en daarna eventueel als Klinisch Psycholoog (3 jaar).
 • Postacademische opleiding onderwijspsychologie
 • Het onderzoek in Opleiding tot onderzoeker: AIO worden en promoveren.

Meer informatie over postacademische opleidingen: http://www.rug.nl/gmw/psychology/education/postmaster